Zonnepanelen fiscaal voordelig dankzij de investeringsaftrek

Als bedrijf of zelfstandige geniet je na de installatie van zonnepanelen van een leuk fiscaal voordeel. Je mag de installatie niet alleen fiscaal afschrijven, maar profiteert ook van de investeringsaftrek. Zo wordt het nog goedkoper om een installatie te plaatsen op het dak van je zaak. Hoe zit dit precies in elkaar? We leggen het uit en geven ook enkele rekenvoorbeelden.

Maar eerst… je zonnepanelen fiscaal afschrijven

Met een investering in zonnepanelen help je het milieu vooruit, terwijl je tegelijk langdurig bespaart op je energiekosten. En die investering wordt steeds toegankelijker. Voor we vertellen over de investeringsaftrek is het voor jou als zelfstandig ondernemer (eenmanszaak of vrij beroep) of vennootschap handig om te weten dat je de aanschafkosten van je zonnepanelen ook fiscaal mag afschrijven. Die aanschafkosten bevatten niet alleen de aankoop van de panelen en de omvormer, maar ook de installatiekosten (min eventuele kortingen of subsidies).

  • Zonnepanelen afschrijven: over welke termijn en aan welk percentage?

Zonnepanelen vallen onder de noemer ‘materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur’. De periode waarover je de aankoop kan afschrijven, moet ongeveer overeenkomen met die gebruiksduur. Volgens de wet is er geen exacte of maximale afschrijvingstermijn, maar je houdt dus best rekening met een termijn die overeenkomt met de 20-jarige levensduur van zonnepanelen volgens de fiscus (hoewel die in de praktijk wel hoger ligt). Procentueel kan je dan bijvoorbeeld over 20 jaar tijd jaarlijks 5% van het aankoopbedrag lineair afschrijven.

  • Beperkingen en voorwaarden bij het afschrijven van zonnepanelen

Als vennootschap of zelfstandige kan je beginnen met het afschrijven van je zonnepanelen zodra ze geleverd zijn of je er officieel eigenaar van bent. Daarnaast is het allerbelangrijkste dat je de activa (je zonnepanelen dus) voor beroepsdoeleinden gebruikt. Is dat niet het geval, dan voldoe je niet aan de algemene aftrekvoorwaarden uit artikel 49 WIB92. 

  • Afschrijven als vennootschap moet op dagbasis: pro rata temporis. Dat wil zeggen: hoe later op het jaar je de afschrijfbare investering maakt, hoe kleiner het percentage van het bedrag dat je dat jaar kan afschrijven. Sinds 1 januari 2020 is het voor vennootschappen alleen nog mogelijk om lineair af te schrijven, dus met jaarlijks hetzelfde percentage. Die maatregel betekent het einde van degressief afschrijven, wat vennootschappen toeliet om meer kosten af te trekken aan het begin van de investering. Nu moet je dus langer wachten tot je kan genieten van het volledige fiscale voordeel. Investeringen die je als vennootschap maakte vóór 1 januari 2020 kan je wel nog degressief blijven afschrijven.
  • Afschrijven als eenmanszaak kan nog op jaarbasis, wat voordeliger is. Je mag een volledige afschrijvingsannuïteit (kost per jaar) aftrekken, ook al deed je de investering in december. Voor eenmanszaken is het trouwens nog wel mogelijk om degressief af te schrijven. Je mag dus je investering versneld afschrijven, met een maximum van 40% van de investeringssom per jaar.

Vermindering van onroerende voorheffing

Als je zonnepanelen installeert, geniet je misschien ook nog van een indirect extra fiscaal voordeel. Op gebouwen met een laag E-peil kan je gedurende 5 jaar tijd immers 50% of zelfs 100% vermindering krijgen op je onroerende voorheffing.

Voor de bepaling van het E-peil na een nieuwbouw of energetische renovatie wordt ook gekeken naar de opwekking van hernieuwbare energie, dus een investering in zonnepanelen heeft een gunstig effect op dat E-peil.

Verlaag de nettokostprijs van zonnepanelen met de investeringsaftrek

Naast de afschrijfmogelijkheden is er dus nog een groot voordeel: de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Die helpt de aankoop te vereenvoudigen en je rendement te verhogen, want je mag een percentage aftrekken van je belastbare winst. Dat percentage hangt af van welke investeringsaftrek je kiest: de gewone investeringsaftrek van 8% of de verhoogde investeringsaftrek van 15,5%. De verhoogde investeringsaftrek is doorgaans dus de voordeligste keuze. 

  • Goed nieuws voor wie toch voor de eenmalige investeringsaftrek kiest: in 2025 wordt die opgetrokken naar 10%. Daarnaast zal je als zelfstandige, kmo of vrij beroep hoogstwaarschijnlijk tot 40% van je energiebesparende en groene investeringen fiscaal kunnen aftrekken. Een jaar om naar uit te kijken dus!

De toepassing van de investeringsaftrek resulteert zo in een daling van je verschuldigde personen- of vennootschapsbelasting. Hierdoor daalt de effectieve financiële kostprijs van je investering. Is je winst in het investeringsjaar niet hoog genoeg om het bedrag volledig van af te trekken? Dan draag je dit over naar de volgende belastbare tijdperken (enkel voor de verhoogde investeringsaftrek, de overdraagbaarheid van de gewone investeringsaftrek is beperkt).

  • Let op: deze maatregel geldt enkel voor zonnepanelen die uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt. Als je de installatie slechts gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt, is het altijd beter om af te stemmen met je persoonlijke boekhouder of fiscaal adviseur.

Het fiscaal voordeel van de investeringsaftrek in cijfers

Weten hoeveel je concreet kan besparen met de fiscale voordelen van de investeringsaftrek en de afschrijving van je zonnepanelen? Hieronder enkele rekenvoorbeelden ter illustratie om het effect op een investering in zonnepanelen duidelijk te maken. In de berekeningen gebruiken we een zonnepaneleninstallatie van € 10.000 en gaan we ervan uit dat de zonnepanelen uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.

Zonnepanelen op je bedrijfspand

  • Fiscaal voordeel voor zelfstandigen: verhoogde investeringsaftrek 15,5%
Als zelfstandige met een pand voor 100% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Verhoogde investeringsaftrek 15,5%€ 1.550
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 775
Afschrijvingen (20 jaar)€ 10.000
– Belastingbesparing afschrijvingen (50%*)– € 5.000
Netto kostprijs zonnepanelen*€ 4.225

* Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen.
** Na 20 jaar afschrijven van zonnepanelen

  • Fiscaal voordeel voor vennootschappen: verhoogde investeringsaftrek 15,5%
Als vennootschap met een pand voor 100% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Verhoogde investeringsaftrek 15,5%€ 1.550
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 387,50
Afschrijvingen (20 jaar)€ 10.000
Belastingbesparing afschrijvingen (25%*)– € 2.500
Netto kostprijs zonnepanelen **€ 7.112,50

* Rekening houdend met een tarief van 25% vennootschapsbelasting.
** Na 20 jaar afschrijven van zonnepanelen

De investeringsaftrek praktisch

Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek (15,5%) voor energiebesparende investeringen, moet je een attest toevoegen aan je belastingaangifte van het aanslagjaar waarin je de investering maakte. Vraag dit attest hier digitaal aan, binnen de drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode waarin je de zonnepaneleninstallatie aankocht.

Op de website van de Vlaamse overheid vind je meer informatie over alle voorwaarden.