Wind Together: samen voor een groene toekomst

Hernieuwbare energie is geen modewoord. Logisch. Het is een must als we onze (klein)kinderen een mooie toekomst willen geven. Energie uit wind en zon is nu eenmaal broodnodig als we de opwarming van de aarde willen tegengaan. Bij Luminus investeren we al jaren in groene energie en we hebben als doel onze windmolenparken in vijf jaar te verdubbelen. Wist je dat je zelf ook kan bijdragen aan zulke duurzame projecten?

Om welke soort van groene energie het ook gaat (zon, wind, water of biomassa), hernieuwbare bronnen winnen de laatste jaren fors aan belang. Voor onze Noordzeekust en in het binnenland worden volop windturbines gebouwd. Ons elektriciteitsnetwerk krijgt een grondige opknapbeurt om al die fluctuerende energiestromen in goede banen te leiden. En zonnepanelen blijven in België ook zonder subsidies populair.

Wil je mee bouwen aan een betere planeet en investeren in een duurzame toekomst, waarbij je meteen ook deelt in de opbrengst? Er zijn diverse mogelijkheden en Wind Together is er daar één van. Het is een coöperatieve vennootschap die de productie van een aantal Belgische windturbineparken in België bezit. Je kan deel uitmaken van de community en je eigen steentje bijdragen.

Meer weten over groene energie in België?

Meer dan één voordeel

Je hebt er wellicht al verschillende keren om gezucht: de rente op je spaarboekje staat historisch laag en brengt nauwelijks nog iets op. Ben je op zoek naar een alternatieve belegging? Eentje waarbij een mooie opbrengst belangrijk is, maar niet doorslaggevend? Een belegging die ook bijdraagt aan een betere samenleving en een goede toekomst voor je (klein)kinderen? Investeren is hernieuwbare energie is een optimale manier.

Samen investeren in een groenere toekomst

Luminus zit in de kopgroep van de groene-energierace. Onze 196 Belgische windturbines zijn samen goed om jaarlijks 248.000 gezinnen van stroom te voorzien. Windenergie neemt daardoor een alsmaar belangrijkere plaats in.

Om de uitbouw van de activiteiten op het vlak van hernieuwbare energie nieuwe zuurstof te geven, én om de Belg nauwer te betrekken bij de groene-energierevolutie, lanceerde Luminus de coöperatieve vennootschap Wind Together. Het doel? Coöperatief kapitaal op te halen om te investeren in diverse windturbineparken. Zoals bijvoorbeeld in Tessenderlo en Berloz.

Luminus heeft ook participatieprojecten op vlak van zonne-energie. Hier ontdek je alle voordelen van zonnedelen.

Hoe werkt Wind Together precies?

Interesse om te investeren in hernieuwbare energie? Dan kun je aandelen kopen. Eén aandeel kost 125 euro en het is de bedoeling dat je je aandelen minstens vijf jaar bijhoudt. Per persoon (zowel juridisch als natuurlijk) geldt er een plafond van 3.000 euro. Uiteraard wil je daar ook wat voor in ruil … Wind Together streeft naar een rendement van gemiddeld 4,4%. De eerste twee jaar zijn we er in elk geval in geslaagd om een dividend van 4,4% uit te keren. Let wel, dat is een streefdoel, er is geen minimum of gegarandeerd rendement. Je deelt simpelweg in de opbrengsten.

Wil je mee investeren in windenergie door aandelen te kopen van Wind Together?

Vul dan het inschrijvingsformulier in. Voorlopig kom je dan op een wachtlijst terecht, in afwachting van de nieuwe investeringsronde die er weldra aankomt.

Wind together

De Aandelen zijn onderworpen aan Belgisch recht.
De looptijd van de Aandelen is onbepaald.
Download het Informatiedocument

Klachten door particulieren kunnen ingediend worden bij de volgende instantie:
Consumentenombudsdienst
Koning Albert II-laan 8, bus 1
1000 Brussel
+32 2 702.52.00

Ook interessant voor jou