Voordeel Alle Aard: welk energiecontract kies je best als je je woning ook voor professionele doeleinden gebruikt?

Woon en werk je op hetzelfde adres en heb je geen aparte elektriciteits- en gasmeter voor je beroepsverbruik? In dat geval kun je kiezen of je je energiefacturen privé betaalt (en al dan niet een deel doorrekent aan je zaak) of je voor een zakelijk contract gaat en de energiekosten integraal factureert aan je vennootschap of eenmanszaak. Fiscaal wordt deze keuze beïnvloed door de toepassing van voordelen alle aard.

Wat het meest voordelig is, is afhankelijk van jouw specifieke situatie, je jaarlijkse energiekost en de toepassing VAA (voordeel alle aard, zie verder). Je boekhouder is de aangewezen partij om je concreet te adviseren, maar wij leggen je alvast de mogelijkheden en bijhorende voor- en nadelen uit.

Voordeel Alle Aard

Om een doordachte keuze te maken, moet je eerst goed weten wat het Voordeel Alle Aard (VAA) precies inhoudt.

Wat is het VAA?

Simpel gesteld: het is een voordeel, anders dan geld, dat de fiscus als een beroepsinkomen beschouwt en waar jij als ondernemer dus ook belasting op moet betalen. Het voordeel wordt evenwel slechts aangerekend als er sprake is van een gratis terbeschikkingstelling aan de genieter van het voordeel. Concreet gaat het bijvoorbeeld om een bedrijfswagen, je telefoon- of internetabonnement of je energie waar je als ondernemer ook privé van geniet.

Hoe wordt het aangerekend?

Voor heel wat voordelen van alle aard zijn er forfaitaire bedragen vastgelegd waarbij je be­las­tin­gen op die for­fai­tai­re waar­de betaalt, on­ge­acht de wer­ke­lij­ke waar­de van het voor­deel van alle aard. Voor andere wordt het voordeel berekend volgens de effectieve waarde van het voordeel. Aan het VAA voor ‘het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming’ wordt sinds januari 2022 een nieuwe voorwaarde gekoppeld.

Met zicht op een grote belastinghervorming om onder andere het stelsel van de personenbelasting te vereenvoudigen, wordt het VAA op energie beperkt.

De forfaitaire waardering geldt enkel als de werkgever die de energie voorziet ook de woning waar die gebruikt wordt ter beschikking stelt. Dat wil zeggen als de werkgever het pand gekocht of gehuurd heeft of als die er een zakelijk recht op heeft.

Voor zaakvoerders die vanuit hun eigen woning werken, verandert er dus niets. Maar betaalt jouw werkgever je energie en is het huis waarin je die verbruikt niet van hem? Dan is er geen sprake van de forfaitaire waardering, maar wordt het energieverbruik gewaardeerd tegen de werkelijke waarde.

Hoeveel bedraagt het VAA op energie in 2024?

Voor elektriciteit is dit een forfaitair bedrag van € 1.210 per jaar, onafhankelijk van je energieverbruik (aanslagjaar 2023). Voor verwarming ligt het forfaitaire VAA op € 2.430 per jaar (aanslagjaar 2023). Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen afzonderlijk van elkaar toegepast worden. De twee voordelen elektriciteit en verwarming zullen evenwel aangerekend worden als er sprake is van elektrische verwarming.

Eenmanszaak

Heb je een eenmanszaak? Heb je je energiefactuur afgesloten in naam van je zaak en betaal je die met de middelen van je onderneming? Dan is het Voordeel Alle Aard niet voor jou van toepassing. Je keuze voor een particulier of zakelijk energiecontract is dus afhankelijk van je contractvoorwaarden. Je kijkt dus best welke type contract het best bij jouw situatie past. Je zou je energiekost al dan niet in functie van je gedeelte beroepsgebruik kunnen doorrekenen aan je eenmanszaak via een onkostenvergoeding.

Vennootschap

Heb je een vennootschap? Dan is het goed om eerst te kijken hoeveel energie je precies verbruikt op jaarbasis. Bedraagt je jaarlijkse elektriciteitskost minder dan het Voordeel Alle Aard dat geopteerd zou kunnen worden om een gedeelte door te rekenen aan de vennootschap, dan is een particulier contract dat je privé betaalt de beste oplossing. Zo vermijd je in een dergelijke situatie dat er een Voordeel Alle Aard wordt aangerekend. Je beslist zelf of je de factuur al dan niet doorrekent via een onkostenvergoeding aan je vennootschap in functie van je gedeelte beroepsgebruik. Hoeveel je precies doorrekent, is afhankelijk van het aantal vierkante meters van je gedeelde woning die je voor professionele doeleinden gebruikt. Hoe hoger het aandeel beroepsmatig gebruik, hoe meer je dus kan aftrekken van de belastbare winst van de vennootschap. Bereken hier welk privétarief het beste bij je past.

Is je jaarlijkse elektriciteitskost hoger dan € 1.030 inclusief btw (in de veronderstelling dat je niet elektrisch verwarmt), dan is een professioneel contract voor je elektriciteit dat je betaalt met je vennootschap wellicht de meest optimale oplossing. Dat houdt ook in dat je de btw kunt terugvorderen. In dat geval betaal je wel een Voordeel Alle Aard als bedrijfsleider. Bereken hier je professioneel tarief op maat.

Het is met andere woorden pas voordelig om te werken met een Voordeel Alle Aard als de werkelijke kostprijs (kostprijs na doorrekening) hoger ligt dan de forfaitaire bedragen.

Verwarm je ook elektrisch, dan ligt de drempel op € 3.110 inclusief btw.

Vrij beroep

Als vrij beroeper heb je de keuze om je zakelijke activiteiten uit te oefenen als natuurlijke persoon (eenmanszaak) of als vennootschap. Het statuut van eenmanszaak is in dit geval het meest voorkomend. Afhankelijk van je organisatievorm kijk je dus best bij eenmanszaak of vennootschap om de toepassing van het Voordeel Alle Aard op je energiecontract beter te begrijpen.

Berekening

Een simulatie schept meteen wat meer duidelijkheid. Een bedrijfsleider van een vennootschap die niet elektrisch verwarmt in zijn gedeelde woning betaalt op jaarbasis € 2.000 aan elektriciteit. Indien hij voor een zakelijk contract kiest voor zijn gedeelde woning, heeft hij een netto voordeel van zo’n € 519 in vergelijking met de situatie waarin de bedrijfsleider dit met privémiddelen zou betalen.

Bereken hier welk privétarief het beste bij je past.

Verbruikt diezelfde bedrijfsleider heel weinig elektriciteit in zijn gedeelde woning, bijvoorbeeld € 700 per jaar, dan is een privéfacturatie interessanter:

Bereken hier welk professioneel tarief het best bij jouw bedrijf past.

Persoonlijke kwestie

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt vooral af van je energieverbruik. Dat kan heel laag zijn als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt, of hoger als je een elektrische wagen bezit die je thuis oplaadt.

Wie een eenmanszaak heeft (en dus enkel personenbelasting betaalt) kan kiezen of hij een residentieel of zakelijk contract afsluit (met of zonder opsplitsing beroepsgebruik). Heb je een vennootschap? Dan is de facturatie aan je vennootschap interessant als de werkelijke kosten van je verbruik hoger liggen dan het forfaitaire bedrag Voordeel Alle Aard.

Raadpleeg in ieder geval je boekhouder voor jouw specifieke situatie. Die zoekt ongetwijfeld graag mee naar een oplossing die voor jou het voordeligst is!

Bekijk onze tariefplannen voor zelfstandigen en ondernemers hier!