Het S-peil vervangt het K-peil vanaf 2018. Wat betekent dit precies?

Als je in Vlaanderen een stedenbouwkundige aanvraag doet voor een nieuwbouw of ingrijpende renovatiewerken, moet je voldoen aan de EPB-regelgeving. De afkorting staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. Deze normen worden regelmatig verstrengd, met als doel om tegen 2021 de richtlijn van Europa ‘bijna-energieneutraal bouwen’ te bereiken. Binnenkort komen er weer enkele wijzigingen op ons af.

Vanaf 2018 verlaagt het toegelaten E-peil, dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is, naar E40 voor nieuwbouwwoningen en naar E90 voor ingrijpende energetische renovatie. Daarnaast wordt het K-peil vervangen door het S-peil – ook wel het schilpeil genoemd – en wordt ook de netto-energiebehoefte hierin opgenomen. In de komende alinea’s lichten we de verandering toe.

Het ABC van de EPB

De EPB-eisen (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) zijn afhankelijk van de aard van de werken, de bestemming van het gebouw en het jaar van de aanvraag. De verschillende eisen hebben betrekking op:

 • De energieprestatie van een gebouw of het E-peil.
 • Nieuwe, vernieuwde of vervangen technische installaties.
 • De thermische eisen (U- en R-waarden) voor scheidingsconstructies (vloer, muur, raam …).
 • Ventilatie en het beperken van risico’s op oververhitting, of kortweg het ‘binnenklimaat’.
 • Het K-peil van de woning.
 • De netto-energiebehoefte van een gebouw of de NE.

Die laatste twee kennen echter meerdere tekortkomingen, waardoor ze sinds begin dit jaar vervangen werden door een nieuwe regelgeving: het S-peil.

De tekortkomingen van het K-peil

De waarde van het K-peil geeft de graad van thermische verliezen van een gebouwenschil aan. Dit wil zeggen dat het aangeeft hoe goed een woning is geïsoleerd. De berekening die hiervoor is vastgelegd, heeft echter heel wat tekortkomingen:

 • Het wordt berekend voor het hele gebouw en is dus niet accuraat voor bijvoorbeeld individuele appartementen.
 • Het is gekoppeld aan de compactheid van een gebouw, waardoor in praktijk kleinere gebouwen worden benadeeld. Hierdoor is het geen goede maatstaf voor een correcte isolatiegraad.
 • Het K-peil is niet accuraat genoeg om de doelstelling ‘bijna-energieneutraal bouwen’ (BEN) tegen 2021 te behalen.
 • Het K-peil en de netto-energiebehoefte overlappen elkaar: ze brengen beide de transmissieverliezen in rekening.

De tekortkomingen van de netto-energiebehoefte

Om tot de netto-energiebehoefte (NE) van een gebouw te komen, houdt men rekening met zaken die warmteverliezen en zonnewinsten beïnvloeden. Het gaat over transmissieverliezen (isolatie, ramen, koudebruggen), ventilatieverliezen door het ventilatiesysteem of door spleten en kieren, en zonnewinsten door ramen en het gebruik van luifels. Verder houdt de NE rekening met opengaande ramen en interne warmtewinsten, zoals het aantal aanwezige personen en de aanwezige elektrische apparatuur.

Er ontbreken echter belangrijke factoren die invloed hebben op de energiebehoefte van een gebouw, zoals het gebruik van warmtepompen, zonnepanelen en andere energiebesparende toestellen.

netto-energiebehoefte

Waarom het S-peil?

Het S-peil vervangt het K-peil en de NE voor gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag nodig is vanaf 2018. De S staat voor schil, maar het is meer dan alleen een graadmeter voor isolatie. Het gaat over de energetische kwaliteiten van de schil van een gebouw. Het schilpeil maakt komaf met de problemen van het K-peil en de NE:

 • Het houdt rekening met transmissieverliezen, ventilatieverliezen, zonnewinsten en luchtdichtheid. Arbitraire principes die niets met de schil te maken hebben, zoals interne warmtewinsten, komen niet meer in aanmerking.
 • De berekening gebeurt per individueel appartement in plaats van voor het hele gebouw.
 • In plaats van compactheid gebruikt men vormefficiëntie. Door deze nieuwe indicator zullen gebouwen met een gelijke vorm een zelfde factor van vormefficiëntie hebben, ongeacht hun grootte. Hierdoor wordt kleiner bouwen niet meer benadeeld.

Hoe beïnvloed je het S-peil?

Voor al wie zich in een bouwavontuur stort of professioneel actief is in de bouwsector, is het belangrijk om te weten wat je kan doen om een betere score te behalen op het S-peil. We sommen enkele belangrijke zaken op:

 • Extra isolatie plaatsen
 • Bouwknopen (koudebruggen) vermijden of aanpakken
 • Rekening houden met de oriëntatie van de ramen
 • Zonwering aanpassen
 • Het verliesoppervlakeperken voor een betere vormefficiëntie

Wil je nog meer weten over hoe je met het S-peil aan de slag kan gaan of ben je op zoek naar technische details? Dan kan je terecht op de websites energiesparen.be en vlaanderen.be.

Ook interessant voor jou