Hoe rendabel zijn zonnepanelen in 2023?

Is het vandaag nog interessant om te investeren in zonnepanelen? Je krijgt in dit artikel een blik op de vele voordelen, de wijzigingen op de energiemarkt, de gemiddelde terugverdientijd én een overzicht van verschillende subsidie- en steunmaatregelen in 2023. En dat laatste zelfs per gewest. Wil je meteen je kostprijs en terugverdientijd voor je persoonlijke situatie kennen? Surf dan als de bliksem naar onze gratis prijsberekeningstool en geniet tijdelijk een beurskorting van 10%.

Door de alsmaar hogere eisen op vlak van hernieuwbare energie of omdat ze minder afhankelijk willen worden van de fluctuerende energieprijzen, gaan steeds meer Belgen op zoek naar manieren om hun energiefactuur op een duurzame manier te verlagen, waaronder de meest populaire maatregel: zonnepanelen. Aangezien de investering over minstens een paar duizend euro gaat, is het altijd aangewezen even stil te staan bij de kostprijs, het rendement, de steunmaatregelen en de voordelen.

Waarom in 2023 voor zonnepanelen kiezen?

 • De prijs-kwaliteit van zonnepanelen wordt alleen maar beter.
 • Je elektriciteitskosten dalen fors en je wordt minder afhankelijk van de prijsfluctuaties op de energiemarkt.
 • De kwaliteit wordt steeds beter waardoor zonnepanelen langer meegaan. Ze hebben een levensduur van ongeveer 25 à 30 jaar.
 • Binnen gemiddeld 5 jaar hebben zonnepanelen zichzelf terugverdiend, ook met de nieuwe nettarieven.
 • Je komt mogelijk in aanmerking voor een investeringspremie tot wel € 750 van de Vlaamse overheid, waardoor de terugverdientijd nog korter wordt.
 • De regering verlaagt de belasting op de aankoop van zonnepanelen naar 6% (daarvoor was dat 21%). En dit tot 31 december 2023.
 • Bij nieuwbouw en renovatie helpen zonnepanelen om de EPB-normen te behalen.
 • Dankzij de digitale meter betaal je geen prosumententarief meer, maar enkel kosten je werkelijke afname van het net.
 • Je krijgt een vergoeding voor de stroom die je zelf niet verbruikt en terug op het net plaatst. Daarvoor heb je wel een teruglevercontract nodig. Bij Luminus zijn alle stroomcontracten zogenaamde teruglevercontracten, waardoor je aan het einde van elk verbruiksjaar automatisch wordt vergoed.

Subsidies voor zonnepanelen in 2023

Hoewel de steunmaatregelen afnemen, blijven zonnepanelen een interessante investering door hun gunstige prijs en rendement. We vatten de stand van zaken per regio samen.

VLAANDEREN – steun voor zonnepanelen in 2023

De Vlaamse overheid introduceerde in 2021 een investeringspremie voor zonnepanelen als compensatie voor het afschaffen van de terugdraaiende teller. Je vraagt je premie hier aan, op de website van Fluvius.

Om voor die premie in aanmerking te komen, moet je:

 • een bouwaanvraag hebben die dateert van voor 2014.
 • een zonnepaneleninstallatie plaatsen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVa.
 • geen bestaande zonnepaneleninstallatie uitbreiden, maar een volledig nieuwe installeren.
 • geen zonnepanelen installeren als deel van een nieuwbouw- of renovatieproject om aan de verplichte EPB-eisen te voldoen.
 • je zonnepanelen door een erkende installateur laten plaatsen.

Leestip: Alles wat je moet weten over de zonnepanelensubsidie.

WALLONIË – steun voor zonnepanelen in 2023

In oktober 2020 trad in Wallonië het prosumententarief in werking. Je geniet in het Waalse gewest nog van het voordeeltarief van de terugdraaiende teller, maar je betaalt dus wél een compensatie voor het gebruik van het netwerk: het prosumententarief.

In 2020 en 2021 kreeg je dat prosumententarief nog voor 100% terugbetaald door je netbeheerder. In 2023 betaal je 45,73% van het totaalbedrag en vanaf 2024 is de hele som voor je eigen rekening.

