Onze aandacht voor mens, maatschappij en milieu

Duurzaam ondernemen is een must. Voor Luminus staat dit centraal in de bedrijfsstrategie. Net daarom kiezen we resoluut voor duurzaam ondernemerschap met een permanente aandacht voor mens, maatschappij én milieu. In dit artikel sommen we graag op hoé we dat precies doen. Met kleine en grote effecten. 

We hebben maar één aardbol. Het is dus ontzettend belangrijk om die te koesteren en zoveel mogelijk moeite te doen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. En dat kan op tig verschillende manieren. Daarnaast willen we ook de diversiteit van onze maatschappij omarmen én een fijne werkgever zijn. Alvorens we je een greep geven uit onze inspanningen, eerst dit:

Luminus viel in de prijzen voor haar duurzaamheidsrapport

Wist je dat Luminus de enige energieproducent en -leverancier is die vrijwillig op jaarlijkse basis verslag uitbrengt over haar ethische, ecologische, commerciële en financiële resultaten? We vinden het van groot belang om transparant te zijn en jaar na jaar vooruitgang te boeken op het vlak van duurzame ontwikkeling. In 2020 viel ons duurzaamheidsrapport (2019) zelfs in de prijzen bij de wedstrijd van IBR voor het beste Belgische duurzaamheidsrapport. In maar liefst 3 categorieën won Luminus: Best Impact, Best Pioneering SDG 2030 Agenda en Best Stakeholders Inclusiveness and Engagement.

Belgische leider in windenergie op land

Duurzaamheid is uiteraard gelinkt aan investeren in hernieuwbare energie. Dat doen we al jaren. Iedereen kan beloftes maken, maar bij Luminus verkiezen we om onze ethische, ecologische en economische engagementen te staven met te staven met cijfers. Onze investeringen in windenergie lonen. Met 259      windmolens zijn we nog altijd leider in windenergie op land. Daardoor kunnen we met 658 MW jaarlijks      meer dan 395.000 gezinnen van elektriciteit voorzien. En elk jaar bouwen we windturbines bij: tegen 2027 willen we met windenergie ruim 1.000 MW opwekken.

Enkele kerncijfers uit het duurzaamheidsrapport van 2019:

  • 81,5 miljoen euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie in België
  • 26 extra windmolens
  • 82 MW bijkomend vermogen in windenergie
  • 519 MW geïnstalleerd gecumuleerd vermogen in windenergie (+ 18%)
  • 96% recyclingpercentage van industrieel afval

We betrekken bewust burgers bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie in hun omgeving. Dit via coöperatieven zoals Lumiwind. “Meer lezen over coöperatieve vennootschappen? Dat kan op de website van Luminus.

Wind Day: inhuldiging windmolenpark in bosbouwgebied

Op zaterdag 15 juni 2019 – niet toevallig World Wind Day – organiseerden we de inhuldiging van het eerste windmolenpark in bosbouwgebied. Samen met de inwoners van Lierneux, de lokale overheid en Natuur en Bos maakten we er een echt volksfeest van. In de voormiddag bezochten scholen de binnenkant van een turbine, medewerkers van Luminus gaven tekst en uitleg. Het was een unieke gelegenheid voor de omwonenden om kennis te maken met de voordelen van hernieuwbare energie en de energietransitie. De gloednieuwe aangelegde fiets- en wandelroute voorzagen we van educatieve borden over windenergie en de klimaatverandering.

Luminus social concern

Ook nummer één op het vlak van waterkracht

Onze 7 waterkrachtcentrales leveren – net zoals onze windturbines – 100% groene en 100% Belgische energie. Als nummer één op gebied van hydro-elektriciteit voorzien we jaarlijks zo’n 55.000 Belgische gezinnen van stroom. Om het rendement zo hoog mogelijk te houden, renoveren en moderniseren we de turbines regelmatig. De twee nieuwe eco-duurzame turbines van de waterkrachtcentrale van Monsin produceerden begin december hun eerste kilowatturen. Dat project is – samen met de renovatie van de derde turbine – goed voor een investering van 27 miljoen euro. Met deze aanzienlijke investering verlengen we de levensduur van de centrale van 18 MW met 35 jaar!

Wie zelf ook een steentje wil bijdragen aan het milieu, kiest daarom voor het tarief Luminus ComfyFlex. Op die manier ben je zeker van elektriciteit uit Belgische hernieuwbare energiebronnen. Vanaf het tweede jaar belonen we je met een getrouwheidskorting van 5%, vanaf het derde jaar is dat zelfs 10%. Opnieuw een manier om ecologie te stimuleren.

