Waarom zijn de energieprijzen zo veranderlijk?

De energiemarkt heeft er enkele turbulente jaren op zitten. Midden 2021 begonnen de prijzen fors te stijgen en ze bleven lang op een onzeker niveau, voelbaar bij alle energieleveranciers. Voor veel gezinnen betekende dit een verdubbeling van hun totale energiekosten. Sinds januari 2023 is de rust enigszins weergekeerd, maar veel mensen maken zich zorgen over de onvoorspelbaarheid van de energiemarkt. Luminus legt je de oorzaak uit van de prijsschommelingen.

Hoge marktprijzen voor energie: hoe het allemaal begon

De energieprijspiek die ons in 2022 in de ban hield, was de grootste ooit. Dat had meerdere oorzaken:

  • Toen de economie zich begon te herstellen na de coronacrisis steeg ook de vraag naar energie en vervolgens ook de prijzen.
  • Simultaan stegen ook de emissierechten: de prijs die Europese bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot. Als gevolg steeg ook de aankoopprijs van energie, wat doorgerekend werd aan de consument.
  • Ook de onzekere wintermaanden speelden een rol, want daarin wordt steevast meer gas verbruikt dan tijdens de rest van het jaar. Het koude voorjaar van 2021 vertraagde de gasaanvulling, waardoor we de winters daarna weinig gasreserves hadden.
  • Door de oorlog met Oekraïne werd de gastoevoer met maar liefst 60% verminderd en de olietoelevering werd zelfs volledig stopgezet.

“Maar deze veranderingen op de gasmarkt hebben toch geen invloed op de elektriciteitsprijs?” denk je misschien. Toch wel. Door ons huidige marktmodel zijn de stroom- en gasprijzen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De energieprijzen worden bepaald door de duurste technologie die op dat moment nodig is om aan de totale elektriciteitsnood te voldoen – en bepaalde elektriciteitscentrales werken nu eenmaal op gas.

De energieprijzen vandaag

De gasprijs is ondertussen gedaald naar € 0,08 per kWh* en lijkt daar een plateau gevonden te hebben. Ze staat nog niet op het niveau van voor de crisis, maar kent wel een gestage daling. Hoe komt dat?

  • Door de milde winters van 2023 en 2024 was de gasvraag een stuk kleiner. Hierdoor hebben we momenteel voldoende reserves om de gasprijs laag te houden.
  • Daarnaast nam ook Europa haar verantwoordelijkheid. De EU wendde zich tot het verschepen van vloeibaar gas – voornamelijk vanuit Noorwegen – om het gat dat Rusland achterliet op te vullen. Ook bereikten de Europese ministers van energie een akkoord om een prijsplafond in te stellen voor gas.
  • Om de Chinese economie ademruimte te geven na de (her)opflakkering van het coronavirus, koos het land ervoor om van zijn zero-covidbeleid af te stappen. Als gevolg hiervan nam de vraag naar gas gestaag toe.
evolutie gasprijs 2024

Ook de elektriciteitsprijzen zijn na de crisis mooi gedaald en schommelen al een jaar tussen € 0,40 en € 0,30 per kWh*, met een dalende tendens.
*prijzen april 2024

Evolutie elektriciteitsprijs 2024

Welk effect hebben de prijsschommelingen op jouw energiefactuur?

Door de schommelingen op de energiemarkt bieden veel energieleveranciers geen vaste tarieven meer aan. Ook Luminus schroefde haar aanbod eind 2022 even terug, maar sinds 1 januari 2023 geniet je weer van een ruime keuze vaste tarieven. Ook Engie, Eneco en Mega besloten opnieuw enkele vaste tarieven aan te bieden. De rest van de energieleveranciers heeft nog geen stappen gezet.

Het effect van de fluctuerende prijzen verschilt per gezin, woonsituatie en intekendatum. Bovendien is er een verschil tussen energiecontracten met een vast en een variabel tarief:

Vast tarief

Koos je voor een vast tarief, zoals bijvoorbeeld Luminus MaxxFix, dan betaal je voor de looptijd van je contract dezelfde energieprijs per kWh, los van de schommelingen van de markt. Op dit moment betaal je voor die zekerheid zo’n € 15 per maand meer in vergelijking met het voordeligste variabele contract. Het voordeel? Je geniet dan minstens een jaar lang van die vaste prijs op het niveau van de zomer van 2021, ongeacht welke schommelingen er mogelijk nog opduiken.

Variabel tarief

Ging je voor een variabel tarief, zoals bijvoorbeeld Luminus MaxxFlex, dan wordt de prijs die jij voor je energie betaalt, elk kwartaal berekend volgens de actuele marktprijzen. Het grote voordeel is dat wanneer de energieprijzen sterk dalen, je daar onmiddellijk van meegeniet. Maar omgekeerd geldt helaas ook: schieten de prijzen plots de hoogte in, dan betaal je daar ook voor. Je maandelijkse voorschotten veranderen niet, maar de schommelingen worden op je jaarfactuur verrekend.

Voor meer controle over je werkelijke energiekosten, geef je je meterstanden best maandelijks in via je persoonlijke klantenzone My Luminus. Je kunt te allen tijde zélf je voorschotbedrag aanpassen, om onaangename verrassingen op je energiefactuur te vermijden. Ontdek meer over het belang van het juiste voorschotbedrag.

Meer informatie over het maken van de juiste tariefkeuze, lees je in het blogartikel: “Kies ik best voor een vast of variabel energietarief?

Luminus helpt verrassingen op je jaarafrekening te vermijden

Wie recent zijn jaarafrekening in de bus kreeg, ontdekte dat we zoals voorgaande jaren het maandelijks voorschotbedrag alvast hebben geoptimaliseerd. Zo zorgen we ervoor dat jij geen onaangename verrassing krijgt bij je volgende jaarlijkse afrekening.

Wist je dat je heel eenvoudig zelf – op elk moment – je maandelijks voorschotbedrag kunt checken en aanpassen via je persoonlijke klantenzone My Luminus? Ook wie nog geen jaarafrekening in de bus kreeg, wordt geadviseerd zijn meterstanden maandelijks in te geven en zijn voorschotbedrag in de gaten te houden. Het belang hiervan lichten we toe in dit artikel en bijhorende video.

Slim op je energieverbruik besparen blijft van belang

Heb je zonnepanelen? Dan zul je minder voelen van de energieprijsschommelingen. Logisch, je moet zelf minder elektriciteit aankopen én je ontvangt een potentieel hogere vergoeding voor je geïnjecteerde stroom.

Heb je nog geen zonnepanelen? Dan kan het slim zijn dit te overwegen. De investering blijft ook vandaag rendabel. Je verdient een eigen zonnepaneleninstallatie tegenwoordig na gemiddeld 8 jaar (5 jaar in Brussel) volledig terug. En in amper 5 minuten krijg je via onze website een vrijblijvende offerte.

Naast zonnepanelen zijn er nog tig andere energiebesparende maatregelen die je kunt nemen om je energiekosten in huis te drukken (denk bijvoorbeeld aan isolatie). Het hoeft trouwens niet allemaal een flinke duit te kosten. Luminus reikt je op haar bespaarplatform handenvol gratis tips en tools aan om thuis aan de slag te gaan.