Als inwoner van Wallonië bereken je via deze tool van de CWaPE je prosumententarief.

BRUSSEL – steun voor zonnepanelen in 2023

Voor groene stroom opgewekt door fotovoltaïsche zonnepanelen en andere groene energiebronnen werkt men in Brussel met groenestroomcertificaten. Het komt erop neer dat je jaarlijks zogenaamde waardebonnen ontvangt die je aan je elektriciteitsleverancier kunt verkopen aan de marktprijs. De energieleveranciers zijn immers verplicht om de groenestroomcertificaten te kopen volgens precies omschreven quota. En aangezien die tot 2025 zijn vastgelegd, kunnen inwoners van Brussel nog voor lange tijd van deze steunmaatregel genieten.

Opgelet! Voor nieuwe installaties daalt het aantal toegekende groenestroomcertificaten wel met 20%. Produceer je minder dan 5kWp, dan heb je bovendien recht op een gedeeltelijke compensatie voor je niet-verbruikte stroom. Je betaalt dus nettarieven op basis van je werkelijke afname van het distributienetwerk.

Sinds 1 september 2017 kom je als Brusselaar in aanmerking voor de Brusselse Groene Lening wanneer je overweegt om zonnepanelen te laten installeren. Een overzicht van alle premies vind je hier. Vergeet ook zeker niet de eventuele aparte premies van je eigen gemeente voor de installatie van zonnepanelen.

Zonnepanelen nog rendabel na de introductie van de digitale meter?

Digitale meters in Vlaanderen

Sinds 2019 voert de Vlaamse regering geleidelijk aan digitale meters in. Eigenaars van zonnepanelen mét digitale meter vallen automatisch onder het capaciteitstarief. In dit systeem betaal je een jaarlijkse netkost die deels is gebaseerd op de elektriciteit die je van het net hebt gehaald én voor het andere deel gebaseerd is op je verbruikspieken. Lees hier alles over het capaciteitstarief.

Heb je toch nog opgewekte stroom over die je niet zelf kan verbruiken? Dankzij een terugleveringscontract word je vergoed voor de stroom die je op het net injecteert. De injectievergoeding bedraagt momenteel tussen € 0,05 en 0,20/kWh. Dat is uiteraard lager dan de aankoopprijs voor de energie die je van het net afhaalt (vandaag tot wel € 0,50/kWh*), vanwege de crisis en de taksen en distributiekosten die erbij komen. (*gebaseerd op elektriciteitsprijzen in januari 2023)

Ben je Luminus-klant? Dan zit je goed. Sinds 2021 beschikken al onze elektriciteitscontracten over een vergoeding voor injectie. Hierdoor geniet je als zonnepaneleneigenaar met digitale meter automatisch van dit voordeel. De vergoeding voor je injectie wordt verrekend op je jaarlijkse afrekening.

Digitale meters in Wallonië

Hoewel het Waalse Gewest voor de vervanging van analoge meters door digitale voorlopig alleen focust op grootverbruikers en eigenaars van grote zonnepaneleninstallaties, zijn nu ook prosumenten met een kleine installatie (< 5 kW) aan de beurt. Sinds 1 januari 2023 mogen er immers alleen nog digitale meters geplaatst worden.

Digitale meters in Brussel

De uitrol van digitale meters kan in de toekomst gevolgen hebben voor het systeem van de terugdraaiende teller, al kiest Brussel niet voor een snelle overgang. Eind 2022 telde het Brusselse gewest 37.046 digitale meters en dit jaar zouden er 23.000 bijkomen. Daarmee heeft Sibelga zijn oorspronkelijke streefdoel van 40.000 per jaar al bijgesteld… Er kan dus nog veel gebeuren op vlak van technologie, kosten, noden…

Over een (compensatie)regeling in Brussel is nog niets bekend, maar ook Brusselse eigenaars van kleine PV-installaties (tot 5kW) ontvangen automatisch een terugleververgoeding. Eigenaars van grotere installaties moeten daarvoor contact opnemen met hun energieleverancier.

Ook interessant voor jou