Zonnepanelen fiscaal voordelig dankzij de investeringsaftrek

Als bedrijf of zelfstandige geniet je na de installatie van zonnepanelen van een leuk fiscaal voordeel: de investeringsaftrek. Zo wordt het nog goedkoper om een installatie te plaatsen op het dak van je zaak. Maar hoe zit dit nu precies in elkaar? We leggen het uit en geven ook enkele rekenvoorbeelden.

Verlaag de nettokostprijs van zonnepanelen met de investeringsaftrek

Met een investering in zonnepanelen help je het milieu vooruit, terwijl je tegelijk langdurig bespaart op je energiekosten. Bovendien bestaan er extra hulpmiddelen om de investeringsbeslissing te vereenvoudigen en je rendement te verhogen.

Het Luminus subsidiekompas maakt je wegwijs in alle subsidies in België. Je vindt er up-to-date informatie voor alle gewestelijke en federale premies.

Een van de voordelen waar je als zelfstandige of vennootschap van geniet, is de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Daarmee mag je een percentage aftrekken van je belastbare winst: 8% voor de eenmalige investeringsaftrek en 13,5% als je in aanmerking komt voor de verhoogde investeringsaftrek.

Onder deze maatregel vallen onder andere de zonnepanelen die uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt. Als je installatie slechts gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt, is het altijd beter om af te stemmen met je persoonlijke boekhouder of fiscaal adviseur.

De toepassing van de investeringsaftrek resulteert in een daling van je verschuldigde personen- of vennootschapsbelasting. Hierdoor daalt de effectieve financiële kostprijs van je investering. Bovendien wordt de kostprijs van je zonnepanelen doorheen de jaren verder gedrukt, doordat je de afschrijving op dit actiefbestanddeel jaarlijks als kost kan inbrengen. De afschrijvingstermijn is niet wettelijk bepaald, maar het is gangbaar dat zonnepanelen worden afgeschreven op een termijn van 20 jaar.

  • Is je winst in het investeringsjaar niet hoog genoeg om het bedrag volledig van af te trekken? Dan draag je dit over naar de volgende belastbare tijdperken (enkel voor de verhoogde investeringsaftrek, de overdraagbaarheid van de gewone investeringsaftrek is beperkt).

Goed nieuws: in 2025 wordt de investeringsaftrek nog groener

De regering heeft er lang over onderhandeld, maar er komt toch een vergroening van de investeringsaftrek. Daardoor draaien duurzame energie-investeringen nog voordeliger uit. De nieuwe regeling brengt de volgende veranderingen met zich mee:

  • De basisaftrek wordt opgetrokken van 8% naar 10%. Met digitale investeringen voor facturatie, klantenrelatie­beheer, e-commerce en cyber­security kan daar nog eens 10% bijkomen.
  • Daarnaast zal je als zelfstandige, kmo of vrij beroep ook tot 40% van je energiebesparende en groene investeringen fiscaal kunnen aftrekken. Denk daarbij aan efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie, emissievrije vervoers­middelen, niet-energetische milieuvriendelijke inves­teringen en groene digitale investeringen.

De huidige aftrek voor investeringen in onderzoek, ontwikkeling en ­octrooien heet vanaf 2025 de technologieaftrek, die ook niet langer zal afhangen van de inflatie. Voor deze eenmalige investeringsaftrek geniet je van 13,5%, maar bij spreiding over meerdere jaren wordt dat wel 20,5%.

Een jaar om naar uit te kijken dus.

Ook zelfstandigen en vennootschappen komen in aanmerking voor investeringsaftrek

Twee types investeerders kunnen genieten van de investeringsaftrek: zelfstandigen en vennootschappen. Dat is wel in de veronderstelling dat je de zonnepanelen uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt.

  • Ondernemingen of vennootschappen zijn onderworpen aan de vennootschaps-belasting en ondergebracht in een vennootschapsvorm (bv. BV, VOF, NV, …).
  • Zelfstandigen zijn in dit geval eenmanszaken of vrije beroepen, onderworpen aan de personenbelasting. In tegenstelling tot de vennootschappen voeren zij hun activiteit niet uit via een vennootschapsvorm.

