Welke energiepremies bestaan er in Brussel?

In Brussel kan je profiteren van heel wat financiële tegemoetkomingen als je investeert in energiebesparende maatregelen. Zo bestaat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2017 een nieuwe energiebonusregeling. In 2019 blijft deze regeling van kracht.

Bovendien hebben sommige onderdelen van de renovatiepremie en enkele gemeentelijke premies ook te maken met de energiehuishouding van je woning.

Hoog tijd voor een overzicht van alle premies voor energiebesparende maatregelen.

Het doel van de talrijke energiepremiesis duidelijk: eigenaars van woningen in staat stellen om ingrepen uit te voeren die de energieprestaties van hun pand verbeteren. Er bestaan vandaag heel wat lokale, regionale en federale premies. Hier ontdek je welke bonussen er bestaan en hoe je ze kan aanvragen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het energieverbruik de laatste jaren met 25% gedaald. De financiële steun in de vorm van energiepremies ligt zeker mee aan de basis voor deze daling. Naast de regionale steun kunnen heel wat inwoners van Brussel ook nog een beroep doen op financiële hulp van hun gemeente.

Premies van Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1. Energiepremie

Met de energiepremie wil de Brusselse regering inwoners aanmoedigen om te investeren in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en systemen die de energieprestatie verbeteren.

Welke werken komen in aanmerking voor de energiepremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Hoeveel bedraagt de energiepremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De Brusselse energiepremie wordt berekend op basis van drie schalen van inkomsten. Op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je alle details.

Het is mogelijk om de energiepremie te combineren met andere federale, gewestelijke of gemeentelijke financiële hulp. Het totale bedrag van alle premies kan niet hoger zijn dan de investeringskosten van het werk.

2. Renovatiepremie

Voor investeringen in de renovatie van woningen van minstens 30 jaar oud, kan je in Brussel een beroep doen op de renovatiepremie. Deze kan je combineren met de energiepremie, op voorwaarde dat het gecombineerde premiebedrag niet meer dan 90% van de totale investering bedraagt.

De renovatiepremie is onder meer geldig voor volgende werkzaamheden:

  • Gas-, elektriciteits-, sanitaire en verwarmingsinstallaties
  • Geluids- en thermische isolatie
Energiepremie Brussel

Hoeveel bedraagt de renovatiepremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De renovatiepremie wordt berekend op basis van de locatie van de woning en drie schalen van inkomsten. De premie wordt verhoogd als de woning binnen de RVOHR-perimeter (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) ligt. Deze perimeter omvat het grootste deel van Brussel-Stad, alsook de oude wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst.

Het is mogelijk om de renovatiepremie te combineren met andere federale, gewestelijke of gemeentelijke financiële hulp. Het totale bedrag van alle premies kan niet hoger zijn dan de investeringskosten van het werk.

Meer info over de Brusselse renovatiepremie vind je op de website http://huisvesting.brussels.

Premies van Brusselse gemeenten

In sommige Brusselse gemeenten kom je in aanmerking voor extra premies als je investeert in energiebesparende maatregelen. Enkele voorbeelden:

  • Aanvullende premie op de gewestelijke energiepremies
  • Premie voor een waterverwarmer
  • Premie voor fotovoltaïsche panelen
  • Premie voor een groendak

De premies verschillen van gemeente tot gemeente. Contacteer je gemeente voor meer informatie over de voorwaarden.

Lees ook ons artikel: Welke energiepremies bestaan er in Vlaanderen?

Ook interessant voor jou