Welke energiepremies bestaan er in Vlaanderen?

Vlaanderen voorziet verschillende financiële tegemoetkomingen als je investeert in energiebesparende maatregelen. Maar de Vlaamse energiepremies zijn sinds 2017 wel ingrijpend hervormd. Ook in 2019 veranderen er een aantal zaken. Tijd voor een update van alle premies.

Het doel van de talrijke energiepremies is duidelijk: eigenaars van woningen in staat stellen om ingrepen uit te voeren die de energieprestaties van hun pand verbeteren. Er bestaan vandaag heel wat lokale, regionale en federale premies. Hier ontdek je welke bonussen er bestaan in Vlaanderen en hoe je ze kan aanvragen.

Om te beginnen lanceerde de Vlaamse overheid in 2017 een nieuw premiesysteem: de totaalrenovatiebonus, ook wel bekend als de BENO-pass. Deze bonus wil mensen overtuigen om hun woning volledig te renoveren. Dat wil echter niet zeggen dat de individuele renovatiepremies verdwijnen. Meer nog, in juli 2017 kwam er zelfs een nieuwe premie bij voor investeringen in buitenmuurisolatie langs de binnenkant. In 2019 zijn er opnieuw enkele kleine aanpassingen.

Individuele energiepremies voor bestaande woningen

Via de netbeheerder geeft de Vlaamse overheid subsidies om energiebesparende maatregelen aan te moedigen. De werken moeten dan wel door een erkend aannemer uitgevoerd worden. Enkel voor dak- of zoldervloerisolatie is er ook een premie voorzien als je deze werken zelf uitvoert. De premies gelden voor woningen in het Vlaams Gewest die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Voor 2019 verlaagt het premiebedrag bij spouwmuur-, zoldervloer- en dakisolatie. De minimale vereisten voor beglazing verstrengen. Er wordt een extra premie ingevoerd voor het plaatsen van een warmtepompboiler die je om de 10 jaar kunt aanvragen. Bovendien gaat de geplande daling van de premie voor een zonneboiler niet door. Tot slot kan je vanaf 2019 de premie voor een zonneboiler elke 15 jaar aanvragen, en die voor een warmtepomp elke 10 jaar. Voordien was dit slechts éénmalig. Een overzicht:

Dakisolatie of zoldervloerisolatie
Muurisolatie aan de buitenzijde
Muurisolatie aan de binnenzijde
Vloerisolatie of kelderisolatie
Ramen en deuren
Zonneboiler

Warmtepomp

Een elektrische weerstandsverwarming met nachttarief wordt vervangen door een warmtepomp.De premies voor warmtepompen worden verdubbeld in volgende gevallen (niet cumuleerbaar):

 • Een elektrische weerstandsverwarming met nachttarief wordt vervangen door een warmtepomp.
 • De woning ligt in een gebied zonder aardgasnet.

Meer info over de premies van de netbeheerder vind je op de website www.vlaanderen.be.

Totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

Met de totaalrenovatiebonus wil de regering mensen overtuigen om hun woning volledig te renoveren. Het is immers jammer om warmteverliezen tegen te gaan met dakisolatie, terwijl er op hetzelfde moment warmte verloren gaat langs niet-geïsoleerde muren.

Als je over een periode van vijf jaar investeert in ten minste drie van de onderstaande energiebesparende maatregelen kom je in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus.

Welke investeringen komen in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus in het Vlaams Gewest?

 • Isolatie van het dak en de zoldervloer, met een minimumoppervlakte van 30 m²
 • Isolatie van de muren (binnen- en buitengevel of isolatie van de spouwmuren), met een minimumoppervlakte van 30 m²
 • Isolatie van vloeren en plafonds, met een minimum van 30 m²
 • Vervangen van ramen en schrijnwerk, met een minimum van 5 m²
 • Warmtepomp plaatsen
 • Zonneboiler installeren
 • Ventilatiesysteem installeren

Hoeveel bedraagt de totaalrenovatiebonus in het Vlaams Gewest?

Het bedrag van de totaalrenovatiebonus hangt af van het aantal werken en de geïnvesteerde bedragen over een periode van vijf jaar:

renovatiekosten bonus vlaams gewest

Voor beschermde afnemers, die recht hebben op de sociale maximumprijzen, wordt de totaalrenovatiebonus met 50 % verhoogd.

Meer info over de totaalrenovatiebonus vind je op de website van www.vlaanderen.be.

Extra premies voor sociaal beschermde afnemers

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij je door naar de pagina van de Vlaamse overheid. Samengevat zijn er voor deze doelgroep bijkomende premies voor:

 • Condensatieketels vanaf productlabel B.
 • Aparte isolatiepremies voor dak- en zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie en beglazing bovenop de hierboven opgelijste premies. Deze zijn enkel geldig voor private huurwoningen bewoond door kwetsbare gezinnen, en indien geplaatst door een projectpromotor.

Lees ook ons artikel: Welke energiepremies bestaan er in Brussel?

Ook interessant voor jou