Wat moet je weten over de Vlaamse Woningpas?

Bij het (ver)bouwen of (ver)kopen van een woning moet je aan heel wat verplichtingen voldoen. De onvermijdelijke administratieve rompslomp zorgt bovendien voor heel wat vertraging. De Woningpas, die in het voorjaar van 2018 is ingevoerd, moet dit oplossen.

In het kader van het renovatiepact 2050 besliste de regering om vanaf het voorjaar 2018 de Woningpas in verschillende fasen in te voeren voor nieuwe renovatie- en bouwwerken (dus niet met terugwerkende kracht). Het streefdoel is om woningen beter te renoveren en de energieprestatie te verbeteren. Bovendien zorgt de digitale Woningpas voor een drastische aanpak van de papierberg. Maar wat betekent dit nu allemaal als je (ver)bouwplannen hebt? En waar kan je best rekening mee houden als je nu een woning koopt of verkoopt? Wat verandert er in 2019? Kortom: wat is nu eigenlijk die Woningpas?

De invoering van de Vlaamse Woningpas gebeurt in fases

Bij de eerste fase, in het voorjaar van 2018, spreekt de overheid van een light-versie. Vanaf januari 2019 maakt ook het vernieuwde EPC-label, oftewel het EPC+, deel uit van de Woningpas. Huizen krijgen dan op dezelfde manier als koelkasten een energiecertificaat met een score van A tot F.

Vanaf 2019 wordt het pakket verder uitgebreid naar de medium-versie. In 2020 spreekt men van de full-versie, en wanneer de rapportering van het renovatiepact in 2021 wordt toegevoegd, verandert de naam naar Woningpas 2.0.

Op termijn is een uitbreiding naar andere gebouwen dan woningen voorzien. De Gebouwenpas zal gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie omvatten.

Invoering woningpas

Wat is een Woningpas?

De Woningpas is een digitaal paspoort van je woning met alle attesten en data waarover de overheid beschikt. De Woningpas, of het ééngemaakte Vlaamse woningattest, bevat volgende zaken:

 • Bouw- en verbouwplannen van de woning
 • Documenten betreffende premies en leningen
 • EPB- en EPC-attesten en de evolutie van de energiehuishouding door renovatie
 • EPC+ en renovatieadvies
 • Bewijsstukken voor de uitgevoerde energiebesparende investeringen
 • Technische verslagen over de woonkwaliteit zoals een verwarmingsaudit, evaluatie van het binnenklimaat, verslag betreffende het zonnepotentieel, enz.
 • De bij verkoop verplichte asbestinventaris
 • Informatie en attesten over bodem, ontbossing enz.
 • Rapportering renovatiepact

Let op! Niet alle informatie is sinds de start in 2018 aanwezig. Vanwege de gefaseerde invoering zullen alle attesten en data zoals hierboven opgesomd, ten vroegste vanaf 2021 deel uitmaken van de Woningpas. Bovendien kan men aan het digitale platform, indien gewenst, nieuwe toepassingen toevoegen.

In de beginfase konden alleen de eigenaars en de bevoegde instanties de Woningpas raadplegen. Vanaf 2019 kan je de woningdata zelf managen en andere personen, bijvoorbeeld je architect of toekomstige kopers, inzage geven in je Woningpas.

Wat is een woningpas

Het doel van een Woningpas

De Woningpas heeft als doel om de evolutie van een woning op lange termijn op te volgen en renovatie (specifiek in energiebesparende maatregelen) aan te moedigen.

Door het samenbrengen van de beschikbare informatie kunnen attesten en andere documenten snel en correct worden opgevraagd. Vanuit het oogpunt van het renovatiepact moet de Vlaamse Woningpas ervoor zorgen dat de gebruiker of koper inzicht heeft in de energetische aspecten van de woning. Je zal op termijn ook zelf informatie kunnen toevoegen over energetische investeringen, en daarna je energiescore updaten.

Op termijn kan de Woningpas evolueren naar een Gebouwenpas, en ook het ideale instrument worden voor de integratie van premies, keuringen en/of attesteringen.

Wat zijn de voordelen voor de gebruiker?

 • De eigenaar, de keurder en de eventuele koper zijn op de hoogte van de kwaliteit van de woning en de mogelijke renovatieacties.
 • Je ontvangt informatie over noodzakelijke keuringen of attesteringen.
 • Je bent op de hoogte van alle rechten en plichten betreffende (ver)koop en (ver)bouwen.
 • Naar analogie met de Car-Pass voor voertuigen, is de informatie betreffende een woning toegankelijk, betrouwbaar en deelbaar met andere partijen.
 • Naar analogie met Tax-on-web is informatie betreffende de woning steeds beschikbaar wanneer er een attest of advies moet worden opgesteld.
 • De Woningpas is klantgericht: door gebruik te maken van één platform worden interacties omtrent (ver)kopen of (ver)bouwen sterk vereenvoudigd. De papieren rompslomp is verleden tijd.
 • De Woningpas is overdraagbaar van eigenaar op eigenaar.

Lees ook ons artikel: Het S-peil vervangt het K-peil vanaf 2018. Wat betekent dit?

Ook interessant voor jou