Privé

Het maatschappelijk engagement van EDF Luminus in de kijker

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor EDF Luminus al lang een belangrijke pijler in de strategie. Wij kiezen resoluut voor een duurzame manier van bedrijfsvoering, met permanente aandacht voor mens, maatschappij en milieu.

Onze organisatie kreeg in 2017 vanuit twee verschillende hoeken een speciale erkenning voor dit maatschappelijk engagement.

Lees ook ons recenter artikel : Onze aandacht voor mens, maatschappij en milieu

De maatschappelijke inspanningen van Luminus

EDF Luminus verbindt zich al enkele jaren aan verschillende doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zo waren we in 2015 een van de eerste organisaties die de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties ondertekenden.

Als duurzame onderneming zetten we deze doelstellingen ook om in de praktijk. Zo investeren we tussen 2015 en 2018 maar liefst 600 miljoen euro in hernieuwbare energie en energie-efficiëntiediensten. De voorbije drie jaar is ons windmolenpark meer dan verdubbeld in vermogen.

Verder heeft EDF Luminus de afgelopen jaren verschillende samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met steden die hun ecologische voetafdruk willen verminderen. In Gent doen we dit onder meer door de restwarmte van de elektriciteitscentrale van EDF Luminus in Ham te verspreiden via het stadsverwarmingsnet.

Reeds vijf jaar geleden beslisten we om onze ecologische voetafdruk te meten, de belangrijkste onderdelen van die afdruk te identificeren en gerichtere acties te ondernemen om die te verkleinen. Deze acties zullen we ook in de toekomst blijven verderzetten.

Advanced rating voor maatschappelijk engagement

Met een score van 81/100 werd EDF Luminus door EcoVadis beloond voor haar duurzaamheidsstreven. We ging er 19 punten op vooruit in vergelijking met 2015 en behoren nu bij de top 1% van de 31.000 geëvalueerde bedrijven op wereldvlak. Voortaan zijn we de trotse drager van het “advanced”-label op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Ecovadis-rating berust op vier thema’s: milieu, eerlijke arbeidspraktijken, ethiek/eerlijke zakelijke praktijken en toeleveringsketen. Het valt op dat EDF Luminus op alle domeinen aanzienlijk beter scoort in vergelijking met 2015. Deze stijging is deels te danken aan onze aanzienlijke investeringen in hernieuwbare energie, meer transparantie over onze belangrijkste uitdagingen, de ontwikkeling van een opleidingsprogramma rond ethische regels en het in kaart brengen van leveranciersgebonden risico’s.

Duurzaamheidsrapport

Het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) organiseert elke jaar een awardshow voor de beste Belgische duurzaamheidsrapporten. Dit jaar lag de focus op hoe bedrijven hun strategie kunnen afstemmen met de SDG-doelstellingen van de Verenigd Naties.

Het rapport van EDF Luminus kreeg een eervolle vermelding als remarkable report. Tijdens de plechtige awarduitreiking op 29 november werd onze verbintenis om 600 miljoen te investeren in duurzame energie en energie-efficiëntiediensten uitgelicht als een belangrijk element in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Staten.

De jury had het verder over een “mooi rapport, rekening houdend met en duidelijk beïnvloed door alle stakeholders”. Het is alleszins een prachtige opsteker voor de geleverde inspanningen en het moedigt ons aan om te blijven investeren in duurzame oplossingen en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsprocessen.


Ga naar www.luminus.be