De voorwaarden voor een retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen

Wie zonnepanelen en een digitale meter heeft, voelt mogelijk de gevolgen van het verdwijnen van de terugdraaiende teller. De retroactieve investeringspremie kan dat verschil voor jou helpen op te vangen. We zetten nog eens de voorwaarden op een rij – die ook gelden voor zelfstandigen en ondernemers.

Aan welke eisen moet jouw zonnepaneleninstallatie voldoen voor een premie?

 • Je bent de eigenaar* van de zonnepanelen.
 • Je hebt een digitale meter.
 • Je installatie heeft een maximaal omvormervermogen dat kleiner of gelijk is aan 10kVA.
 • De datum van het AREI-keuringsverslag – en dus de indienstname van je zonnepaneleninstallatie – ligt tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020.
 • Je zonnepaneleninstallatie is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet.
 • Je hebt de voorbije 12 maanden elektriciteit op het net geïnjecteerd. 
 • Jouw zonnepaneleninstallatie viel op 14 januari 2021 onder de regeling van de terugdraaiende teller toen het Grondwettelijk Hof die afschafte.
 • Jouw zonnepaneleninstallatie is op uiterlijk 1 oktober 2021 aangemeld bij Fluvius.
 • Uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter diende je de aanvraag in bij Fluvius. Werd er al vóór begin 2021 een digitale meter bij jou geplaatst? Dan kan je nog tot 18 januari 2022 een aanvraag indienen.

* LET OP!

Meestal ben je als eigenaar van een woning, handelspand of kantoor ook de eigenaar van de zonnepanelen die op het pand liggen. Maar bij verkoop of leasing van zonnepanelen heb je als eigenaar van het pand niet automatisch recht op de retroactieve investeringspremie. Kijk op de website van Fluvius of je al dan niet in aanmerking komt voor de premie.

Laat ook het dak van jouw onderneming renderen

 • Tussen juli en oktober 2021 keurde Fluvius al 43.163 aanvragen goed voor de retroactieve investeringspremie in zonnepanelen. Een dikke 24.000 gezinnen en zelfstandige ondernemers kregen de premie al uitbetaald. Het gemiddelde premiebedrag is € 1.478.
 • Ongeveer 70.000 zonnepaneleneigenaars met een digitale meter komen in aanmerking voor de premie, en 83% van hen vroeg ze al aan.

Deed jij dat nog niet? Doe dat dan voor 18 januari 2022 via het premieloket van Fluvius.

Lees ook: de voorwaarden en voordelen van zonnepanelen voor bedrijven

Ook interessant voor jou