Storm- en waterschade aan je woning? Dit moet je weten!

Heb jij al een zware storm of extreme hagelbui meegemaakt? Heb je al tot de knieën in het water gestaan? Dan kan je er van meespreken: moeder natuur kan heel wat schade aanrichten.

Voor de storm tijdens Pukkelpop in 2011 werden 58.000 schadedossiers ingediend. De hagelstorm in de zomer van 2014 zorgde voor bijna 150.000 dossiers en na het noodweer in 2016 ontvingen verzekeraars 84.000 schadedossiers. Dit zijn uiteraard extremen, maar elk jaar kloppen heel wat Belgen bij hun verzekering aan voor schade door storm, wateroverlast of hagel.

Door de indrukwekkende mediabeelden van deze weersfenomenen en de onheilspellende berichten over de klimaatsverandering zit je misschien met wat vragen. Maar wat komt er nu echt op ons af? En op welke manier kunnen we rekening houden met de grillen van moeder natuur? Hoe kan je ervoor zorgen dat de gevolgen beperkt blijven? We vatten het voor je samen.

Heb je een eigen zaak? Ook dan kun je getroffen worden door een zware storm of extreme neerslag. Neem het zekere voor het onzekere en geniet een snelle depannage bij problemen.

Wat is een storm?

Sterke, aanhoudende wind wordt door het KMI als storm gecategoriseerd wanneer de windsnelheid op 10 meter boven een weerstation gedurende 10 minuten 9 beaufort, of anders gezegd 75 km/u, haalt. De meeste stormen veroorzaken weinig schade. Hoewel een storm vaak gepaard gaat met regen en/of hagel, is dat geen voorwaarde om als storm gecatalogiseerd te worden.

Wanneer het harder waait dan 90 km/u spreekt men van een zware storm, vanaf 103 km/u van een zeer zware storm en een orkaan haalt windsnelheden boven 117 km/u. De zwaarste windstoot die ooit in België gemeten werd, haalde een windsnelheid van 168 km/u. Dat gebeurde tijdens een reeks zware stormen die in 1990 ons land en heel Europa teisterde.

Neemt het aantal stormen toe?

De frequentie en de intensiteit van stormen vertonen in Europa gedurende de hele 20ste eeuw tot op vandaag grote verschillen. Het ene jaar is er bij wijze van spreken geen wolkje aan de lucht, en een jaar later krijgen we er flink van langs. De laatste jaren bleven we in België nog relatief gespaard van zware stormen die elders in Europa wel flink huishielden.

Er bestaat welgeteld één studie die uitgaat van een stijging van noodweer in Noordwest-Europa, maar dit werd tot op heden nog niet bevestigd. Ondanks welluidende namen in de media als supercellen, valwinden en stormclusters is er op gebied van zware stormen geen duidelijke evolutie. De meeste wetenschappers en klimaatdeskundigen delen echter wel dezelfde mening als het gaat over neerslaghoeveelheden in de toekomst. Door de klimaatopwarming zal er meer waterdamp in de lucht aanwezig zijn en daardoor meer neerslag vallen, soms in de vorm van hagel.

Schade door stormen, water en hagel

Verschillende studies bevestigen dat de totale kosten voor schade door extreme weersomstandigheden de komende decennia sterk zullen stijgen. Dit is niet zozeer het gevolg van stormweer, maar wel van extreme regenval en hagelbuien. Vooral waterschade door overvloedige regen op korte tijd zal meer en meer voorkomen. Klimaatspecialisten spreken over ongeveer 30 procent meer regen tegen het einde van de 21ste eeuw. In combinatie met langere droge periodes met hoge temperaturen wordt dit vooral ook een uitdaging voor de landbouwsector in onze streken.

Voor onze veiligheid hoeven we niet onmiddellijk te vrezen. Een stevige paraplu in de herfst en een degelijke zonnebril en voldoende zonnemelk in de zomer zal in de meeste gevallen voldoende zijn. Bovendien zijn de meeste mensen via hun brandverzekering voldoende verzekerd tegen schade door natuurfenomenen.

Ben ik voldoende verzekerd?

Een brandverzekering of woonverzekering dekt in principe alle gevallen van schade waar je zelf geen invloed op kan uitoefenen, dus ook schade door storm, hagel of hevige regenval. Dit geldt voor de woning en de inboedel, en in sommige gevallen ook voor de tuin en de voorwerpen die zich op je grond bevinden. Er zitten wel enkele addertjes onder het gras. Zo hanteren de meeste verzekeringen een franchise van ongeveer 250 euro. Dit wil zeggen dat alle kosten uitgezonderd de franchise worden terugbetaald. Lees zeker eens alle kleine lettertjes in je verzekeringscontract.

Verder kan het gebeuren dat verzekeringsinstellingen niet akkoord gaan met de door jou gekozen oplossing of dat er discussie ontstaat over wie er verantwoordelijk is en herstellingen daarom een tijd aanslepen.

In sommige gevallen wordt een storm, waterellende of een extreme hagelbui door Vlaanderen, Wallonië of Brussel als ramp erkend. De schade die niet door je eigen verzekering gedekt wordt, kan je dan via het Vlaams Rampenfonds of door het Fonds Régional des Calamités laten vergoeden.

Neem je graag het zekere voor het onzekere?

Ook bij Luminus weten we hoe vervelend zulke onverwachte schadegevallen kunnen zijn. Om je toch snel bij te staan, hebben wij onze Woning Pechverhelping in het leven geroepen. Een dienst die tot 5000 keer per jaar uitrukt om gezinnen uit de nood te helpen. Wanneer je je inschrijft voor Woning Pechverhelping, zorgen wij dus voor een snelle interventie bij plotse schade aan of in jouw woning.

Ook interessant voor jou