Luminus zet volop in op hernieuwbare energie

Luminus is de grootste bouwer van onshore windturbines in België en ’s lands onbetwiste nummer één op de windenergiemarkt. Daarnaast haalt Luminus ook een belangrijk deel van de elektriciteit die het produceert uit waterkrachtcentrales.

Luminus produceert steeds meer hernieuwbare stroom in België. Die wordt vooral opgewekt in waterkrachtcentrales op de Maas en de Samber én in onshore windmolenparken verspreid over het hele land. Daardoor is intussen al 23 procent van de totale productiecapaciteit afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen.

Lees ook ons artikel : Aandeel windenergie in de Belgische elektriciteitsproductie neemt toe

Beide renewables behoren tot de core business, maar vooral de investeringen in windenergie zijn opvallend. Eind 20Beide renewables behoren tot de core business, maar vooral de investeringen in windenergie zijn opvallend. Eind 2016 stond de teller op 131 windmolens, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 300 MW, begin 2019 op 189 windmolens, goed voor 448 MW, en eind 2021 op 255 windmolens, goed voor 646 MW. 

Koppositie versterken

In tegenstelling tot verscheidene andere Belgische stroomproducenten, voor wie hernieuwbare energie vaak niet meer is dan een zijactiviteit, zet Luminus volop in op de groene-energierevolutie. Jaar na jaar stijgen de investeringen in renewables. Daarvan getuigen de continue inspanningen om het Belgische windmolenpark uit te breiden en de waterkrachtcentrales te renoveren.

Ook investeert Luminus fors in de verlaging van de uitstoot van zijn productiepark. Om je een idee te geven: tussen 2015 en 2018 investeerde Luminus niet minder dan 600 miljoen euro in voornamelijk windenergie en energiediensten – bijvoorbeeld de financiering van zonneparken of de installatie van zonnepanelen. Die forse financiële inspanningen zullen de koppositie van Luminus (het is nu al de grootste bouwer van windmolens in België, de nummer één op het vlak van onshore windenergie én de grootste waterkrachtoperator) alleen maar versterken.

Burgers investeren mee

In een dichtbevolkt land als België ligt het niet voor de hand om het onshore windmolenpark continu uit te breiden. De ruimte is schaars en lokale en regionale overheden en omwonenden kunnen allemaal hun zegje doen over de plaatsing van nieuwe molens. Luminus is daarom een sterke voorstander van het participatieve model.

Dit model nodigt individuele burgers uit om mee te investeren in windenergie en zo aandeelhouder te worden van een (coöperatieve) vennootschap – de coöperatieve Wind Together is een mooi voorbeeld. Hiermee wil Luminus zijn lokale verankering versterken – en niet alleen bij de omwonenden van windmolen, maar bij iedereen. Daarnaast kunnen klanten dankzij dit model actief deel uitmaken van de huidige energietransitie. Samen met Luminus bouwen ze zo mee aan een groene toekomst!

Ook interessant voor jou