Luminus blijft zich inzetten voor meer biodiversiteit


Word je ook gelukkig van fluitende vogels en fleurige bloemen? Wij bij Luminus alvast wel. En daarom blijven we ons inzetten voor de lokale biodiversiteit. Vissen, vogels, bijen, ze krijgen allemaal een plek om ongehinderd verder te blijven leven.

Een nieuw windmolenpark of een grotere waterkrachtcentrale? Ze zijn broodnodig om de bevolking van energie te blijven voorzien. Maar dat mag niet ten koste gaan van de natuur. Met enkele compenserende maatregelen maken we vandaag nog altijd het verschil op vlak van biodiversiteit.

Een thuis voor de honingbij

Bang voor bijen? Dat is nergens voor nodig. Ze vormen zelfs een levensbelangrijke schakel in de landbouw. En toch lijken ze met uitsterven bedreigd. De voorbije tien jaar zou maar liefst 32 procent van de bijenpopulatie gestorven zijn. Als we op dat elan verder blijven gaan, hebben we over 15 jaar geen enkele honingbij meer. En dat willen we absoluut voorkomen.

Daarom beheren we op vier sites, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, maar liefst twaalf bijenkolonies in samenwerking met Beeodiversity. Dat is goed voor gemiddeld 600.000 bijen per jaar, die op hun beurt zo’n 48 miljard planten per jaar bestuiven. In de kolonies vinden de bijen voldoende voedsel om te overleven. Dit partnership heeft nog een beslissend voordeel: het volgt een strikte procedure waarbij het sterftecijfer van minder dan 5% wordt gegarandeerd, dankzij de studies die worden uitgevoerd in samenwerking met de universiteit van Luik.

Thuis voor de honingbij

Groene zones zijn belangrijk

Ook de groene zones zijn belangrijk om de biodiversiteit te bevorderen. Vorig jaar maakten we tijdens de herontwikkeling van het gebied rond de waterkrachtcentrale in Lixhe een groene zone aan. Hier vinden heel veel dieren onderdak én voedsel. Het insectenhotel, appelbomen en een 20-meter lange haag vol lekkers… Het zijn allemaal kleine gestes met een grote impact.

Migrerende vissen

EDF Luminus heeft zeven waterkrachtcentrales langs de Samber en Maas. En daar zwemmen heel wat vissen in. Om ervoor te zorgen dat ook zij hun plek in de rivier kunnen behouden, installeerden we zogenoemde ‘vistrappen’. Dat zijn doorsteekjes om de vissen stroomopwaarts te helpen.

Uiteraard willen vissen ook wel een keer een andere kant op. Hoe de vissen zonder problemen stroomafwaarts kunnen zwemmen onderzoekt het Research & Development afdeling momenteel.

Ook interessant voor jou