Geen terugdraaiende teller meer voor zonnepaneleneigenaars. Dit moet je weten!

In 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller voor wie er nog 15 jaar recht op had na de installatie van zonnepanelen. Die beslissing heeft rechtstreeks impact op 101.000 eigenaars van zonnepanelen mét digitale meter. In de plaats van het prosumententarief betalen zij vandaag een jaarlijkse netkost op basis van hun werkelijke afname. Dat dat niet geheel nadelig is, lees je hieronder. Wie nog een analoge meter heeft, en wacht op de omschakeling naar een digitaal exemplaar, betaalt voorlopig wel nog het prosumententarief. 

Waarom vervalt het principe van de terugdraaiende teller? 

Ongeveer 2 jaar geleden besliste de Vlaamse overheid dat wie tot en met 2020 zonnepanelen plaatste, nog 15 jaar recht had op het principe van de terugdraaiende teller – zelfs al had je een digitale meter. Het voordeel van die regeling? Op momenten waarop je zonnepanelen meer energie produceerden dan je verbruikte, draaide je meter terug, waardoor je minder energiekosten betaalde. 

Verschillende partijen, waaronder de Vlaamse Energieregulator (VREG), vochten die beslissing aan om 3 redenen:

 1. Het effect van de digitale meter zou volgens hen verdwijnen: eigenaars van zonnepanelen zouden niet inzetten op zelfconsumptie door momenten van productie en verbruik op elkaar af te stemmen. 
 2. De regeling zou leiden tot discriminatie tussen eigenaars van zonnepanelen vóór 2021 en eigenaars vanaf 2021. 
 3. Het is de exclusieve bevoegdheid van de VREG om de tarieven te bepalen. De regering heeft dus niet het recht om zulke beslissingen te nemen. 

Op 14 januari 2021 gaf het Grondwettelijk Hof de VREG dus gelijk. En sinds 1 maart 2021 is het arrest officieel van kracht.

Wat zijn injectietarieven

Wat verandert er voor jou?

Voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter:

 • Je valt vandaag onder het nieuwe nettarief werkelijke afname. Je betaalt niet langer het prosumententarief (gemiddeld tussen € 200 en € 400), maar een netkost gebaseerd op je werkelijke afname. 
 • Dit nieuwe systeem is bijzonder interessant wanneer je veel van je opgewekte elektriciteit onmiddellijk verbruikt. Lees onze tips rond hoe je je zelfverbruik verhoogt
 • Om de periode met virtuele terugdraaiende teller en het prosumententarief af te sluiten maakten alle energieleveranciers een tussentijdse afrekening op basis van de gegevens die Fluvius hen toestuurt. 
 • Door over te stappen naar een energiecontract met injectietarief, ook wel terugleveringscontract genoemd, word je vergoed voor de opgewekte elektriciteit die je terug op het net plaatst. Ben je Luminus-klant? Dan zit je goed: al onze tarieven zijn terugleveringscontracten die je op je jaarlijkse afrekening automatisch voorzien van een vergoeding voor je injectie. Ook als zelfstandige kan je hiervan genieten.
 • Betaalde je bij de overstap naar je digitale meter meermaals distributienettarieven? Dan kan je daar tot en met 31 december 2022 een premie voor aanvragen via het premieloket van Fluvius. Zo wil de Vlaamse regering de nadelen beperken die prosumenten eventueel ondervonden van de overstap. Deze premie voor meermaals betaalde netkosten kan oplopen tot 170 euro, maar met deze calculator weet je meteen hoeveel jij ontvangt. Lees meer over de voorwaarden.
 • Gebruik je bovenop je zonnepanelen een warmtepomp als gebouwverwarming (in dienst genomen voor 31 december 2020)? Dan heb je nu ook recht op een retroactieve investeringspremie, waarmee de Vlaamse regering warmtepompeigenaars extra ondersteunt. Alle voorwaarden en details over de retroactieve investeringspremie voor warmtepompen, lees je hier.

Voor eigenaars van zonnepanelen met een analoge meter:

 • Voor jou verandert er voorlopig niets. Je analoge meter blijft terugtellen en je blijft het prosumententarief betalen tot je bij je netbeheerder aan de beurt bent voor de installatie van een digitale meter. 
 • De installatie van de digitale meter gebeurt niet meer prioritair bij prosumenten, zoals aanvankelijk was gepland. De Vlaamse regering en netbeheerder Fluvius spraken af dat je tot begin 2025 kunt beslissen voorlopig geen digitale meter te willen. Opgepast met te lang uitstellen, want de eenmalige financiële compensatie waarop je mogelijk beroep doet, kan je maar aanvragen tot eind 2025.
 • De Vlaamse overheid voorziet een eenmalige financiële compensatie voor je zonnepanelen. Dit, op het moment dat je een digitale meter krijgt geïnstalleerd. Het bedrag wordt berekend op basis van het geïnstalleerde vermogen en het jaar van de installatie. Meer details lees je hier.
 • Handig om te weten: vraag je zelf een digitale meter aan en wordt deze geïnstalleerd voor 31/12/2023? Dan ontvang je een bonus van 100 euro bovenop de compensatievergoeding.

Voor wie van plan is zonnepanelen te laten installeren:

 • Zonnepanelen blijven een rendabele investering. Wie vanaf 2021 zonnepanelen plaatst, krijgt meteen een digitale meter en valt automatisch onder het nettarief werkelijke afname. Op jou heeft deze beslissing dus geen effect. 
 • Je hebt mogelijk wel recht op de investeringspremie van de Vlaamse overheid die kan oplopen tot € 1500. Hier lees je er alles over. Daarnaast bereken je in 2 minuten het rendement van zonnepanelen met onze online tool. Zelfstandigen doen die berekening hier.
 • Ook jij kiest best voor een terugleveringscontract, zodat je wordt vergoed voor de overtollige elektriciteit die je op het net plaatst. Alvast goed nieuws voor de Luminus-klanten: al onze energietarieven beschikken over een terugleveringsvergoeding.
Terugdraaiende teller verdwijnt in Vlaanderen

Conclusie 

Door de afschaffing van het principe van de terugdraaiende digitale teller betaal je – eenmaal je een digitale meter hebt – geen vast jaarlijks prosumententarief meer, maar een netvergoeding gebaseerd op je werkelijke afname. De energieregulatoren willen zoveel mogelijk zelfconsumptie stimuleren. Verbruik je een groot deel van je zelfopgewekte elektriciteit overdag, dan is de nieuwe regeling waarschijnlijk voordeliger voor jou. Verbruik je vooral elektriciteit op momenten dat de zon níet schijnt, dan is het slim te onderzoeken of je je toestellen op andere momenten overdag kan inschakelen of opladen. 

Wil je vergoed worden voor je overtollige stroom die je op het net zet? Kies dan voor een Luminus-energiecontract voor particulieren of ondernemingen. Als enige op de markt zit in al onze elektriciteitstarieven zo’n injectievergoeding vervat. 

Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir, beloofde meteen na de beslissing van het Hof te bekijken of ze iets kunnen doen voor de getroffen Vlamingen. Hieruit vloeide een eenmalige financiële compensatie die je, als zonnepaneeleigenaar met digitale meter, sinds juli 2021 kon aanvragen. Fluvius keurde eind vorig jaar al 43.163 aanvragen goed voor de retroactieve investeringspremie in zonnepanelen. Het gemiddelde bedrag hiervoor was € 1.478.

Ook deze artikels helpen je netkosten te drukken: 

 1. Tips om je zelfverbruik te verhogen
 2. Alles wat je moet weten over injectietarieven in Vlaanderen 

Ook interessant voor jou