Privé

Smartflowerwedstrijd: Vlaamse scholen laten zich van hun groenste kant zien

De respons op de smartflowerwedstrijd van Luminus was groot. Tientallen scholen, zowel basis- als middelbaar en zowel algemeen, technisch en beroeps, dongen mee naar de hoofdprijs. Daarvoor zetten ze hun beste beentje voor op het vlak van groene energie en duurzaamheid. Het bewijs van hun inspanningen stuurden ze op naar de Luminusjury.

Omdat de smartflower elektriciteit maakt uit zonlicht, lag de nadruk in veel inzendingen op de productie van groene energie in de school zélf. Sommige scholen illustreerden bijvoorbeeld hoe zonnepanelen geïntegreerd waren in hun gebouwen. Andere tekenden een toekomstig ontwerp voor hun school waarin lokale energiebronnen zoals (kleine) windmolens en natuurlijk de smartflower alle benodigde elektriciteit opwekten.

Lees ook ons artikel : Deze scholen winnen een smartflower

Minder verspilling

Maar ‘groen’ houdt natuurlijk veel meer in dan alleen stroom geproduceerd met zonnepanelen en windmolens. Het viel op dat de meeste Vlaamse scholen een goed samenhangend verhaal hadden geschreven, waarin behalve voor groene energie ook aandacht was voor ecologie, minder verspilling, natuur, voeding, gezondheid en zelfs de materialenkringloop. Zo experimenteerden enkele technische en beroepsscholen in hun werkhuis met een nieuw beleid om materialen en grondstoffen zoveel mogelijk te (her)gebruiken. Hierbij lag de nadruk zeer sterk op sorteren.

Moestuin

Enkele scholen – vooral de basisscholen – toonden mooie foto’s van hun moes- of kruidentuin, waarin de kinderen leerden hoe landbouw op menselijke maat eruit ziet en waarbij bijvoorbeeld oude flessen werden hergebruikt als vogelafschrikking. Menige school stipte ook het verband aan tussen onze levensstijl en onze ecologische voetafdruk. In diverse initiatieven werd daarom getracht de vleesconsumptie te minderen – de invloed van de vleesproductie op de klimaatopwarming is immers groot.

Het hogere doel kwam in de meeste inzendingen van Vlaamse scholen duidelijk aan bod: hoe kunnen we onze planeet leefbaar houden voor de komende generaties? Het feit dat slechts één Vlaamse en één Waalse school uiteindelijk beloond werden met de hoofdprijs, hoeft de mooie inspanningen van de andere deelnemers niet de hypothekeren. Ook zonder smartflower gaan deze Vlaamse scholen gewoon door op de ingeslagen, groene weg.


Ga naar www.luminus.be