Nieuwe PV-premie op voormalige asbestdaken

Wie zijn asbestdak inruilt voor een gesaneerd dak met zonnepanelen komt sinds 1 januari 2022 in aanmerking voor een nieuwe premie. Voor die investering ontvangt u maar liefst 12 euro per vierkante meter dakoppervlakte. Luminus zet de voorwaarden op een rij.

Denkt u er al lang over om uw bedrijf van zonnepanelen te voorzien? Dan is de nieuwe PV-premie misschien iets voor u. Als u alle vier de voorwaarden kan afvinken, komt u in aanmerking voor extra compensatie.

1. Geen woningen

Enkel niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet kunnen van de premie profiteren. Daarbij is 1 januari 2006 een belangrijke dag. Uw gebouw moet sinds dan aangesloten zijn op het distributienetwerk of voor die datum een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning hebben ingediend. Dat geldt echter niet voor herbouw. 

2. Voldoende grote PV-oppervlakte

De oppervlakte van de zonnepanelen moet overeenkomen met tenminste 10% van de totale oppervlakte van het gesaneerde dak of onderdak. Bovendien moet de installatie geplaatst of geverifieerd worden door een RESCert-gecertificeerde installateur. En natuurlijk ontvangt u de premie alleen als u die op een dak op uw eigen site plaatst. 

3. Maximumcompensatie

Maximaal 50% van de investeringskosten – dat wil zeggen: de kosten die gemaakt worden om de asbest te verwijderen en af te voeren – wordt door de premie terugbetaald. De berekening gebeurt op basis van het bedrag op de factuur en het voorschot voor de investering, maar enkel als ze werden opgemaakt tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022. Bovendien moet het voorschot tenminste 10% van de totale kostprijs bedragen. 

Voor wie deelneemt aan een sectorprotocol asbestbouwbeleid volstaat uw aanmelding bij het protocol en de voorschotfactuur.

4. De investeringsbeslissing tijdig aangeven

U moet de investeringsbeslissing binnen de drie maanden na indienstname aanmelden bij Fluvius. Dat kan tot en met 31 december 2024. Daarna hebt u nog tot 31 maart 2025 de tijd om de finale aanvraag tot uitbetaling in te dienen.

Zeker zijn dat u er op tijd bij bent? Zet de deadlines voor de activatie en uitbetaling van de premie en de aanmelding van je installatie dan duidelijk in uw projectplanning. 

Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt uw investering gecompenseerd. Contacteer Fluvius om uw investeringsplan door te geven. 

Ook interessant voor jou