Zijn zonnepanelen nog rendabel in 2024?

Is het vandaag nog interessant om te investeren in zonnepanelen op je dak? In dit artikel krijg je een blik op de terugverdientijd van je installatie en welke factoren hierin een rol spelen. Wil je meteen je kostprijs en terugverdientijd voor je persoonlijke situatie kennen? Surf dan meteen naar onze gratis prijsberekeningstool.

Zonnepanelen zijn geen nieuwe technologie meer, waardoor ze vandaag eerder de regel dan de uitzondering zijn. Dit komt niet alleen door de alsmaar hogere overheidseisen op vlak van hernieuwbare energie, maar ook omdat de Belg minder afhankelijk wil zijn van schommelende energieprijzen. Maar wegen die voordelen op tegen de investeringskost, die nog steeds een paar duizend euro bedraagt?

Hoe lang is de terugverdientijd van zonnepanelen?

Het antwoord op die vraag wordt grotendeels bepaald door de terugverdientijd van je installatie. Je panelen kunnen immers zo veel stroom opwekken als ze willen, als de investering te groot zou zijn, zijn ze hun geld niet waard.

De duidelijkste factor die de terugverdientijd beïnvloedt, is de elektriciteitskost die je bespaart dankzij de stroomproductie van je zonnepanelen. Toch zijn er daarnaast nog heel wat andere elementen die bepalen of de terugverdientijd van je zonnepanelen al dan niet voordelig is:

  • De levensduur van je zonnepanelen: die ligt gemiddeld rond 25 tot maximaal 30 jaar.
  • De ligging van je zonnepanelen: de schaduwinval, de hellingsgraad, de regio waar je woning zich bevindt.
  • De premies waarop je een beroep kunt doen.
  • Het al dan niet laten moderniseren van je dak indien de draagsterkte onvoldoende is of wanneer je nog niet hebt geïsoleerd.
  • De eventuele onderhoudskosten: het laten reinigen van je panelen wanneer je in een bosrijke omgeving woont, bijvoorbeeld. De uitbetaling van groenestroomcertificaten in Brussel.

Gemiddeld heb je zonnepanelen op 8 jaar terugverdiend in Vlaanderen en Wallonië, en op 5 jaar in Brussel, afhankelijk van hoe goed al deze factoren op elkaar inspelen.

Installatie van zonnepanelen op woning in Vlaanderen door Luminus

Waarom in 2024 voor zonnepanelen kiezen?

  • Je elektriciteitskosten dalen fors en je wordt minder afhankelijk van de prijsfluctuaties op de energiemarkt.
  • De kwaliteit wordt steeds beter waardoor zonnepanelen langer meegaan. Ze hebben een lange levensduur en steeds gunstigere terugverdientijd.
  • Bij nieuwbouw en renovatie helpen zonnepanelen om de EPB-normen te behalen.
  • Je panelen wekken ook al eens energie op op momenten dat je die zelf niet kan gebruiken. Die energie vloeit dan terug naar het net. Heb je een digitale meter of krijg je er binnenkort een (vanwege de installatie van zonnepanelen)? Dan compenseert een energiecontract met terugleveringsvergoeding je voor alle zonnestroom die je terug op het net injecteert. Meer info over injectievergoedingen.

Insaver rekende het voor ons uit: doordat zonnepanelen in prijs gedaald zijn, is het plaatsen van zonnepanelen nu zelfs zonder premie goedkoper dan in 2022 mét premie! Om je idee te geven: een installatie met 8 panelen (3240 Wp) kostte in 2022 nog € 5.683 excl btw, in de winter 2023/24 was de prijs fors gedaald tot € 5.030.

De Belgische zonnepanelenpremies in 2024: wat verandert er?

VLAANDEREN

De Vlaamse overheid introduceerde in 2021 een investeringspremie voor zonnepanelen als compensatie voor het afschaffen van de terugdraaiende teller. Die premie werd op 31 december 2023 helaas afgeschaft.

Insaver rekende het bovendien voor ons uit: doordat zonnepanelen in prijs gedaald zijn, is het plaatsen van zonnepanelen nu zelfs zonder premie goedkoper dan in 2022 mét premie! Om je idee te geven: een installatie met 8 panelen (3240 Wp) kostte in 2022 nog € 5.683 excl btw, in de winter 2023/24 was de prijs fors gedaald tot € 5.030.

En wil je zonnepanelen plaatsen op een niet-verwarmd gebouw waar nog asbest in het dak zit? Dan kan je een premie krijgen voor het verwijderen van die asbest.

WALLONIË

In het Waalse gewest betalen eigenaars van zonnepanelen die voor 1 januari 2024 gecertificeerd werden en die nog een analoge meter hebben tot eind 2030 een prosumententarief als compensatie voor het gebruik van het netwerk. De afgelopen jaren kreeg je dat prosumententarief nog (deels) terugbetaald door je netbeheerder, maar sinds 2024 is de hele som voor eigen rekening.

Meer over zonnepanelen in Wallonië lees je hier.

BRUSSEL

Hoewel Vlaanderen en Wallonië uit het systeem van de groenestroomcertificaten zijn gestapt, voorziet Brussel nog steeds jaarlijkse ‘waardebonnen’ die je aan je elektriciteitsleverancier kunt verkopen aan de marktprijs. Luminus koopt deze certificaten aan € 70. Sinds oktober 2023 zijn de vermenigvuldigingscoëfficiënten van de groenestroomcertificaten voor nieuwe installaties verhoogd. Vergeet ook de certificering van je installatie niet.

Up-to-date: zonnepanelen en de digitale meter

Sinds 2019 voert de Vlaamse regering geleidelijk aan digitale meters in. Ondertussen hebben meer dan 2,5 miljoen Vlamingen de omschakeling gemaakt. Het Brusselse gewest telde in november 2023 zo’n 40.000 digitale meters. In Wallonië focuste men de afgelopen jaren op grootverbruikers, maar sinds 2023 zijn ook prosumenten met een kleine zonnepaneleninstallaties (< 5 kW) aan de beurt. In Wallonië vind je momenteel 155.000 digitale meters.

Meer lezen over de stand van zaken van digitale meters in België.
Meer lezen over de impact van de digitale meter op je zonnepanelen.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig op mijn dak?

Overtuigd van de voordelen van zonnepanelen? Dan is het tijd om onderzoek te doen naar de geschikte installatie. Om het ideale aantal zonnepanelen te bepalen voor je woning, is het belangrijk om een idee te hebben van je jaarlijkse elektriciteitsverbruik en in welke mate je afhankelijk wil zijn van het energienet. Een grote installatie plaatsen om in je volledige elektriciteitsbehoefte te voorzien is een mooi idee, maar waarschijnlijk zal je al die energie niet kunnen opgebruiken (tenzij je voor een thuisbatterij kiest). Bovendien heb je maar een beperkte dakoppervlakte tot je beschikking.

Een gemiddeld Belgisch gezin zou jaarlijks zo’n 3.500 kWh tot 4.000 kWh elektriciteit verbruiken. In dat geval kiezen velen voor een installatie van 3 tot 5 kWp, wat goed is voor 10 tot 20 panelen. Maar om écht te weten wat het beste is voor jouw verbruiksgewoonten, maak je best zelf de berekening met onze gratis prijscalculator. Die vertelt je hoeveel zonnepanelen je nodig hebt en hoeveel je dat kan kosten.