Van arm gas naar rijk gas. Wat verandert er voor jou?

Tegen 2030 moet België volledig overgeschakeld zijn van laagcalorisch naar hoogcalorisch aardgas. Voor ongeveer 3 miljoen gezinnen en bedrijven, voornamelijk in Vlaanderen en Brussel, heeft deze omschakeling (beperkte) gevolgen. Wat dat precies betekent, leggen we je graag uit.

Het verschil tussen L-gas en H-gas

In België wordt zowel laagcalorisch als hoogcalorisch aardgas gebruikt. Het is de plaats van ontginning die verantwoordelijk is voor de calorische waarde. Het L-gas is afkomstig uit het Nederlandse Slochteren-veld in Groningen. Het H-gas wordt ingevoerd vanuit Algerije, Qatar, Noorwegen en Rusland.

De naam geeft het trouwens al aan: laagcalorisch aardgas heeft een lagere calorische waarde en bevat dus minder energie dan hoogcalorisch aardgas. Daardoor zullen installaties op L-gas doorgaans meer aardgas (in volume m³) verbruiken dan installaties op H-gas. De omschakeling van arm gas naar rijk gas heeft echter geen impact op je factuur. De betaling van je aardgasverbruik gebeurt immers niet op basis van het aantal verbruikte kubieke meters, maar op basis van het aantal kilowattuur.

Omschakelen van arm gas naar rijk gas

Omdat het aardgasveld in Groningen geleidelijk uitgeput raakt, zal Nederland de uitvoer van L-gas afbouwen. Tegen 2030 zal de Nederlandse gaskraan volledig worden dichtgedraaid voor ons land. We moeten ons dus voorbereiden op een volledige omschakeling naar H-gas.

Synergrid, de federatie van de netbeheerders van elektriciteit en aardgas in België, werkte op vraag van de overheid een indicatieve tijdslijn uit voor de omschakeling van de gasinfrastructuur in ons land. De omschakeling zal tussen 2018 en 2029 geleidelijk gebeuren, gemeente per gemeente (zie kaart onderaan dit artikel). Elk jaar zullen er ongeveer een paar honderdduizend verbruikers worden omgeschakeld. In totaal gaat het over zo’n 3 miljoen gebruikers.

Welke gevolgen heeft de omschakeling voor mij?

Als gebruiker zal je verder weinig merken van de omschakeling naar hoogcalorisch gas. Als je vandaag L-gas gebruikt, zal de distributienetbeheerder je tijdig op de hoogte brengen wanneer je wordt overgeschakeld naar H-gas en wat je hiervoor precies moet doen. Maar het is altijd goed om te anticiperen. Wij raden je warm aan om deze check-up te combineren met het verplicht tweejaarlijks ketelonderhoud.

In sommige gevallen is er ook nog een huisbezoek van de netbeheerder nodig om de drukregelaars aan de gasmeter te vervangen of om de druk bij te regelen.

H-gas

Welke gemeenten zijn binnenkort aan de beurt?

Op de website www.gasverandert.be vind je meer informatie over de gemeenten en kun je zelfs je postcode ingeven om te ontdekken of je überhaupt betrokken bent bij deze omschakeling. En netbeheerder Fluvius maakte een overzicht wanneer de omschakeling per gemeente/straat gepland is.

Luminus maakt de overschakeling naar rijk gas makkelijk

Ben je Luminus-klant en heb je een onderhoudscontract voor je verwarmingsketel? Dan kan je op je beide oren slapen. Wij contacteren je om je onderhoudsafspraak tijdig in te plannen zodat je verwarmingsketel tijdens het regulier onderhoud meteen gecontroleerd wordt voor de verandering van laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas. Geen extra kosten, dus!

Heb je nog geen onderhoudscontract en woon je in een gemeente die zal overschakelen van L-gas naar H-gas? Wanneer je kiest voor Luminus Ketel Onderhoud is deze check-up inbegrepen in je regulier onderhoud. Via deze pagina kom je meer te weten over Ketel Onderhoud.