Trends in het energielandschap: het decennium van de versnelling

De energietransitie is een gezamenlijke inspanning. Eén waar iedereen aan bijdraagt, van regering tot netbeheerders, van particulieren tot ondernemingen. Eén ding is zeker: inboeten aan comfort en levenskwaliteit is niet aan de orde.

Het energielandschap belooft de komende jaren een erg boeiend speelterrein te worden. Veranderingen en innovaties zullen ons energieverbruik beter doen afstemmen op onze energieproductie. En dat levert alleen maar voordelen op. We noemen de periode die we ingaan niet voor niets ‘het decennium van de versnelling’. Een versnelling in de energietransitie, richting een klimaatneutralere wereld.

Wat is de energietransitie?
De omvorming van ons huidige energiesysteem naar decentrale energievoorziening op basis van lokale, hernieuwbare en CO₂-arme energiebronnen zoals elektriciteit uit zon en wind. Als deel van het Klimaatakkoord van Parijs, heeft de energietransitie als doel om de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw te beperken tot maximaal 2 °C. Meer details over de energietransitie op de website van de VREG

We geven je een beknopt overzicht van de trends en veranderingen die je in de nabije toekomst kan verwachten. Mee op de trein springen, is het beste wat je kan doen: hij gaat aan volle kracht vooruit.

1.    Zelf energie opslaan wordt steeds gemakkelijker

Met elke nieuwe generatie thuisbatterijen wordt het voordeliger en gemakkelijker om zelf je opgewekte energie op te slaan.

Een goede accu in huis is een doeltreffende manier om je zelfconsumptie als eigenaar van zonnepanelen op te krikken. Dat betekent dat je de energie uit je zonnepanelen meteen zelf verbruikt of tijdelijk opslaat tot je het nodig hebt. Op die manier heb je minder en minder energie van andere bronnen nodig én belast je het elektriciteitsnet niet nodeloos.

De meeste elektrische wagens hebben zo’n krachtige batterij dat je er op piekproductiemomenten je opgewekte stroom in kan opslaan. Al kunnen de meeste modellen die opgeslagen energie vandaag helaas nog niet terug leveren voor gebruik in huis (zoals een thuisbatterij). Dat systeem – het zogenaamde vehicle to grid – zit er wel aan te komen.

  • In de niet zo verre toekomst kunnen we onze elektrische wagens dus nog slimmer inzetten. Je laadt dan je auto op wanneer er veel energieproductie is. Door die opgeslagen energie te gebruiken wanneer je ze nodig hebt, help je mee om piekbelasting van het netwerk te vermijden. Een zelflerend systeem zorgt er tegelijkertijd voor dat je wagen altijd voldoende opgeladen blijft voor geplande verplaatsingen.

De markt van de lokale energieopslag is nog lang niet verzadigd. We zijn benieuwd naar de opslagopties van de toekomst!

Trends energielandschap

2.    Digitale hulpmiddelen voor prosumenten

Wek je thuis zelf energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen? Dan ben je een prosument: verbruiker én opwekker van elektriciteit. Jouw leven gaat er de komende jaren steeds comfortabeler op worden.

De digitale meter geldt als hoeksteen van de energietransitie in Vlaanderen. Het apparaat houdt je verbruik en productie nauwgezet bij en maakt het mogelijk die twee beter op elkaar af te stemmen.

Maar dat is niet alles. Het Internet of Things (IoT) zal ervoor zorgen dat je zélf amper nog moet nadenken over je energieverbruik. Slimme huishoudapparaten passen automatisch hun verbruik of moment van activatie aan, op basis van de piekproductiemomenten van je zonnepanelen. Zo draait je wasmachine vanzelf op het midden van de dag, of laadt de batterij van je laptop op wanneer de zon het hoogst aan de hemel staat.

Het Internet of Things werkt niet alleen binnen je huishouden maar ook daarbuiten, op het energienet, waar alle toestellen en systemen zelflerend en verbonden zijn.

Wij geloven in een toekomst waarin onze huizen en energienetten bijna ‘zelfsturend’ zijn en daardoor klimaatneutraal, omdat energieproductie en -verbruik 1 op 1 op elkaar zijn afgestemd.

Energietransitie decenium

3.    Lokale handel in energie

België is niet ideaal gelegen voor de productie van hernieuwbare energie, ook al scheren we op vlak van windenergie en waterkracht hoge toppen. We ontbreken het aantal zonuren van onze zuiderburen, of de windkracht van onze noorderburen. Dé oplossing ligt dan ook in (zeer) lokale en gedecentraliseerde energieproductie.

Maar laat die onafhankelijkheid van een centraal elektriciteitsnet nu net supervoordelig en flexibel zijn!

Om alle huishoudens van voldoende elektriciteit te voorzien, zal er steeds meer lokaal opgewekt worden. Lokaler dan zonnepanelen op je eigen dak wordt het niet, maar niet iedereen heeft daar de plaats of de mogelijkheden voor. Daarom zal de wetgeving flexibeler worden voor lokale energiegemeenschappen. Je zal energie kunnen produceren met je buren, in samenwerking met een kmo uit de buurt die overtollige energie ‘uitleent’, met een gedeelde windturbine, enzovoort.

En wat dacht je van investeren in een coöperatieve? Luminus heeft momenteel maar liefst 270 windturbines en de ontwikkeling blijft voortgaan. Sinds enkele jaren krijgen ook burgers de kans om mee te investeren en in de opbrengsten te delen. Op deze website vind je meer informatie.

Op die manier gaan we slimmer om met de beperkte ruimte die we hebben, en zorgen vele kleine installaties voor één grote productie hernieuwbare energie.

4.    Elektriciteit is da bomb

Misschien hoorde je al over elektrificatie van het huishouden. Het is de bedoeling dat we, allemaal samen, evolueren richting een samenleving die niet meer afhangt van aardgas, steenkool en andere fossiele brandstoffen.

Het is absoluut mogelijk om álles op elektriciteit te doen: van verwarmen en verplaatsen tot verlichten, verkoelen en communiceren. Als we die elektriciteit dan ook nog eens duurzaam opwekken, is het bye bye aardgas en CO₂. En welkom groene toekomst.

5.    Dynamische tarieven voor energie

Ten laatste tegen 2050 zullen alle bovenstaande initiatieven en veranderingen onze volledige omgang met energie en elektriciteit revolutionair transformeren. De tussentijd, de energietransitie waarin we ons nu bevinden, vraagt om flexibiliteit en dynamiek. Niet alleen van jou, verbruiker en eventueel prosument, maar ook van ons, de energieleverancier.

Daarom lanceert Luminus binnenkort dynamische tarieven voor prosumenten. Al onze elektriciteitscontracten zijn sowieso voorzien van een injectietarief waardoor je als Luminus-klant, automatisch een vergoeding krijgt voor de overtollige energie die je met je zonnepanelen produceert. Dit is zichtbaar op je jaarafrekening.