Energiecoöperatie: Belgen halen rendement via gezamenlijk investeren

Steeds meer Belgen tekenen in bij een of andere energiecoöperatie. Het gezamenlijk investeren in windmolens of zonnepanelen werpt immers zijn vruchten af. Zeker in tijden van lage rente en onzekerheid op de beurs biedt investeren in duurzame energie een mooi rendement.

Energiecoöperaties zijn een uniek voorbeeld van burgerparticipatie in de energiemarkt. Het idee erachter is simpel: mensen kopen aandelen van de coöperatie, waardoor ze niet alleen mede-eigenaar worden van het productiepark – zonnepanelen of windmolens bijvoorbeeld – maar ook van de stroom die daarmee wordt geproduceerd. Bovendien heeft elke coöperant ook medezeggenschap over het beleid van zijn coöperatie, bijvoorbeeld over toekomstige investeringen.

Lees ook ons artikel : Samen investeren in windenergie via onze coöperatieve vennootschap

Geografisch gebonden

De voorstanders van het coöperatieve model benadrukken graag het feit dat dit model het draagvlak vergroot voor hernieuwbare energie onder burgers. Die zullen immers minder snel beginnen te protesteren tegen bijvoorbeeld een windmolen in hun achtertuin of een biomassacentrale in hun nabije omgeving als ze er mede-eigenaar van zijn.

Bovendien vallen coöperaties vaak samen met kleine geografische gebieden, zodat de impact op dat gebied van een project veel beter in acht wordt genomen – een groot bedrijf zal hier bijvoorbeeld minder rekening mee houden.

Nadruk op waarden

In België bestaat er inmiddels een heuse federatie van coöperaties voor hernieuwbare energie: REScoop, wat staat voor Renewable Energy Sources cooperative. De federatie streeft ernaar dat de omgevingsenergie (zon, wind, water, biomassa en zelfs aardwarmte) zo goed mogelijk voor eigen gebruik wordt benut.

De coöperanten hebben altijd een dubbele relatie met REScoop: als aandeelhouder van de coöperatie en als gebruiker van de geproduceerde goederen en diensten. Daardoor is REScoop meer waardegedreven dan winstgedreven – hoewel winst ook hier niet onbelangrijk is. Die nadruk op waarden is wellicht een van de belangrijkste troeven van een coöperatie.

Wind Together

Ook Luminus gelooft sterk in de kracht van het coöperatieve model. Om de ontplooiing van verschillende hernieuwbare energieprojecten nieuwe zuurstof te geven en om de Belg nauwer te betrekken bij de groene-energierevolutie, heeft Luminus begin maart een gloednieuw initiatief gelanceerd: de coöperatieve vennootschap EDF Luminus Wind Together.

Hiermee wil de groep niet alleen vers kapitaal ophalen, maar ook de lokale verankering versterken – en niet alleen bij de omwonenden van windturbines, maar bij iedereen. Daarnaast wil EDF Luminus mensen aanmoedigen om actief deel uit te maken van de huidige energietransitie.

De coöperatie streeft naar een rendement voor haar leden van meer 4,4%. Is er een betere manier om dat te doen dan mensen mee te laten investeren in de verdere uitbouw van groene energie, én de opbrengsten ervan te delen?

Ook interessant voor jou