Vijf niet te missen trends in het energielandschap

Het energielandschap verandert. Met de zorg voor ons milieu als motor worden steeds meer duurzame technieken ontwikkeld. Lokale energieproductie neemt de plaats in van grote centrales en slimme meters leiden alles in goede banen. Ook de manier waarop we ons voortbewegen kent een evolutie. Bovendien staan greentechbedrijven te drummen met nieuwe technologieën om onze omgang met energie voorgoed te veranderen.

In dit artikel nemen we de huidige trends in het energielandschap onder de loep. We kijken naar de veelbelovende trends van vandaag en werpen een blik op de toekomst.

Geïntegreerde duurzame energie

Vroeger werden zonnepanelen vooral op daken geplaatst. Vandaag en in de toekomst is duurzame energie opwekken nog beter geïntegreerd in de woning, zowel visueel als functioneel:

 • Zonnecellen worden verwerkt in ramen, dakpannen, muren …
 • Bij nieuwbouw en renovatie worden systemen beter op elkaar afgestemd: een warmtepomp met lage temperatuurverwarming klonk 10 jaar geleden als Chinees. Ondertussen worden jaarlijks zo’n 10.000 warmtepompinstallaties geplaatst.
 • Het (verplichte) plaatsen van slimme meters in woningen in België maakt onze huizen toekomstbestendig. Dit wordt in Vlaanderen in januari 2019 uitgerold.

Lokale productie en opslag van energie

Het rijk van de grote energiecentrales loopt traag maar zeker ten einde. Om de milieu- en energiedoelstellingen te behalen, is investeren in duurzame en lokale energie noodzakelijk. De technologie van zonnepanelen, warmtepompen, windmolens en opslag in (thuis)batterijen evolueert verder en staat steeds meer op punt.

Ook de overheid investeert in vooruitstrevende projecten:

 • Proefprojecten en verplichting van slimme meters.
 • Samen met de Universiteit Gent investeert de overheid in het project Nemos, met de bedoeling om energie uit golven op de Noordzee op te wekken.
 • Het project Backbone Zuid, waar men de restwarmte van een verbrandingsoven gaat gebruiken om een warmtenet in Antwerpen-Zuid te voeden.
Trends energie

Smart grid en internet of things

Het bestaande systeem waarbij elektriciteit in grote centrales wordt opgewekt en de stroomlevering afhankelijk is van de vraag, is niet meer houdbaar. Zonne- en windenergie zorgen voor fluctuaties op het net. Een smart grid is een slim systeem dat tweerichtingsverkeer van energie stroomlijnt en de schommelingen in goede banen leidt.

In combinatie met slimme meters wordt de geproduceerde elektriciteit optimaal gebruikt. Dit leidt tot het internet of things. Slimme apparaten zoals wasmachines passen zich aan het stroomaanbod van het moment aan.

Smart cities

Een slimme stad gebruikt informatica en het internet of things om de stad op een efficiënte manier te beheren en te besturen. Ook duurzaam verbruik van energie is een van de doelstellingen van een smart city:

 • Slimme afvalcontainers melden wanneer ze vol zijn, waardoor afvalophaling enkel gebeurt indien nodig.
 • Slimme verlichting met ledtechnologie brandt enkel wanneer voorbijgangers worden gedetecteerd.
 • Smart grid en slimme meters zorgen voor een efficiënt elektriciteitsbeheer.
 • Sensoren meten vrije parkeerplaatsen, wachtrijen aan verkeerslichten…

Greentech

Greentechbedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond, op zoek naar oplossingen voor onze levenskwaliteit en een duurzame toekomst van energie. Sommige ideeën staan voor de deur, andere klinken dan weer als sciencefiction:

 • Draagbare energiebronnen: Horloges op kinetische energie, handtassen of kleding met ingebouwde zonnecellen, gsm-opladers op zonne-energie … Onze kleine elektronische gadgets (wearables) worden meer en meer voorzien van duurzame energie. Bovendien ben je via je wearables geconnecteerd met je woning en haar functies.
 • Draadloze stroom: Stopcontacten verdwijnen stilaan uit onze huiskamers. Draadloze systemen vragen enkel stroom als ze gebruikt worden, waardoor sluimerverbruik van opladers en leds verdwijnt.
 • Lichtgevende bomen en planten: Door gebruik van fluorescerende coating geeft een boom licht, nadat hij telkens kort met ledverlichting wordt beschenen. De biomemetica gaat nog verder. Planten worden genetisch gemodificeerd zodat ze uit zichzelf licht produceren, naar analogie met bepaalde schimmels of vuurvliegjes.
 • Zelfrijdende auto’s: Van de vervuilende dieselwagen over de elektrische of waterstofauto tot een zelfrijdend vervoerssysteem. Het is een kwestie van tijd.

Ook interessant voor jou