+ 20 MW zonnepanelen

Ook onze dochterondernemingen Dauvister en Insaver zaten niet stil. De installatie van zonnepanelen bereikte in 2019 een nieuw record met meer dan 20 MW extra. Dat is zo’n 90% meer dan in 2018. Het resultaat van dit succes? Onze efficiënte financieringsoplossingen. Neem nu de installatie op het dak van de kantine van volleyclub KVCR Wara Genk. Daar werden de 129 panelen gefinancierd door clubleden, supporters en inwoners van Genk. Dit werd mogelijk gemaakt door Power2Green en het crowdfundingplatform mozzeno.

Energieprestatiecontract op 14 schoolsites

In de provincie Luik hebben we zo’n 95% van de geplande werkzaamheden van het energieprestatiecontract RenoWatt voltooid. Het doel van dit ambitieuze project? De energiefactuur van 14 schoolgebouwen verlagen. Luminus Solutions heeft er onder andere betere thermische isolatie voorzien door raamwerk te vervangen en gevels te isoleren. Daarnaast hebben we de verwarmingssystemen geoptimaliseerd en hoogwaardige ledverlichting met aanwezigheidssensoren en timers geplaatst. De resultaten zijn erg bevredigend: in plaats van de vooropgestelde verlaging van de CO2-voetafdruk met 32%, halen we een vermindering van 41%.

Andere spraakmakende projecten

Deze blogpost zou heel lang worden als we alle projecten van 2019 gedetailleerd zouden bespreken. Toch zijn er nog enkele topics die echt wat aandacht waard zijn. Zo hebben we in de buurt van het windmolenpark van Héron compenserende maatregelen getroffen. We beplantten de percelen in de buurt van de site met voedergewassen en granen voor diverse soorten vogels. Met succes, blijkt nu. In de zomer nestelde een koppel bruine kiekendieven (een bedreigde diersoort!) zich in de buurt. Hetzelfde willen we nu ook doen in Tinlot. Op 2,3 kilometer van een toekomstig windmolenpark voorzien we vogelvriendelijke beplanting met de steun van vzw Faune et Biotopes. Het doel is gelijkaardig: de impact op de biodiversiteit minimaliseren. En het werkt erg goed. De nieuwe voederplanten zijn een interessante bron van granen voor de fauna. Nog een manier om onze ecosystemen te beschermen: het Life4Fish-programma. Samen met diverse partners werken we aan duurzame oplossingen om zalm en paling tijdens hun migratie te beschermen. Daarom plaatsen we barrières om de vissen via een bypass stroomafwaarts te leiden.

Luminus engagement

Digitale facturen aan de macht

Een andere manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, is de overstap naar digitale facturen. We promoten dat al enkele jaren om papierverbruik van zowel onze klanten als onszelf te verminderen. In december 2016 werd 59% van de maandelijkse rekeningen digitaal afgeleverd. Op dit moment, in februari 2021, kiest ongeveer 66% van onze klanten voor elektronische facturatie.

Duurzame ontwikkeling

Luminus verbindt zich eigenlijk al enkele jaren aan verschillende doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zo waren we in 2015 een van de eerste organisaties die de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties ondertekenden.

Een uitdaging voor de toekomst

Jammer genoeg is het nog niet mogelijk om volledig gebruik te maken van energie die 100% uit hernieuwbare en Belgische bronnen komt. Ons land beschikt op dit moment nog maar over een beperkt potentieel van hernieuwbare energiebronnen, en onze bedrijven en particulieren verbruiken veel energie. Dit is een uitdaging voor de toekomst die we graag willen aangaan: de uitdaging van de energietransitie.

Uitzonderlijk maatschappelijk engagement

EcoVadis, een onafhankelijk evaluatieplatform dat milieu- en maatschappelijke prestaties van bedrijven probeert te verbeteren, beoordeelt jaarlijks 35.000 ondernemingen. De gemiddelde score in hun ratingsysteem bedraagt 50/100. Luminus kreeg een platinum medaille voor haar score van 85/100. Dat is dubbel zoveel als het gemiddelde en daarmee behoren we tot de top 1% uit 150 sectoren en 110 landen wereldwijd!

Het hoge cijfer is voornamelijk te wijten aan de gestructureerde aanpak op vlak van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In vergelijking met enkele jaren geleden heeft Luminus vooral prestatiewinsten geboekt op vlak van milieu. Onder andere door de grote investeringen in hernieuwbare energie. Op het vlak van maatschappelijke praktijken zijn er uitstekende resultaten inzake gezondheid, veiligheid en diversiteit.

En er is meer…

We doen er alles aan om elk jaar opnieuw vooruitgang te boeken op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast stimuleren we ook onze klanten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Onder andere door groene energieoplossingen aan te reiken, digitale facturen te promoten en Luminus Extras-kortingen te voorzien. Want ook jouw bijdrage – hoe klein of groot ook – helpt.

Ook interessant voor jou