Waarom zijn de energieprijzen voor je bedrijf zo veranderlijk?

De energiemarkt heeft er een turbulente periode op zitten. Midden 2021 begonnen de prijzen fors te stijgen en ze bleven lang op een onzeker niveau, voelbaar bij alle energieleveranciers. Voor veel bedrijven betekende dit een verdubbeling van hun totale energiekosten. Ondertussen is de rust enigszins weergekeerd, maar veel mensen vragen zich af of zoiets opnieuw kan gebeuren. Luminus legt je de oorzaak uit van de prijsschommelingen.

Hoge marktprijzen voor energie, voelbaar over alle leveranciers heen

De energieprijspiek die ons het voorbije jaar in de ban hield, was de grootste ooit. Dat had meerdere oorzaken:

  • Toen de economie zich begon te herstellen na de coronacrisis steeg ook de vraag naar energie en vervolgens ook de prijzen.
  • Simultaan stegen ook de emissierechten: de prijs die Europese bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot. Als gevolg steeg ook de aankoopprijs van energie, wat doorgerekend werd aan de consument.
  • Verder speelden ook de onzekere wintermaanden een rol, want daarin wordt steevast meer gas verbruikt dan tijdens de rest van het jaar. Het koude voorjaar van 2021 vertraagde de gasaanvulling, waardoor we de winters daarna opnieuw weinig gasreserves hadden.
  • Door de oorlog met Oekraïne werd de gastoevoer met maar liefst 60% verminderd en de olietoelevering werd zelfs volledig stopgezet.

“Maar deze factoren hebben toch geen invloed op de elektriciteitsprijs?” denk je misschien. Toch wel. Door het marktmodel dat zo’n 20 jaar geleden werd geïnstalleerd zijn de stroom- en gasprijzen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De energieprijzen worden bepaald door de duurste technologie die op dat moment nodig is om aan de totale elektriciteitsnood te voldoen – en bepaalde elektriciteitscentrales werken nu eenmaal op gas.

De energieprijzen vandaag

De afgelopen weken is de gasprijs weer gedaald naar € 50 à € 60 per megawattuur. Ze staat nog niet op het niveau van voor de crisis, maar is wel vergelijkbaar met de prijzen van de zomer van 2021. Hoe komt dat?

  • Door de milde winter was de gasvraag een stuk kleiner. Hierdoor hebben we momenteel voldoende reserves om de gasprijs lager te houden. Ook zorgde de hevige wind van de voorbije weken voor een grote productie van windenergie.
  • Daarnaast nam ook Europa haar verantwoordelijkheid. De EU wendde zich tot het verschepen van vloeibaar gas om het gat dat Rusland achterliet op te vullen. Ook bereikten de Europese ministers van energie een akkoord om een prijsplafond in te stellen voor gas.
  • Om de Chinese economie terug ademruimte te geven na de recente (her)opflakkering van het coronavirus, kozen ze er toch voor om van hun zero-covidbeleid af te stappen. Als gevolg hiervan zal de vraag naar gas stilaan weer toenemen.
Prijsevolutie gas

Ook de elektriciteitsprijzen dalen, maar door aanhoudende problemen in de Franse kernreactoren is hun toekomst onzekerder.

Prijsevolutie professioneel elektriciteit

Welk effect hebben de prijsschommelingen op de energiefactuur van jouw onderneming?

Door de schommelingen op de energiemarkt bieden veel energieleveranciers geen vaste tarieven meer aan. Ook Luminus schroefde haar aanbod eind 2022 even terug, maar sinds 1 januari 2023 geniet je weer van een ruime keuze vaste tarieven.

