Circulaire economie in België: Luminus draagt zijn steentje bij

De federale regering heeft eind oktober 21 maatregelen uitgewerkt die de circulaire economie in ons land een boost moeten geven. De ambitie is om van België een leider van de circulaire economie te maken. Luminus steunt deze plannen en draagt alvast zijn steentje bij.

De circulaire economie als nieuw recyclagemodel

Materialen zijn de ruggengraat van onze economie. We gebruiken met zijn allen steeds meer grondstoffen, waardoor de milieudruk op de aarde onhoudbaar wordt. Daarom moeten ons materiaalverbruik en de bijhorende productie- en consumptiepatronen drastisch herdacht worden.

Een circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd, streeft ernaar om zoveel mogelijk grondstoffen en producten aan het einde van hun levenscyclus te hergebruiken in dezelfde of een verbeterde functie. Het dichte economische weefsel en het intensieve gebruik van geïmporteerde natuurlijke grondstoffen (ijzererts, petroleum, …) maken van België de ideale voedingsbodem voor een snelle ontwikkeling van de circulaire economie.

Positief effect op milieu en werkgelegenheid

In een circulaire economie staat de waarde van grondstoffen, producten en materiaal centraal. Door deze te hergebruiken, verkleint het risico op schaarste en wordt de milieubelasting beperkt. Het is bovendien bewezen dat hoogwaardig hergebruik van materialen lokale werkgelegenheid creëert. Uit een studie van PriceWaterhouseCoopers blijkt dat de circulaire economie in ons land op termijn tot bijna 100.000 nieuwe jobs kan opleveren met een toegevoegde waarde van 7,3 miljard euro. In de chemiesector zou het gaan om een groei van drie tot zes procent.

België als leider van de circulaire economie

Kris Peeters en Marie Christine Marghem hebben eind oktober 2016 21 maatregelen voorgesteld die de circulaire economie in ons land een stevige duw in de rug moeten geven. De maatregelen gaan van het ondersteunen van de vraag naar gerecycleerd plastic, over het bevorderen van herstellingen van producten tot het promoten van een gezonde recyclage.

Met het charter wil de overheid innovatie in de circulaire economie ondersteunen en de competitiviteit van ondernemingen versterken. Bovendien zal er gewerkt worden aan de verbetering van de wetgeving voor bestaande productnormen en de bescherming van de consument. De maatregelen dragen bij aan de ambitie om van België een wereldwijd leider te maken van de circulaire economie.

Luminus doet mee aan de circulaire economie

Ook Luminus is overtuigd van de voordelen van de circulaire economie voor ons milieu. Als groene energieleverancier zet Luminus zich al jaren in voor de productie en de levering van duurzame energie met een kleine ecologische voetafdruk. Het tarief #BeGreen Fix voor échte Belgische groene elektriciteit tegen een vaste prijs past volledig binnen deze visie.

Tot voor kort hing er vlak aan de Place Saint-Lambert in Luik een stijlvol zeil van Luminus, met een reclameboodschap over #BeGreen. Dit zeil diende ter afscherming van gevelwerken aan een lokaal historisch pand. Na afronding van de werken werd dit zeil volledig hergebruikt en verwerkt tot hippe tassen en toiletzakken, waarvan elk exemplaar uniek is. Een innovatief idee, waarmee Luminus een kleine schakel in de circulaire economie vormt.

Ook interessant voor jou