Gewone investeringsaftrek vs. verhoogde investeringsaftrek

Hoeveel je precies mag aftrekken van je belastbare winst, hangt af van enkele factoren. Dankzij deze keuzetabel weet je meteen voor welke investeringsaftrek je in aanmerking komt:

Investeringsaftrek zonnepanelen

Het fiscaal voordeel van de investeringsaftrek in cijfers

Weten hoeveel je concreet kan besparen met de fiscale voordelen van de investeringsaftrek en de afschrijving van je zonnepanelen? Hieronder enkele rekenvoorbeelden ter illustratie om het effect op een investering in zonnepanelen duidelijk te maken. In de berekeningen gebruiken we een zonnepaneleninstallatie van € 10.000 en gaan we ervan uit dat de zonnepanelen uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.

Als je installatie slechts gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt, is het altijd beter om af te stemmen met je persoonlijke boekhouder of fiscaal adviseur.

In onderstaande berekeningen wordt geen rekening gehouden met de eenmalige investeringspremie tot € 750 in Vlaanderen waarvoor u misschien ook in aanmerking komt – hierover meer in dit artikel.

Fiscale voordelen zonnepanelen

In onderstaande berekeningen wordt geen rekening gehouden met de eenmalige investeringspremie tot € 750 in Vlaanderen waarvoor u misschien ook in aanmerking komt – hierover meer in dit artikel.

Zonnepanelen op je bedrijfspand

  • Fiscaal voordeel voor zelfstandigen: investeringsaftrek 8%
Als zelfstandige met een pand voor 100% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Gewone investeringsaftrek 8%€ 800
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 400
Afschrijvingen (20 jaar)€ 10.000
– Belastingbesparing afschrijvingen (50%*)– € 5.000
Netto kostprijs zonnepanelen*€ 4.600

* Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen.
** Na 20 jaar afschrijven van zonnepanelen

  • Fiscaal voordeel voor zelfstandigen: verhoogde investeringsaftrek 13,5%
Als zelfstandige met een pand voor 100% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Verhoogde investeringsaftrek 13,5%€ 1.350
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 675
Afschrijvingen (20 jaar)€ 10.000
– Belastingbesparing afschrijvingen (50%*)– € 5.000
Netto kostprijs zonnepanelen**€ 4.325

* Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen
** Na 20 jaar afschrijven van zonnepanelen

  • Fiscaal voordeel voor vennootschappen: investeringsaftrek 8%

Kleine vennootschappen kunnen er ook voor kiezen om de verhoogde investeringsaftrek (13,5%) toe te passen. Afhankelijk van de fiscale positie van de vennootschap zal dit een groter voordeel opleveren.

Als vennootschap met een pand voor 100% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Gewone investeringsaftrek 8%€ 800
– Belastingbesparing als gevolg van de investeringsaftrek*– € 200
Afschrijvingen (20 jaar)€ 10.000
– Belastingbesparing afschrijvingen (25%*)– € 2.500
Netto kostprijs zonnepanelen*€ 7.300

* Rekening houdend met een tarief van 25% vennootschapsbelasting.
** Na 20 jaar afschrijven van zonnepanelen

  • Fiscaal voordeel voor vennootschappen: verhoogde investeringsaftrek 13,5%
Als vennootschap met een pand voor 100% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Verhoogde investeringsaftrek 13,5%€ 1.350
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 337,50
Afschrijvingen (20 jaar)€ 10.000
Belastingbesparing afschrijvingen (25%*)– € 2.500
Netto kostprijs zonnepanelen **€ 7.162,50

* Rekening houdend met een tarief van 25% vennootschapsbelasting.
** Na 20 jaar afschrijven van zonnepanelen

De investeringsaftrek praktisch

Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek (13,5%) voor energiebesparende investeringen, moet je een attest toevoegen aan je belastingaangifte van het aanslagjaar waarin je de investering maakte. Vraag dit attest hier digitaal aan, binnen de drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode waarin je de zonnepaneleninstallatie aankocht.

Als je gebruikmaakt van de gewone investeringsaftrek (8%) hoef je geen attest aan te vragen. Hiervoor dien je de aftrek gewoon op te nemen in de belastingaangifte.

Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) vind je meer informatie over alle voorwaarden.