Zijn zonnepanelen fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen en bedrijven?

Zonnepanelen zijn niet alleen een groene keuze, dankzij de fiscale voordelen zijn ze ook extra betaalbaar. Schrijf je investering af als zelfstandige of vennootschap en verlaag zo de nettokostprijs en de terugverdientijd van je installatie. Hier vind je alles wat je moet weten.

Zonnepanelen afschrijven: Over welke termijn en aan welk percentage?

Als vennootschap of zelfstandig ondernemer mag je de aanschafkosten van je zonnepanelen fiscaal afschrijven. Die aanschafkosten bevatten niet alleen de aankoop van de panelen en de omvormer, maar ook de installatiekosten min eventuele kortingen of subsidies.

Zonnepanelen vallen onder de noemer ‘materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur’. De periode waarover je de aankoop kan afschrijven, moet ongeveer overeenkomen met die gebruiksduur. Volgens de wet is er geen exacte of maximale afschrijvingstermijn, maar je houdt dus best rekening met een termijn die overeenkomt met de 20-jarige levensduur van zonnepanelen volgens de fiscus (hoewel die in de praktijk wel hoger ligt).

  • Procentueel kan je dan bijvoorbeeld over 20 jaar tijd jaarlijks 5% van het aankoopbedrag lineair afschrijven.

Beperkingen en voorwaarden bij het afschrijven van zonnepanelen

  • Als vennootschap of zelfstandige kan je beginnen met het afschrijven van je zonnepanelen zodra ze geleverd zijn of je er officieel eigenaar van bent.
  • Daarnaast is het allerbelangrijkste dat je de activa (je zonnepanelen dus) voor beroepsdoeleinden gebruikt. Is dat niet het geval, dan voldoe je niet aan de algemene aftrekvoorwaarden uit artikel 49 WIB92.
  • Als vennootschap moet je op dagbasis afschrijven: pro rata temporis. Dat wil zeggen: hoe later op het jaar je de afschrijfbare investering maakt, hoe kleiner het percentage van het bedrag dat je dat jaar kan afschrijven.
  • Als eenmanszaak kan je daarentegen wél nog op jaarbasis afschrijven, wat voordeliger is. Je mag een volledige afschrijvingsannuïteit (kost per jaar) aftrekken, ook al deed je de investering in december.

De mogelijke afschrijvingsmethodes voor zonnepanelen

Sinds 1 januari 2020 is het voor vennootschappen alleen nog mogelijk om lineair af te schrijven, dus met jaarlijks hetzelfde percentage. Die maatregel betekent het einde van degressief afschrijven, wat vennootschappen toeliet om meer kosten af te trekken aan het begin van de investering. Nu moet je dus langer wachten tot je kan genieten van het volledige fiscale voordeel. Investeringen die je als vennootschap maakte vóór 1 januari 2020 kan je wel nog degressief blijven afschrijven.

Voor eenmanszaken is het nog wel mogelijk om degressief af te schrijven. Je mag dus je investering versneld afschrijven, met een maximum van 40% van de investeringssom per jaar.

De investeringsaftrek

Zelfstandigen en vennootschappen die investeren in zonnepanelen kunnen ook nog genieten van de investeringsaftrek. Daarbij mag je een percentage mag aftrekken van je belastbare winst. Welk percentage dat is, hangt af van de investeringsaftrek waar je voor in aanmerking komt: de eenmalige investeringsaftrek van 8% of de verhoogde investeringsaftrek van 13,5%, of beide! Maar alleen op voorwaarde dat je zonnepanelen uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.

Lees hier alles over de investeringsaftrek.

Vermindering van onroerende voorheffing

Als je zonnepanelen installeert, geniet je misschien ook nog van een indirect extra fiscaal voordeel. Op gebouwen met een laag E-peil kan je gedurende 5 jaar tijd immers 50% of zelfs 100% vermindering krijgen op je onroerende voorheffing.

Voor de bepaling van het E-peil na een nieuwbouw of energetische renovatie wordt ook gekeken naar de opwekking van hernieuwbare energie, dus een investering in zonnepanelen heeft een gunstig effect op dat E-peil.

Het fiscale voordeel van zonnepanelen in cijfers

Weten hoeveel je concreet kan besparen met de fiscale voordelen van de investeringsaftrek en afschrijving van uw zonnepanelen? Hieronder enkele rekenvoorbeelden ter illustratie om het effect op een investering in zonnepanelen met aankoopwaarde van € 10.000 duidelijk te maken.

De installatie in het rekenvoorbeeld wordt uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt. Als dat voor jouw installatie slechts gedeeltelijk het geval is, is het altijd beter om af te stemmen met je persoonlijke boekhouder of fiscaal adviseur.

Fiscale voordelen zonnepanelen

In onderstaande berekeningen wordt geen rekening gehouden met de eenmalige investeringspremie. Als je daarvoor in aanmerking komt, ontvang je van de Vlaamse overheid nog tot € 750, om je investering te compenseren. Lees er meer over in dit artikel.

  • Fiscaal voordeel voor zelfstandigen: investeringsaftrek 8%
Als zelfstandige met een pand voor 100%
beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Gewone investeringsaftrek 8%(€ 800)
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 400
Afschrijvingen (20 jaar)(€ 10.000)
– Belastingbesparing afschrijvingen (50%*)– € 5.000
Netto kostprijs zonnepanelen **€ 4.600

*Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen.
** Na 20 jaar afschrijven op zonnepanelen

  • Fiscaal voordeel voor vennootschappen: investeringsaftrek 13,5%

Kleine vennootschappen kunnen ook opteren om de verhoogde investeringsaftrek toe te passen. Afhankelijk van de fiscale positie van de vennootschap zal dit een groter voordeel opleveren.

Als vennootschap met een pand voor 100%
beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Verhoogde investeringsaftrek 13,5%(€ 1.350)
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 337,5
Afschrijvingen (20 jaar)(€ 10.000)
– Belastingbesparing afschrijvingen (25%*)– € 2.500
Netto kostprijs zonnepanelen**€ 7.162,50

*Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen.
** Na 20 jaar afschrijven op zonnepanelen