Hoe werkt zonne-energie voor je onderneming?

Waar haal jij de energie voor je thuiskantoor of bedrijfspand vandaan? Zonnepanelen maken je onafhankelijker voor je elektriciteitsproductie én zijn een milieuvriendelijke oplossing. Maar hoe werkt dat precies?

Wat is zonne-energie?

De straling van de zon bevat massa’s energie. Met zonnepanelen in alle mogelijke afmetingen vang je die energie op en zet je ze om in de essentiële voeding voor je thuiskantoor of bedrijfsgebouw. De elektriciteit van een zonnepaneleninstallatie is bovendien duurzaam en CO2-neutraal.

De panelen bestaan uit fotovoltaïsche cellen van silicium. Wanneer het zonlicht er indringt, ontstaat er spanning doordat fotonen zich verplaatsen. De opgewekte stroom sla je tijdelijk op in een thuisbatterij of gebruik je meteen.

Op momenten dat je meer stroom produceert dan verbruikt, wordt het overschot naar het elektriciteitsnet gestuurd en ontvang je een vergoeding. Omgekeerd kan je jouw eigen productie aanvullen met elektriciteit van het net.

De onderdelen van een PV-installatie

Het eerste element van een PV-installatie is natuurlijk het zonnepaneel zelf. Maar er is meer nodig om de verzamelde energie om te zetten in bruikbare stroom. Daarvoor heb je minstens één omvormer nodig, die de opgewekte gelijkstroom transformeert naar de wisselstroom waarop je onderneming draait. Meestal worden zonnepanelen in serie geschakeld. Wanneer één paneel defect is, heeft dat meteen effect op de stroomproductie van de andere panelen, tenzij je per paneel een omvormer hebt.

Achter de omvormer zet je een meter om de hoeveelheid opgewekte elektriciteit te meten.

Voor ondernemingen met een hogere energiebehoefte (jaarlijks elektriciteitsverbruik hoger dan 10.000 kWh), die een grotere zonnepaneleninstallatie willen plaatsen, is er goed nieuws! Je bent niet meer verplicht om een netontkoppelingskast te plaatsen voor installaties tot 30 kVA. Dit betekent een vermindering van de investeringskost met ongeveer € 8000. Twijfel je over de plaatsing van een netontkoppelingskast? Neem dan contact op met een van onze experten.

De ideale omstandigheden voor zonnepanelen

Zonnepanelen kan je in principe plaatsen waar je wil: op een plat dak, op een hellend dak, op de grond, of op trackers die meedraaien met de zon. Houd bij de installatie rekening met de verschillende parameters die je opbrengst mee bepalen.

> Is het dak van je onderneming geschikt voor zonnepanelen?

Jouw onderneming op zonne-energie

Zonnepanelen op een thuiskantoor

Als thuiswerker woon en werk je in een gemengd pand:

  1. Werk je als eenmanszaak, dan is er geen duidelijke splitsing tussen je privévermogen en dat van je zaak. Je kan maandelijks een onkostennota opstellen tot € 125 voor het gebruik van het kantoor of atelier, de elektriciteit en de verwarming. Een privé-investering in zonnepanelen is aftrekbaar als je kan bewijzen dat het noodzakelijk is voor het uitoefenen van je professionele activiteit. Voor elk gebouw met gemengd karakter leg je op voorhand een verhouding vast tussen ‘werk’ en ‘privé’. Die verhouding geldt dan voor alle huisvestingskosten (en dus ook de productie van je elektriciteit).
  • Is je thuiskantoor de zetel van je vennootschap? Dan kan je vennootschap investeren in de zonnepanelen. Je onderneming is dan eigenaar van de panelen én van de opgewekte elektriciteit.

Sluit op voorhand een juridische basis af. Dat kan door een opstalrecht voor de zonnepanelen te verlenen aan je onderneming, óf door een huurovereenkomst te sluiten met je vennootschap, voor het gebruik van je dak. Vraag hierover meer informatie aan je boekhouder.

Zonnepanelen op een bedrijfspand

Door zonnepanelen te installeren op je bedrijfspand, stap je op de duurzame trein waar heel wat andere ondernemers op zitten. Al 1 op 5 kmo’s produceert zelf hernieuwbare energie, 75% daarvan koos voor zonnepanelen.  

  • Zonnepaneleninstallaties daalden de afgelopen jaren aanzienlijk in prijs, waardoor je zelfs zonder subsidies kan rekenen op een gemiddelde terugverdientijd van 5 jaar. Combineer die gedaalde kost met een meer efficiënte technologie en je investering is zeker nog rendabel.
  • Zodra de panelen op je dak liggen, heb je meer controle over je elektriciteitskosten. En dat minstens voor de komende 25 jaar.

Financiële drijfveren voor zonnepanelen op het dak van je bedrijf

Wanneer je zonnepanelen installeert en dus een energiebesparende investering maakt:

  • Kan je, in het geval van een thuiskantoor, met je vennootschap een huurovereenkomst afspreken voor het gebruik van je dak, of een opstalrecht verlenen.

In het geval van opstal wordt de maandelijkse vergoeding belast als onroerend goed en houd je ongeveer 50% van de huurprijs netto over. Als je je dak verhuurt, kan je netto op ongeveer 65% van de huurprijs rekenen. Voor je hierover beslissingen maakt, bekijk je de details samen met je boekhouder.

  • Kan je met je vennootschap de investering fiscaal afschrijven over een niet-bepaalde periode, dus ook over bijvoorbeeld 15 of 20 jaar tijd.
  • Heb je recht op een eenmalige investeringsaftrek van 8% of een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%. Met dit fiscale voordeel trek je een percentage van de aankoopwaarde van je zonnepanelen af van je belastbare winst.
  • Kan je, bij een geïnstalleerd vermogen van meer dan 10 kWh, stroomoverschotten injecteren op het elektriciteitsnet. Je sluit daarvoor een contract met een energieleverancier. Verbruikt je bedrijf toch meer stroom dan je produceert, dan kan je via het net extra elektriciteit aankopen.
  • Kan je in aanmerking komen voor verschillende premies.

Wat zijn de tien beste redenen om te investeren in zonnepanelen?

Fiscale voordelen zonnepanelen

Ook interessant voor jou