De energieprijzen dalen. Mijn factuur dus ook?

De afgelopen maanden zijn de energieprijzen op de Belgische markt sterk gedaald. Gasprijzen hebben zelfs hun laagste punt bereikt sinds 2016. Onder andere door de huidige coronacrisis. Maar wat betekent dit concreet voor jouw factuur? En blijven de prijzen voor elektriciteit en aardgas ook in de nabije toekomst zo laag? Lees verder onder de grafiek.

Evolutie gasprijs 2020

Een kwestie van vraag en aanbod

De energiemarkt kan je nog het best vergelijken met een grondstoffenmarkt, zoals die van olie, graan en goud. Concreet betekent dit dat de prijzen bepaald worden in functie van vraag en aanbod. En die worden op hun beurt dan weer beïnvloed door allerlei macro-economische en politieke factoren. Denk maar aan het onderhoud van nucleaire centrales, de Brexit of speculaties over een handelscrisis.

Andere factoren die de energieprijs beïnvloeden

Ook de prijs van CO2-compensatie speelt een rol in het bepalen van de marktprijs. Net zoals de prijzen van grondstoffen zoals kolen en gas. Die zijn namelijk onmisbaar om niet-duurzame elektriciteit op te wekken.

Blijven de prijzen zo laag?

Dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Al zijn er enkele trends die een houvast bieden. Het weer bijvoorbeeld. In de zomer, bij warm weer, verbruiken we minder. En een lagere vraag leidt tot lagere prijzen. Bij koud weer stijgt de vraag en dus ook de prijs.

Evolutie elektriciteitsprijs 2020

En wat met jouw energiefactuur?

Betekenen die dalende marktprijzen ook dat jouw energiefactuur lager wordt? Dat hangt ervan af. De marktprijs van gas en elektriciteit maakt slechts 25 tot 30 % van het totale bedrag uit op je factuur. De rest bestaat onder meer uit transportkosten, taksen en heffingen en groenestroomcertificaten. Bovendien is er een verschil tussen een vast en variabel tarief. Dat leggen we je graag even in detail uit:

Heb je een variabel tarief? Dan volgt dat automatisch de markt. De variabele prijzen worden elk kwartaal aangepast aan de actuele marktsituatie. Als de elektriciteits- of gasprijs daalt, geniet je daar dus gewoon van mee. Je voorschotten blijven wel gelijk, maar de prijsschommelingen worden verrekend op je jaarfactuur.

Heb je een vast tarief? Dan hangt het af van je persoonlijke situatie. In de meeste gevallen ga je de lagere elektriciteits- of gasprijs echt wel voelen. Bijvoorbeeld wanneer je contract bij Luminus pas recent werd afgesloten. Of als je het binnenkort tekent of vernieuwt.

Ook interessant voor jou