Hoe werkt een windturbine?

Windenergie is onmisbaar. Zeker in de context van een duurzame toekomst. Het is immers een onuitputtelijke en toegankelijke energiebron die volledig groen is. Als nummer 1 op het vlak van onshore windmolens in eigen land zijn we trots. Maar hoe werkt zo’n windturbine precies? Dat leggen we je haarfijn uit.

Een windturbine zet wind om in elektriciteit. Het hoeft daarvoor zelfs niet hard te waaien. Een briesje van 10 kilometer per uur is al voldoende om energie op te wekken. Bij windsnelheden hoger dan 90 kilometer per uur worden de wieken automatisch stilgelegd, om de veiligheid te waarborgen en ook om slijtage van het mechanisme te voorkomen. De ideale windsnelheid? Die bedraagt zo’n 40 kilometer per uur.

De mast van een windturbine is vaak zo’n 80 tot 110 meter hoog. Er bestaan er zelfs die nog hoger zijn. Hoe hoger de mast, hoe meer rendement je krijgt, want de wind waait er simpelweg harder.

Concreet: van wind naar elektriciteit

Afhankelijk van de windsterkte draaien de wieken van een windturbine zo’n 10 tot 25 keer rond. De mechanische energie die hierdoor vrijkomt, wordt naar een generator gevoerd en daar gebeurt de omzetting naar elektriciteit.

Is het je ooit al eens opgevallen dat de turbine ’s ochtends vaak anders staat dan ‘s avonds? Om zoveel mogelijk rendement te halen, is een juiste positie erg belangrijk. Dat is recht op de wind. De gondel met de generator wordt daarom voortdurend bijgestuurd door een elektrische motor. De turbine draait dus eigenlijk met de wind mee.

Beneden aan de mast van de windturbine zit een transformator. Die is verbonden met het elektriciteitsnet. De geproduceerde elektriciteit (laagspanning) wordt daar verhoogd tot de spanning van het net (hoogspanning). Vervolgens gaat de stroom naar een hoogspanningscabine om van daaruit op het net gezet te worden.

Het ABC van een windturbine

 • Mast: de paal van de windturbine
 • Rotor: het punt waar de drie wieken samenkomen
 • Rotorbladen: de wieken van de windturbine
 • Gondel: de behuizing bovenaan de mast, waarin de motor verwerkt zit
 • Windvaan: meet de windrichting voortdurend en stuurt de gondel bij naar de juiste positie
 • Generator: grote dynamo die de energie van de draaiende rotor omzet in elektriciteit
 • Transformator: zet de laagspanning die van de generator komt om in hoogspanning

Windenergie heeft ontzettend veel voordelen

Je ziet alsmaar meer windturbines opduiken in België. Zowel op het land (onshore) als in zee op enkele honderden meters van de kust (offshore). De stijging van het aantal windturbines is logisch. Het aantal voordelen is immers ook erg uitgebreid:

 • Er is altijd wind. Een licht briesje is voldoende om elektriciteit op te wekken.
 • Windenergie wordt opgewekt zonder brandstof.
 • De elektriciteit die opgewekt wordt, is 100% groen en niet vervuilend voor de bodem, de lucht of het water.
 • Een windturbine zorgt voor een schoner leefmilieu.
 • Windenergie gebruikt en verbruikt geen water.
 • De productie van elektriciteit uit windenergie is goedkoper.

Wist-je-dat…

… Luminus al meerdere jaren nummer één is op het vlak van windenergie? Onze 212 windturbines zijn goed voor een totaal van 516 MW. Hiermee kunnen we 283.400 gezinnen voorzien van 100% groene stroom. En in 2019 gaan we aan hetzelfde tempo verder! We hebben de ambitie om tegen 2021 ​onze geïnstalleerde capaciteit windenergie te verhogen tot 600 MW.

Lees ook ons artikel: Onze aandacht voor mens, maatschappij en milieu

Ook interessant voor jou