Welke energiepremies bestaan er in Brussel?

In Brussel kan je profiteren van heel wat financiële tegemoetkomingen als je investeert in energiebesparende maatregelen. De meeste daarvan vind je sinds kort onder de naam Renolution. Met deze vernieuwing in het premiesysteem wil het Brussels Gewest de regeling eenvoudiger en toegankelijker maken, vooral voor de inwoners met de laagste inkomens. 

Energiepremies hebben positief effect

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het energieverbruik de laatste jaren met 25% gedaald en de financiële steun in de vorm van energiepremies ligt ongetwijfeld mee aan de basis van deze daling. Om Brussel een betere kans te geven om de klimaatdoelstellingen te halen, doet de gewestregering er met de Renolutionpremies nog een schepje bovenop. Die geven Brusselaars dat extra duwtje in de rug om door renovaties over te stappen op een duurzame energie-infrastructuur, hopelijk met een heuse energierevolutie tot gevolg.

Naast de regionale steun kunnen heel wat inwoners van Brussel ook nog een beroep doen op financiële hulp van hun gemeente. Daar vind je meer over aan het einde van dit artikel. Bekijk hieronder het overzicht van alle premies voor energiebesparende maatregelen.

Premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brusselse premiestelsel bestond aanvankelijk uit drie grote premies: de energiepremie, de renovatiepremie en de premie voor verfraaiing of renovatie van gevels. Sinds 1 januari 2022 worden deze drie gecombineerd onder de Renolution-noemer, al blijven de bedragen en werking grotendeels hetzelfde.

Het belangrijkste verschil met het vorige premiesysteem is dat je premies nu moet aanvragen na afloop van de werken in plaats van ervoor. Dat kan sinds 1 maart 2022 via het elektronische loket IRISbox. Bovendien kan je met één formulier meerdere premies tegelijk aanvragen. Dat is extra handig omdat er binnen het Renolution-stelsel ook een premie is voor wie meerdere werken tegelijk uitvoert. Je ontvangt een bonus van 10 tot 20% voor inkomenscategorie III als je tenminste drie premieaanvragen indient voor verschillende werken. 

Hoe werken de Renolution-premies?

Terwijl je vroeger elke premie afzonderlijk moest aanvragen, hoef je vandaag voor alle premieaanvragen rond energie en verbouwingen slechts één woord te gebruiken: Renolution. Onder die noemer valt elke premie in één van dertien categorieën, steeds geordend met een letter en een cijfer:

Premie A: diensten en studies1. Energieaudits
2. Akoestische studies
3. Ontwerpstudies van bouwmaterialen
4. Opvolging van de architect en ingenieur
Premie B: werfvoorbereiding1. Bescherming en stellingen
Premie C: ruwbouw en waterbeheer1. Draagstructuren
2. Riolering
3. Regenwaterrecuperatie
4. Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie
Premie D: gezondheid1. Vochtproblemen
2. Schimmels en ongedierte
Premie E: dak1. Dakstructuur
2. Dakbedekking en waterdichting
3. Thermische dakisolatie
4. Dakaccessoires
5. Groendak en waterbuffering
Premie F: gevels1. Thermische gevelisolatie
2. Bekleding
3. Bepleistering
4. Verfraaiing voorgevel
5. Verfraaiing achter- en zijgevel
6. Akoestische muurisolatie
Premie G: buitenschrijnwerk1. Plaatsing en vervanging van deuren en ramen
2. Herstelling en aanpassing van ramen
3. Herstelling van deuren
Premie H: vloeren1. Thermische vloerisolatie
2. Akoestische vloer- en plafondisolatie
Premie I: binnenafwerking1. Trappen
2. Fietsenstalling
3. Brandveiligheid
4. Voorzieningen voor gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit
Premie J: verwarming1. Verwarmings- ketel ≤ 100 kW (individueel of collectief)
2. Verwarmings- ketel > 100 kW (collectief)
3. Tubering collectieve schoorsteen
4. Verwarming met warmtepomp
5. Laagtemperatuurradiatoren
6. Temperatuurregeling
7. Gasboiler
8. Zonneboiler
9. Warmtepompboiler
Premie K: sanitaire voorzieningen1. Uitrusting en installatie
Premie L: elektriciteit en gas1. Conformiteit elektrische installatie
2. Conformiteit gasinstallatie
Premie M: gecontroleerde mechanische ventilatie1. Ventilatiesysteem C
2. Ventilatiesysteem D

Het bedrag dat je ontvangt, verschilt van premie tot premie en hangt af van twee factoren:

  • Het type gebouw waar je de premie voor aanvraagt: een woning, appartementsgebouw of niet residentieel gebouw;
  • en je inkomenscategorie: val je in de standaardcategorie (I), heb je een gemiddeld inkomen (II) of een laag inkomen (III)?

Raadpleeg de simulator van IRISbox om te weten welk bedrag je precies zal ontvangen.

Premies van Brusselse gemeenten

In sommige Brusselse gemeenten kom je in aanmerking voor extra premies als je investeert in energiebesparende maatregelen. Enkele voorbeelden:

  • Aanvullende premie op de gewestelijke energiepremies
  • Premie voor een waterverwarmer
  • Premie voor fotovoltaïsche panelen
  • Premie voor een groendak
  • De premies verschillen van gemeente tot gemeente. Contacteer je gemeente voor meer informatie over de voorwaarden.

Lees ook ons artikel: Welke energiepremies bestaan er in Vlaanderen?