Privé

Deze scholen winnen een smartflower

De laureaten van de door Luminus georganiseerde Smartflowerwedstrijd zijn bekend. Twee scholen, één in Kortrijk en één in Waremme (Borgworm), konden de jury het meest bekoren met hun inspanningen op het vlak van groene energie.

Lees ook ons artikel : Een zonnebloem met een stopcontact

Vlaamse, Waalse en Brusselse scholen konden tussen 1 oktober en 15 november 2016 materiaal insturen – foto’s, tekeningen, technische plannen, collages – waarop was te zien welke projecten ze ondernemen om zichzelf groener te maken.

Smartflower

De respons was goed: tientallen scholen verspreid over heel België namen deel aan de wedstrijd. Het feit dat de hoofdprijs een smartflower was (ter waarde van 22.000 euro) zal daar wel mee te maken hebben gehad. Een smartflower is een revolutionair zonnepanelensysteem dat vrijstaand kan worden geplaatst en op een bloem lijkt.

Kortrijk en Borgworm

Na lange en moeilijke beraadslagingen – met eerst een longlist en dan een shortlist – heeft de jury uiteindelijk twee winnaars aangeduid: de beroepsschool Kouter in Kortrijk en de technische school Institut Saint-Louis in Waremme. Beide scholen krijgen een smartflower, inclusief felicitaties van de Luminusjury.

T49-afzonderlijke foto Kortrijk

Groene mindset

Het Kortrijkse team kon de jury overtuigen met haar originele fotocollage waarop te zien is hoe sterk de school duurzaamheid heeft geïntegreerd in haar dagelijkse werking, in haar curriculum en ook in haar infrastructuur. “Duurzaamheid gaat verder dan groene energie alleen”, vertelt lerares Annelies Desseyn. “We koesteren hier op onze school al jaren een groene mindset. Onze leerlingen moeten na afloop van de practica in het werkhuis bijvoorbeeld zélf hun afval beheren, door het te sorteren of het naar het containerpark te brengen. Dat gaat niet alleen om hout- of metaalafval, maar ook bijvoorbeeld om chemische verfresten.”

“Bovendien focust het nieuwbouwgedeelte van onze school sterk op energie-efficiëntie. Tijdens het ontwerp hebben we nauw samengewerkt met de architecten om onze wensen op het vlak van duurzaamheid gerealiseerd te zien.”

Waar wil de Kouter de smartflower voor gebruiken? Desseyn: “We willen een deel van de elektriciteitsvoorziening van onze school inpluggen in de smartflower. Daarnaast plannen we ook de installatie van een laadpunt voor elektrische fietsen en, in de toekomst, eventueel zelfs auto’s. Naast onze nieuwbouw ligt nu een groen terrein dat nog niet echt wordt gebruikt. Daar willen we graag de smartflower installeren.”

T49-Waremme

Sapautomaat

Het Institut Saint-Louis is de tweede laureaat van de smartflowerwedstrijd. De school kon de jury overtuigen met haar concrete ontwerp van een gloednieuwe sapautomaat. “De discussie over frisdranken op school sleept al jaren aan”, zegt leraar François Pirlet. “Gezonde alternatieven lijken moeilijk in te voeren. Daarom gingen we als school zélf aan de slag.”

Pirlet is leraar automatisatie en elektriciteit en gaf zijn leerlingen de opdracht een automaat te ontwerpen die uit verschillende fruit- en groentesoorten heerlijk vers en gezond sap perst. Dat technische ontwerp stuurden ze op naar Luminus. “Het is de bedoeling dat de smartflower de groene elektriciteit zal leveren die onze sapautomaat doet draaien. Nu we weten dat we tot de winnaars behoren, zullen onze leerlingen nog sterker gemotiveerd zijn om hem effectief te gaan bouwen.”


Ga naar www.luminus.be