Waarom is mijn injectievergoeding zo laag?

Er zijn veel vragen over de prijzen van injectievergoedingen. Waarom liggen die lager dan de heersende energieprijzen? En hoe komt het dat ze per leverancier verschillen? In dit artikel schept Luminus duidelijkheid over het bedrag dat je ontvangt voor de opgewekte zonne-energie die je zelf niet gebruikt en dus op het net injecteert.

Wie komt in aanmerking voor een injectievergoeding?

Dit is een vergoeding die zonnepaneleneigenaars met een digitale meter in Vlaanderen krijgen voor de opgewekte energie die ze niet zelf verbruiken en op het net plaatsen.

Produceer je dus op een bepaald moment meer energie dan je verbruikt, dan wordt die energie op het net geïnjecteerd. Voor die injectie ontvang je dan een vergoeding op je energiefactuur

Bij Luminus zijn alle energiecontracten terugleveringscontracten. Dit wilt zeggen dat al onze klanten met zonnepanelen en een digitale meter automatisch genieten van een vergoeding voor hun injectie. Let wel: dit is niet het geval bij alle energieleveranciers. Bij de meesten moet je hiervoor een speciaal contract afsluiten. Lees meer over injectievergoedingen en terugleveringscontracten in dit artikel.

Opgelet: de injectievergoeding geldt niet voor zonnepaneleneigenaars die nog onder het systeem van de terugdraaiende teller vallen en het prosumententarief betalen.

Waarom liggen injectietarieven lager dan de prijs die je betaalt voor energie?

Als zonnepaneleneigenaar ging je er misschien van uit dat de vergoeding voor je injectie evenveel zou zijn als wat je betaalt voor afname van elektriciteit, afhankelijk van de heersende marktprijzen. Maar er is meer aan de hand.

Ten eerste maken energiekosten maar een klein deel uit van je totale energiefactuur, die voor 70% uit taksen en transportkosten bestaat. Op de stroom die jij terug op het net plaatst, zitten geen taksen en distributiekosten, waardoor het bedrag dat je hiervoor krijgt lager ligt.  Dat maakt het dus moeilijk om een 1 op 1 vergoeding te voorzien. 

Ten tweede heeft het te maken met het verschil tussen vraag en aanbod. Wanneer energieleveranciers energie aankopen om aan verbruikers door te verkopen, doen ze dit in lijn met de huidige energievraag.

  • Doordat zowel bedrijven als gezinnen energie verbruiken, is de vraag naar energie doorheen de dag relatief stabiel: professionelen verbruiken vooral binnen de kantooruren elektriciteit, particulieren vooral daarbuiten. ’s Nachts is de energievraag laag. Daardoor ligt de prijs van energie overdag hoger dan ’s nachts.
  • De overtollige energie uit je zonnepanelen injecteer je overdag, op momenten dat het aanbod groter is dan de vraag. 
  • Wanneer energieleveranciers overdag de overtollige energie van zonnepanelen opkopen, blijft de energievraag ongewijzigd terwijl het aanbod fel toeneemt. De zon schijnt immers niet alleen voor jou, maar voor iedereen. Dat zorgt er dus mede voor dat de waarde (en dus de prijs) van die geïnjecteerde energie lager is dan die van energie die je afneemt van het net.

Waarom zijn de injectievergoedingen bij elke leverancier verschillend?

De injectievergoedingen zijn variabel en volgen de marktevoluties. Bij Luminus zijn ze  automatisch inbegrepen in alle energiecontracten. Zónder extra kosten. Dit is uniek op de Belgische energiemarkt.

De berekening van injectievergoedingen is behoorlijk complex. Om een prijsvergelijking mogelijk te maken, vullen we steeds de laatst gekende indexwaarde in onze prijsformules in.

  • Die indexwaarde is het gemiddelde van alle prijsnoteringen over een vastgelegde periode, zoals de afgelopen maand of het afgelopen kwartaal.
  • Op het moment dat de marktprijzen stijgen, is de indexwaarde (gebaseerd op het verleden) dus lager dan de huidige marktwaardes.
  • Toch zijn die variabele injectietarieven voordelig om onmiddellijk te kunnen genieten van verdere marktstijgingen, en dat kan niet met de vaste vergoedingen van andere leveranciers.

Andere leveranciers, met hogere injectievergoedingen, kunnen die enkel aanbieden omdat ze werken met aandeelverkopen en coöperaties. Aan die contracten zijn extra kosten verbonden die niet worden opgenomen in de ranking van injectievergoedingen.

Andere hoog gerankte injectievergoedingen zijn vaak gekoppeld aan duurdere energiecontracten. Als je kiest voor een nieuw energiecontract met injectievergoeding, check dan altijd goed het verschil in ranking tussen injectie- en afnamevergoeding binnen een specifiek contract. 

Ook interessant voor jou