Ontdek de verhoogde investeringsaftrek als financiële ondersteuning voor de aankoop van zonnepanelen

Als bedrijf of zelfstandige geniet je na de installatie van zonnepanelen van een leuk fiscaal voordeel: de verhoogde investeringsaftrek. Zo wordt het nog goedkoper om een installatie te plaatsen op het dak van je zaak of thuiskantoor. Maar hoe zit dit nu precies in elkaar?

Druk de financiële kostprijs van je zonnepanelen met de investeringsaftrek

Met een investering in zonnepalen help je in de eerste plaats het milieu vooruit, terwijl je tegelijk bespaart op je energiekosten. Bovendien bestaan er extra hulpmiddelen om de investeringsbeslissing te vereenvoudigen en je rendement te verhogen. Zo voorziet de federale overheid in een eenmalige verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Onder deze maatregel vallen onder andere de zonnepanelen die gedeeltelijk of uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.

Dankzij de verhoogde investeringsaftrek mag je in 2020 13,5% van de aankoopwaarde van je zonnepanelen aftrekken van je belastbare winst.

De toepassing van de investeringsaftrek resulteert in een daling van je verschuldigde personen- of vennootschapsbelasting. Hierdoor daalt de effectieve financiële kostprijs voor jou van de investering in zonnepanelen. Bovendien wordt de kostprijs van de investering doorheen de jaren verder gedrukt, doordat je de afschrijving op dit actiefbestanddeel jaarlijks als kosten kan inbrengen.

  • Is je winst in het investeringsjaar niet hoog genoeg om het bedrag volledig van af te trekken? Dan draag je dit over op de winst van de komende fiscale periode.

Zowel zelfstandigen als vennootschappen komen in aanmerking voor deze maatregel

Twee types investeerders kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek: zelfstandigen en vennootschappen. Dat is wel in de veronderstelling dat je de zonnepanelen gedeeltelijk of uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt. Wanneer je de zonnepanelen alleen gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt, is het voordeel beperkt in verhouding tot het beroepsgebruik.

Zelfstandigen zijn in dit geval eenmanszaken of vrije beroepen, onderworpen aan de personenbelasting. In tegenstelling tot de vennootschappen voeren zij hun activiteit niet uit via een vennootschapsvorm.

Ondernemingen of vennootschappen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting en ondergebracht in een vennootschapsvorm (vb. BV, VOF, NV, …).

Twijfel je nog of je investering in aanmerking komt?

Dankzij deze keuzetabel weet je meteen voor welk percentage je investering onder de verhoogde investeringsaftrek valt:

Verhoogde investeringsaftrek aankoop zonnepanelen

Weten hoeveel je kan besparen?

Hieronder enkele voorbeelden om het effect van de investeringsaftrek op een investering van € 10.000 te verduidelijken. Wil je een persoonlijke berekening van je fiscaal voordeel op basis van je situatie? Contacteer dan best je boekhouder.

Zonnepanelen op je thuiskantoor

  • Investering gedragen als zelfstandige 

Stel dat het percentage voor beroepsgebruik van je gemengde woning waarin je woont en werkt op 40% is vastgelegd en je draagt de investering vanuit je zaak als zelfstandige. Hoeveel betaal je dan concreet, na aftrek van de belastingbesparing, voor een investering van € 10.000 in een zonnepaneleninstallatie?

Als zelfstandige met een gemengd pand voor 40% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
40% van de kostprijs€ 4.000
Investeringsaftrek 13,5% op € 4.000€ 540
– Belastingbesparing als gevolg van  investeringsaftrek*€ 270
– Belastingbesparing als gevolg van investering*€2.000
Netto kostprijs zonnepanelen*€ 7.730

* Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen.

  • Investering gedragen als vennootschap

Stel dat het percentage voor beroepsgebruik van je gemengde woning waarin je woont en werkt op 40% is vastgelegd en je draagt de investering vanuit je vennootschap. Hoeveel betaal je dan concreet, na aftrek van de belastingbesparing, voor een investering van € 10.000 in een zonnepaneleninstallatie?

Als vennootschap met een gemengd pand voor 40% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
40% van de kostprijs€ 4.000
Investeringsaftrek 13,5% op € 4.000€ 540
– Belastingbesparing als gevolg van  investeringsaftrek*€ 135
– Belastingbesparing als gevolg van investering*€1.000
Netto kostprijs zonnepanelen*€ 8.865

* Rekening houdend met een tarief van 25% vennootschapsbelasting.

Zonnepanelen op je bedrijfspand

  • Investering gedragen als zelfstandige:

Wat is je fiscaal voordeel voor een investering in zonnepanelen als zelfstandige met aankoopwaarde van € 10.000, in de veronderstelling dat de zonnepanelen uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt?

Als zelfstandige met een pand voor 100% beroepsgebruik2
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Investeringsaftrek 13,5%€ 1.350
– Belastingbesparing als gevolg van  investeringsaftrek*€ 675
-Belastingbesparing als gevolg van investering*€5.000
Netto kostprijs zonnepanelen*€ 4.325

* Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen.

  • Investering gedragen als vennootschap:

Wat is je fiscaal voordeel voor een investering in zonnepanelen als vennootschap met aankoopwaarde van € 10.000, in de veronderstelling dat de zonnepanelen uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt?

Als vennootschap met een pand voor 100% beroepsgebruik1
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Investeringsaftrek 13,5%€ 1.350
– Belastingbesparing als gevolg van  investeringsaftrek*€ 337,50
-Belastingbesparing als gevolg van investering*€ 2.500
Netto kostprijs zonnepanelen*€ 7.162,50

* Rekening houdend met een tarief van 25% vennootschapsbelasting.

De investeringsaftrek praktisch

Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen, moet je een attest toevoegen aan je belastingaangifte van het aanslagjaar waarin je de investering maakte. Vraag dit attest hier digitaal aan, binnen de drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode waarin je de zonnepaneleninstallatie aankocht.

Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) vind je meer informatie over alle voorwaarden.

Ook interessant voor jou