Alles wat je wil weten over groene energie in België

Als het over energie gaat, komt het woord ‘groen’ al snel ter sprake. Maar wat betekent dat nu juist? Van waar komt groene energie? Waarom is dat beter dan ‘gewone’ energie? En wat betekent dat voor jou? En voor jouw energiefactuur?

Wat is groene energie?

Groene energie komt van hernieuwbare bronnen. De meest gekende en duurzame onuitputtelijke energiebronnen zijn wind- en zonne-energie. Maar je hebt ook nog waterkracht, biomassa en geothermische energie.

Groene energie is dus eigenlijk een verzamelterm voor alle soorten energie die de ecologische voetafdruk verkleinen omdat ze géén gebruik maken van fossiele brandstoffen – zoals aardolie of steenkool – of nucleaire energie. Die laatste twee worden niet voor niets ‘grijze stroom’ genoemd, gezien ze langzamerhand opraken en een pak minder milieuvriendelijk zijn.

Is groene stroom duurder dan grijze stroom?

Groene stroom produceren vergt voor een energieleverancier grote investeringen. Daardoor is groene energie een klein beetje duurder dan grijze elektriciteit. Toch betaal je als consument niet veel meer voor groene stroom. De reden? De overheid komt voor een stuk tussen.

Let wel, als je ervoor kiest om groene stroom aan te kopen kun je dat helaas niet zién. Sterker nog, in realiteit komt er geen andere stroom bij je binnen dan bij de buur die grijze energie aankoopt. Alles gaat immers door dezelfde kabel. Het enige verschil is dat je voor een groen tarief kiest en op die manier jouw steentje bijdraagt.

Natuurlijk kan je ook je eigen energieleverancier zijn en zélf groene stroom opwekken. Een zonnepaneleninstallatie op je dak – al dan niet in combinatie met een warmtepomp – is een groene en rendabele manier om je energiefactuur en ecologische voetafdruk te verlagen. Onze simulator berekent snel even wat die investering voor jou betekent. Een zonneboiler kan je woning van gratis warm water voorzien en is hierdoor een duurzaam alternatief voor de klassieke boiler of cv-ketel.

Groene energie in België

Groene energie in België

Het aantal zonnepanelen en windturbines in België stijgt jaar na jaar. Dat is een goede zaak, want op die manier groeit het aandeel groene elektriciteit. Toch is er nog flink wat werk aan de winkel. In België wordt immers nog altijd bijna de helft van de stroom geproduceerd via kerncentrales. Dat blijkt uit cijfers van het Nucleair Forum en ELIA, de beheerder van het Belgisch elektriciteitsnet:

  • kernenergie: 46%
  • hernieuwbare energie (bv. zonne- en windenergie): 32%
  • fossiele brandstoffen en andere: 22%

Ziet de toekomst er groen uit?

België heeft het Klimaatakkoord 2020-2050 ondertekend. Daarmee engageren we ons om tegen 2050 uitsluitend groene energie aan te bieden. 100% hernieuwbaar. In héél het land. Dat betekent dus nog méér windenergie. Zowel op het land als offshore, in de zee. Ook de hoeveelheid opgewekte stroom via zonne-energie moet nog een stuk omhoog. Dat kan eenvoudig en lokaal via zonnepanelen. En een zonneboiler is ideaal voor warm water.

Waterkracht is dan weer erg flexibel. En dan hebben we het niet enkel over gigantische stuwdammen. Ook kleinere waterkrachtcentrales hebben een groot rendement. Biomassa is eveneens niet te onderschatten. Nagenoeg alle soorten organisch materiaal zijn immers om te zetten in energie.

En ook warmtekrachtkoppelingen zullen aan populariteit winnen. Die produceren warmte en elektriciteit tegelijkertijd. Dat kan via gas of biomassa maar eveneens met waterstof. De uitdaging is groot, maar tegelijkertijd houdt het ons scherp. Samen lukt het ons ongetwijfeld.

Maar dat kan helaas niet in 1, 2, 3! De omschakeling naar 100% groene energie vraagt hoge investeringskosten en flink wat tijd. Bovendien zijn we niet het zonnigste land ter wereld en hebben we niet overal de ruimte om massaal windturbines bij te plaatsen. De kunst is dus om de juiste energievoorzieningen op de juiste plek te zetten. En liefst met zo hoog mogelijke rendementen.

Welke inspanningen levert Luminus?

Luminus is de grootste producent van windturbines op het Belgische vasteland. Op dit moment staat de teller op 270 windturbines. Die leveren voldoende elektriciteit op voor meer dan 380.000 Belgische gezinnen.

Daarnaast zijn we ook de nummer één op vlak van waterkracht in België. Onze 7 waterkrachtcentrales zijn eveneens goed voor 100% groene en 100% Belgische stroom. Daar profiteren inmiddels zo’n 55.000 Belgische gezinnen van via een van onze groene tarieven, zoals bijvoorbeeld Comfy (vast tarief), en ComfyFlex (variabel). Ook zelfstandigen genieten van dit voordelige, groene tarief: Comfy Pro.

Uiteraard willen we hierin nummer één blijven. Daarom renoveren, moderniseren en investeren we continu. Tegen 2027 willen we de energieproductie van onze windturbineparken bijvoorbeeld optrekken naar 1.000 MW, dus er komen binnenkort nog heel wat nieuwe windturbines bij. Allemaal om het Klimaatakkoord 2020-2050 en de transitie naar 100% hernieuwbare energie actief te helpen realiseren.