Hoe werkt een thuisbatterij?

Elk jaar nog kiezen duizenden Belgen ervoor hun eigen energie te produceren. Denk maar aan zonnepaneleninstallaties op woningen of bedrijventerreinen met hun eigen windturbine. Produceren is ondertussen goed ingeburgerd, maar de échte uitdaging voor de toekomst? Energie lokaal opslaan met een thuisbatterij. Maar hoe werkt dat precies? En is het vandaag al een slimme investering?

Waarom energie opslaan?

Zonnepanelen zijn op dit moment nog altijd de meest voorkomende vorm van individuele energieproductie. Ze wekken overdag het merendeel van de elektriciteit op, maar dan is de vraag naar energie doorgaans het laagst. Het teveel aan geproduceerde stroom wordt terug aan het net gegeven en daarvoor ontvangt de producent een injectievergoeding.

Die vergoeding is mooi meegenomen, maar er zijn nog rendabelere keuzes. Zoals een thuisbatterij die de overproductie opvangt, zodat je die zonne-energie op een later moment kan gebruiken. Bovendien kan je er ook energie van het net in opslaan wanneer de energieprijzen laag staan, zodat je reserve hebt, wanneer ze weer stijgen.

Wat is een thuisbatterij?

Een thuisbatterij is eigenlijk een onderdeel van een volledig systeem, meestal bestaande uit zonnepanelen, een batterij met een omvormer, een batterij-vermogensmeter en een noodschakelaar. De omvormer is de sterspeler: hij zet de zonnestroom die via de zonnepanelen naar de elektriciteitskast loopt, om in bruikbare wisselstroom om te gebruiken in je woning. Meer over de thuisbatterij en diens werking lees je hier.

Er bestaan nog andere manieren om elektriciteit op te slaan, al zijn die vooral voor bedrijven weggelegd. Een overzicht:

 • Mechanische opslag van piekstroom in waterkracht of via persluchtopslag. Energieoverschotten pompen water opwaarts of vullen een grote ruimte (luchtdruk). Wanneer de energievraag stijgt, wordt het water of de lucht (onder druk) gebruikt om turbines aan te drijven die elektriciteit opwekken. Dit is enkel mogelijk en doeltreffend op grote schaal.
 • Thermische opslag in warmte of koude. Het opnieuw omzetten naar elektriciteit is echter te weinig efficiënt en wordt daarom niet toegepast. Uitzondering op deze regel is een installatie in Spanje die zonne-energie omzet in gesmolten zout (warmte) en opnieuw omzet in elektriciteit bij een grote stroomvraag.

Ben je zelfstandige of ondernemer? Dan kun je uiteraard ook in je bedrijf voor een slimme batterij kiezen.
> Andere manieren om onafhankelijk te worden van de energiemarkt, lees je in dit artikel

Waarom nog twijfelen aan de thuisbatterij?

De belangrijkste reden dat nog niet iedereen over een thuisbatterij beschikt, is de investering die ervoor nodig is. Een thuisbatterij kost al snel 5.000 tot 11.000 euro, afhankelijk van de capaciteit die je wenst. Voor een gezin met een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh is een thuisbatterij van 5 kWh vaak wel voldoende – dan zit je aan het lagere eind van het spectrum.

Enkele andere elementen om in overweging te nemen als je een thuisbatterij aankoopt:

 • De batterij neemt wat plaats in beslag.
 • De opslag van energie vraagt ook energie.
 • Sommige thuisaccu’s bevatten schaarse of schadelijke stoffen.
Thuisbatterij met zonnepaneel

Wanneer is energie opslaan een slimme keuze?

De meeste thuisbatterijeigenaars investeren in het toestel om het onderste uit de kan te halen met hun zonnepanelen. Ze willen zo onafhankelijk mogelijk zijn van het stroomnet én van de schommelende energieprijzen.

De terugverdientijd is een belangrijke factor om te bepalen of de investering de moeite waard is. Die is sterk afhankelijk van je woonsituatie. De beste keuze is de berekening voor jezelf te maken, misschien kom je tot een verrassende conclusie.

De voordelen van een thuisbatterij:

 • De tijdelijke overproductie van je zonnepanelen vloeit niet weg naar het net, maar kan jij op een later tijdstip hergebruiken in je woning.
 • De rentabiliteit van je zonnepaneleninstallatie wordt groter.
 • Je geniet lagere elektriciteitskosten, omdat je je zonne-energie optimaal benut. Bovendien wordt een duur, grootschalig netwerk en het vervoer van elektriciteit over lange afstand wordt overbodig.
 • Een thuisbatterij doet ook dienst als noodgenerator bij elektriciteitspannes.
 • Je bent minder afhankelijk van het distributienet. Zonder zo’n batterij gebruik je naar schatting slechts 30% van de opgewekte energie van je zonnepanelen. De rest wordt teruggegeven aan het net. Een thuisbatterij zorgt ervoor dat je 70-75% zelf gebruikt. Van oktober tot maart ben je nog steeds aangewezen op het elektriciteitsnet.
 • Dankzij een thuisbatterij vlak je verbruikspieken af, wat in je voordeel speelt onder het capaciteitstarief.
 • Door het gebruik van slimme apparaten kies je zelf waar en wanneer je (opgeslagen) energie naartoe gaat.

Conclusie

Als je de werking begrijpt en de voor- en nadelen afweegt, is een thuisbatterij vandaag al interessant in woonsituaties met een hoog stroomverbruik en veel elektrische apparaten (denk maar aan een warmtepomp en/of elektrische wagen).

In onze blog “Is de thuisbatterij anno 2024 een interessante investering?” krijg je meer info over het financiële aspect. Heb je nog vragen voor jouw specifieke situatie? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs. Ze geven met plezier antwoord op je vragen.