Duurzaam bouwen en wonen: wat is het en hoe doe je het?

Als we spreken over duurzaam bouwen, denken de meeste mensen aan isoleren, weinig verbruiken, zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. Maar duurzaam bouwen werpt ook het maatschappelijk vraagstuk rond duurzaam wonen op.

Wat is een BEN-woning? Is CO2-neutraal hetzelfde als klimaatneutraal? Ga je voor de nul-energiewoning of de plus-energiewoning? Hoe zullen we in de toekomst samenleven? Heel wat stof om over na te denken. Wij scheppen duidelijkheid.

Hoe groot zijn onze woningen vandaag?

Een huis is in België gemiddeld 120 m², een appartement ongeveer 70 m². Dertig jaar geleden was dit voor eengezinswoningen ongeveer het dubbele. Ook nieuwbouwappartementen worden kleiner. Dit is het gevolg van de alsmaar duurdere vastgoedprijzen en de strenge eisen op het vlak van energiebesparing in functie van het milieuvraagstuk. We zijn met zijn allen op zoek naar betaalbare woningen, liefst met een zo laag mogelijke energiefactuur.

Duurzaam wonen is slim en compact wonen

Een manier om duurzaam wonen in de praktijk te brengen, is om compacter te gaan wonen. Compacte woningen kan je beter isoleren en vragen minder energie. Door nieuwe manieren van samenleven en slimme keuzes moet je niet inboeten op levenskwaliteit:

 • Richt je woning slim in en vergroot je ruimtegevoel: gebruik lichte tinten, kies enkel voor nuttige (maar stijlvolle) accessoires, koop meubels op pootjes …
 • Benut je ruimte optimaal door meubels op maat en inbouwkasten te gebruiken.
 • Kies voor een grote, open leefruimte en compacte slaapkamers.
 • Misschien is woningdelen wel iets voor jou?
 • Echte avonturiers kiezen voor tiny houses.

PANNEAUX SOLAIRES

Begrippen uitgeklaard:

 1. BEN-woning
 2. Energieneutrale woning
 3. CO2-neutrale woning
 4. Klimaatneutrale woning
 5. Nulenergiewoning
 6. Plus-energiewoning
 7. Passiefhuis
 8. Zelfvoorzienende woning.

Helemaal wegwijs op de energiemarkt met ons uitgebreide energie-ABC.

Wat is een BEN-woning? (1)

Bijna Energie Neutrale woningen worden vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Europa. Het E-peil van een nieuwe gezinswoning mag dan nog maximum E30 zijn.

Opgelet! Heb je bouwplannen en ben je zo slim om te kiezen voor een BEN-woning? Houd er rekening mee dat het eisenpakket elke 2 jaar wordt geëvalueerd en eventueel aangepast.

Lees meteen ons artikel over de BEN-verplichtingen sinds 2021

Energieneutraal vs. CO2-neutraal vs. klimaatneutraal (2, 3, 4)

Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt en zorgen voor veel onduidelijkheid.

Een energieneutrale woning levert evenveel energie aan het net als ze verbruikt. De teller staat na een jaar dus nog steeds op dezelfde hoogte.

CO2-neutraal bouwen gaat een stapje verder. Door compensaties te voorzien, zorg je ervoor dat de CO2-uitstoot tot nul wordt herleid. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van hernieuwbare energie en compensaties zoals groendaken.

Klimaatneutraal bouwen betekent dat het effect op het milieu nihil is. Bovenop hernieuwbare energiebronnen en CO2-neutrale compensaties wordt hierbij ook ingezet op besparend waterverbruik, het gebruik van duurzame materialen, recycleerbaarheid …

Nulenergiewoning (5) vs. plus-energiewoning (6)

Een nulenergiewoning is hetzelfde als een energieneutrale woning of een nul-op-de-meterwoning. Wanneer je woning meer hernieuwbare energie opwekt dan verbruikt, spreken we van een Energie Plus Woning of een plus-energiewoning. Het E-peil van deze woning ligt rond E0. Door de verregaande isolatie en de alternatieve energiebronnen is het mogelijk een negatieve E-peilwaarde te behalen. In de toekomst kunnen woningen en woonwijken op die manier energie leveren aan de lokale industrie en wordt energietransport op lange afstand overbodig.

Passiefhuis (7)

Een passiefhuis wordt niet actief verwarmd. Het huis haalt warmte uit zonlicht, lichaamswarmte van de bewoners, warmteverliezen van elektrische apparaten en warmterecuperatie bij mechanische luchtverversing. Het energieverbruik mag niet hoger liggen dan 15 kWh/m². De kenmerken zijn:

 • Heel goede isolatie van de schil, driedubbel glas in speciaal raamwerk.
 • Koudebrugvrij en luchtdicht.
 • E-peil waarde onder E30.
 • De luchtkwaliteit blijft op peil door mechanische ventilatie (met warmteterugwinning).
 • De oriëntatie en indeling van de woning is gericht op het opnemen van (gratis) energie.

In praktijk is soms een klein verwarmingssysteem aanwezig voor tijdens de koudste dagen van het jaar.

Lees ook ons artikel over de verschillen tussen een passiefhuis en een BEN-woning.

Zelfvoorzienende woning (8)

Dit zijn woningen die niet meer gekoppeld zijn aan een energieleverancier. Energie wordt opgewekt en in de woning opgeslagen voor momenten waarop de energievraag groter is dan de productie. Voorlopig is dit nog toekomstmuziek. De technologie rond thuisbatterijen is nog volop in ontwikkeling en een volledige onafhankelijkheid van het stroomnet is op dit moment nog niet aan de orde.

Ook interessant voor jou