Waarom investeren in zonnepanelen voor je business?

Je bent geïnteresseerd om zonnepanelen te plaatsen voor je thuiskantoor of bedrijfspand? Dat blijft een interessante investering als zelfstandige of ondernemer. Daarom geven we je graag een overzicht van de huidige situatie voor zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Zonnepanelen in België

Fiscaal voordeliger met investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Met de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen trek je 8% van de investeringswaarde van je zonnepanelen af van je belastbare winst als zelfstandige of vennootschap in alle regio’s.

Fiscale voordelen zonnepanelen

Zonnepanelen in Vlaanderen

Iedereen die na 2020 zonnepanelen installeert, valt automatisch onder het nettarief werkelijke afname waarbij je wordt afgerekend op basis van wat je werkelijk van het net afneemt. Dat betekent dat je de stroom die je te veel produceert niet langer kan aftrekken van je elektriciteitsfactuur. De samenloop van stroomproductie en verbruik is dus belangrijk. We noemen dit zelfconsumptie. Dit is vaak hoger bij bedrijven gezien de activiteiten daar ook meestal overdag plaatsvinden, wanneer je zonnepanelen het meeste energie produceren.  

  • Vanaf 50% zelfverbruik heb je een even gunstige terugverdientijd als met de vroegere terugdraaiende teller (ongeveer 7 jaar).
  • Met de installatie van een thuisbatterij zorg je ervoor dat je de geproduceerde energie van je zonnepanelen ook op een later tijdstip kan verbruiken zonder elektriciteit af te nemen van het net.

Ondanks het wegvallen van de terugdraaiende teller blijven zonnepanelen uiterst rendabel en interessant. De Vlaamse regering compenseert overigens het ‘verlies’ van de terugdraaiende teller met een investeringspremie voor zonnepanelen.

Eenmalige investeringspremie van de Vlaamse overheid

De premie bedraagt maximaal € 750 en 40% van de investeringskosten en hangt af van de totale kWp van je installatie. De premie daalt jaarlijks tot hij in 2024 wordt afgeschaft. Snel investeren is dus de boodschap.

> Lees ook: alles wat je moet weten over de zonnepanelensubsidie.

Zonnepanelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De uitrol van digitale meters

Installeer je zonnepanelen op het dak van je onderneming of thuiskantoor waar je professionele activiteiten uitoefent, dan zal er steeds een bi-directionele meter geplaatst worden. Die meet afzonderlijk hoeveel je van het net afneemt en hoeveel jij in het net injecteert.

Ondertussen is Brussel ook aan de uitrol van digitale meters begonnen. Grootverbruikers en iedereen die zelf energie produceert, komt eerst aan de beurt – al kan je een digitale meter ook gewoon aanvragen. Ontdek of jij in aanmerking komt voor een gratis digitale meter.

Hier ben je steeds onderworpen aan het nettarief werkelijke afname, waarbij de digitale meter niet als terugdraaiende meter werkt voor de netkosten.

Wat met je groenestroomcertificaten?

Brussel is momenteel het enige gewest waar zonnepaneleneigenaars nog van de inkomsten van groenestroomcertificaten genieten. Je ontvangt jaarlijks zogenaamde waardebonnen per geproduceerde MWh zonne-energie. Die kan je vervolgens aan je elektriciteitsleverancier verkopen aan de marktprijs. Hierdoor blijft het in Brussel zeer voordelig om in zonnepanelen te investeren gezien de korte terugverdientijd. Voorlopig verandert er niets aan dit systeem, en blijft Luminus ze overnemen aan € 82 per stuk.

Wens je liever niet zelf de investering te dragen, dan is het in de meeste gevallen zelfs mogelijk om gratis zonnepanelen te plaatsen in ruil voor de opbrengst van de groenestroomcertificaten. Zo blijf je besparen op je energiefactuur en sta je niet in voor het onderhoud van de zonnepanelen. Maak een afspraak met een expert en ga na wat mogelijk is.  

Zonnepanelen in Wallonië

De uitrol van digitale meters

Sinds 2023 plaatst Wallonië enkel nog digitale meters. Daarmee wordt vanaf 2024 het voordeel van de terugdraaiende teller vervangen door het voordeel van injectievergoedingen. De enige verbruikers die niet automatisch een digitale meter krijgen, zijn degene die nog voor 1 januari 2024 zonnepanelen plaatsen. Zij hebben nog recht op een terugdraaiende teller tot 2030, maar betalen ook het prosumententarief. Dat tarief werd oorspronkelijk gecompenseerd met een premie, maar die vervalt in 2024, waardoor prosumenten met een terugdraaiende teller zelf de volle pot zullen moeten betalen.

Invoering prosumententarief

In 2020 voerde Wallonië het prosumententarief in. Je kan er kiezen tussen een capaciteitstarief of een proportioneel tarief.

  • Het capaciteitstarief is een vastgelegd jaarbedrag, berekend op de grootte van je omvormer (in kWh).
  • Voor het proportioneel tarief heb je een bi-directionele of digitale meter nodig. Je bijdrage wordt dan bepaald door de hoeveelheid elektriciteit die je effectief van het net afneemt. Door je autoconsumptie te verhogen (en dus meer van je zelf opgewekte energie te verbruiken in plaats van die in het net te injecteren), kan je dit bedrag aanzienlijk doen dalen. Tot 2023 belooft de CWaPE bovendien dat dit bedrag niet hoger kan liggen dan je vastgelegde capaciteitstarief.

TIP: Verhoog je autoconsumptie door de energie die je produceert meteen te verbruiken, door toestellen te programmeren op momenten dat de zon schijnt, of te investeren in een thuisbatterij om energie tijdelijk op te slaan.

Zonnepanelen nog steeds rendabel? Doe de berekening!

Zelfs nu het prosumententarief ook in Wallonië werd ingevoerd en het in Vlaanderen weer verdwijnt, blijven zonnepanelen rendabel.

Dankzij de dalende prijzen en het steeds betere rendement, kan je rekenen op een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar, zelfs zonder premies. Bereken met onze online simulator wat het rendement, de aankoopprijs, de terugbetalingstermijn en de CO2-besparing kunnen zijn van een installatie op jouw dak.

> Lees ook: de 10 voordelen van ondernemen op zonnepanelen