Lumiwind: samen voor een groene toekomst

Hernieuwbare energie is geen modewoord. Logisch. Het is een must als we onze (klein)kinderen een mooie toekomst willen geven. Energie uit wind en zon is nu eenmaal broodnodig als we de opwarming van de aarde willen tegengaan. Bij Luminus investeren we al jaren in groene energie en we hebben als doel onze windmolenparken in vijf jaar te verdubbelen. Wist je dat je zelf ook kan bijdragen aan zulke duurzame projecten?

Om welke soort van groene energie het ook gaat (zon, wind, water of biomassa), hernieuwbare bronnen winnen de laatste jaren fors aan belang. Voor onze Noordzeekust en in het binnenland worden volop windturbines gebouwd. Ons elektriciteitsnetwerk krijgt een grondige opknapbeurt om al die fluctuerende energiestromen in goede banen te leiden. En zonnepanelen blijven in België ook zonder subsidies populair.

Wil je mee bouwen aan een betere planeet en investeren in een duurzame toekomst, waarbij je meteen ook deelt in de opbrengst? Er zijn diverse mogelijkheden en Lumiwind is er daar één van. Het is een coöperatieve vennootschap die de productie van een aantal Belgische windturbineparken in België bezit. Je kan deel uitmaken van de community en je eigen steentje bijdragen.

Meer weten over groene energie in België?

Meer dan één voordeel

Je hebt er wellicht al verschillende keren om gezucht: de rente op je spaarboekje staat historisch laag en brengt nauwelijks nog iets op. Ben je op zoek naar een alternatieve belegging? Eentje waarbij een mooie opbrengst belangrijk is, maar niet doorslaggevend? Een belegging die ook bijdraagt aan een betere samenleving en een goede toekomst voor je (klein)kinderen? Investeren in hernieuwbare energie is een optimale manier.

Samen investeren in een groenere toekomst

Luminus zit in de kopgroep van de groene-energierace. Onze 213 Belgische windturbines zijn samen goed om jaarlijks 283.400 gezinnen van stroom te voorzien. Windenergie neemt daardoor een alsmaar belangrijkere plaats in.

Om de uitbouw van de activiteiten op het vlak van hernieuwbare energie nieuwe zuurstof te geven, én om de Belg nauwer te betrekken bij de groene-energierevolutie, lanceerde Luminus de coöperatieve vennootschap Lumiwind. Het doel? Coöperatief kapitaal ophalen om te investeren in diverse windturbineparken. Zoals bijvoorbeeld in Turnhout en Fernelmont.

Luminus heeft ook participatieprojecten op vlak van zonne-energie. Hier ontdek je alle voordelen van zonnedelen.

Hoe werkt Lumiwind precies?

Interesse om te investeren in lokale hernieuwbare energie? Dan kun je aandelen kopen. Eén aandeel kost 25 euro en het is de bedoeling dat je je aandelen minstens vijf jaar bijhoudt. Per persoon (zowel juridisch als natuurlijk) geldt er een plafond van 400 aandelen of 10.000 euro. Uiteraard wil je daar ook wat voor in ruil … Lumiwind streeft naar een rendement tot wel4 % maar garandeert geen minimumdividend. Je deelt simpelweg in de opbrengsten.

Duurzaam beleggen is fiscaal interessant!

Als je als privépersoon voor Lumiwind kiest, krijg je een dubbel voordeel. Naast het rendement is er ook een fiscaal voordeel. De coöperatieve houdt immers 30% roerende voorheffing in op jouw ontvangen netto-dividend. Dat is wettelijk verplicht. Je kunt wel een beperkte vrijstelling van dividendinkomsten vragen. Voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) was dat bedrag 812 euro waarop je dus 30 % kunt terugvorderen. Zo win je maximaal 243,60 euro. Je doet die aanvraag voor de vrijstelling via je aangifte van de personenbelasting. Let wel, die vrijstellingsdrempel houdt ook rekening met dividenden die je via andere bedrijven ontvangt!

Wil je mee investeren in windenergie door aandelen te kopen van Lumiwind?

Vul dan het inschrijvingsformulier in. Onze partnerorganisatie De Hefboom neemt vervolgens contact met je op. Zij handelen alles verder af, ook de betaling van je aandelen. Jaarlijks laten zij je bovendien weten wat je dividend is. Nog vragen? Aarzel niet om hen te contacteren.

De Aandelen zijn onderworpen aan Belgisch recht.
De looptijd van de Aandelen is onbepaald.
Download het Informatiedocument

Klachten door particulieren kunnen ingediend worden bij de volgende instantie:
Consumentenombudsdienst
Koning Albert II-laan 8, bus 1
1000 Brussel
+32 2 702.52.00

Ook interessant voor jou