Het effect van de fluctuerende prijzen verschilt per bedrijf en intekendatum. Bovendien is er een verschil tussen energiecontracten met een vast en een variabel tarief:

Vast tarief

Koos je voor een vast tarief, zoals bijvoorbeeld Luminus Comfy Pro, dan betaal je voor de looptijd van je contract dezelfde energieprijs per kWh, los van de schommelingen van de markt. Op dit moment betaal je voor die zekerheid zo’n € 15 per maand meer in vergelijking met het voordeligste variabele contract. Het voordeel? Je geniet dan minstens een jaar lang van die vaste prijs op een vooroorlogs niveau, ongeacht een onzeker voorjaar.

Variabel tarief

Ging je voor een variabel tarief, zoals bijvoorbeeld Luminus ComfyFlex Pro, dan wordt de prijs die jouw onderneming voor energie betaalt, elk kwartaal berekend volgens de actuele marktprijzen. Het grote voordeel is dat wanneer de energieprijzen sterk dalen, je daar onmiddellijk van meegeniet. Maar dat is ook het grote risico: schieten de prijzen plots de hoogte in, bijvoorbeeld door winterse opflakkeringen in februari of maart, dan betaal je daar ook voor. Je maandelijkse voorschotten veranderen niet, maar de schommelingen worden op je jaarfactuur verrekend.

Voor meer controle over je werkelijke energiekosten, geef je je meterstanden best maandelijks in via je persoonlijke klantenzone My Luminus. Je kunt te allen tijde zélf je voorschotbedrag aanpassen, om onaangename verrassingen op je energiefactuur te vermijden.

Meer informatie over het maken van de juiste tariefkeuze voor je onderneming, lees je in dit blogartikel.

Steunmaatregelen voor zelfstandigen

Om de financiële opdoffer van de energiecrisis te beperken voor bedrijven en zelfstandigen, gingen onze regeringen in overleg. Het resultaat was een reeks steunmaatregelen:

● Verlaagde accijnzen en btw op gas en elektriciteit.
● Verschillende steunmaatregelen die tijdens de coronaperiode werden ingevoerd, werden verlengd.
● Wie moeite heeft met de betaling van fiscale schulden, belastingen of sociale bijdragen kan uitstel of een flexibel afbetalingsplan aanvragen.
● Het ‘tijdelijk overbruggingsrecht energie’ werd geïntroduceerd.

Lees meer over de nieuwe steunmaatregelen in dit artikel.

Luminus helpt verrassingen op je jaarafrekening te vermijden

Wie recent de jaarafrekening van zijn bedrijf in de bus kreeg, ontdekte dat we zoals voorgaande jaren het maandelijks voorschotbedrag alvast hebben verhoogd. Zo zorgen we ervoor dat je geen onaangename verrassing krijgt bij je volgende jaarlijkse afrekening.

Wist je dat je heel eenvoudig zelf – op elk moment – dat maandelijks voorschotbedrag kunt aanpassen via je persoonlijke klantenzone My Luminus? Ook wie nog geen jaarafrekening in de bus kreeg, wordt geadviseerd zijn meterstanden maandelijks in te geven en zijn voorschotbedrag aan te passen. Het belang hiervan lichten we toe in dit artikel en bijhorende video.

Slim op je energieverbruik besparen blijft van belang

Liggen er zonnepanelen op het dak van je bedrijf? Dan zul je minder voelen van de energieprijsstijgingen. Logisch, je moet zelf minder elektriciteit aankopen én je ontvangt een potentieel hogere vergoeding voor je geïnjecteerde stroom. Heb je nog geen zonnepanelen? Dan kan het handig zijn om dit voor jouw zaak te overwegen. De investering blijft ook anno 2023 rendabel. Na gemiddeld 6 à 7 jaar zijn de panelen volledig terugverdiend. En in amper 5 minuten heb je een vrijblijvende offerte.

Naast zonnepanelen zijn er nog tig andere energiebesparende maatregelen die je kunt nemen om de energiekosten van je onderneming te drukken (denk bijvoorbeeld aan isolatie). Die hoeven niet allemaal een flinke duit te kosten. Luminus reikt je op haar bespaarplatform handenvol gratis tips en tools aan om aan de slag te gaan.

Ook interessant voor jou