Woning renoveren? Alle renovatiepremies en subsidies op een rij

Een woning renoveren kost geld. Alle financiële ruggensteun is dus mooi meegenomen. Wij zetten alle premies en subsidies waar je van kan genieten op een rij.

Het bos van premies voor woningrenovatie

Wanneer je jouw woning renoveert, kan je genieten van heel wat verschillende premies en gunstmaatregelen. De federale overheid, de Vlaamse of Waalse overheid, maar ook verschillende provincies, gemeenten en steden hebben maatregelen uitgeschreven voor de financiële ondersteuning van mensen met renovatieplannen. Daarnaast kan je voor bepaalde energiebesparende maatregelen ook nog een premie krijgen van sommige netbeheerders en energieleveranciers. Dat is uiteraard goed nieuws, maar tegelijkertijd is het moeilijk om door de bomen het bos te zien.

Laat geen renovatiepremies liggen

Sommige gunstmaatregelen verdwijnen al na een jaar en om de zoveel tijd komt er weer een nieuwe premie in de plaats. Het is dan ook niet altijd evident om het overzicht te bewaren. Bovendien hanteren de verschillende instanties uiteenlopende voorwaarden en administratieve plichtplegingen. Het gevolg: voor elke afzonderlijke premie moet u heel wat documenten invullen en bewijzen voorleggen. Een hele uitdaging voor wie niet sterk is in administratie en meteen ook de reden waarom heel wat renoveerders premies laten schieten. Dat is jammer, want het kan een heel verschil maken in uw renovatiebudget. Een overzicht van alle premies per gewest vind je op premiezoeker (Vlaams gewest), Leefmilieu Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het portaal van de Waalse overheid (Waals gewest).

Renovatiepremies van de federale overheid

Renovatiewerken aan jouw woning van tien jaar of ouder? Dan betaal je slechts 6% btw op alle renovatiewerken die je laat uitvoeren door een erkend aannemer.

Extra handig: deze premie hoef je niet zelf aan te vragen. Jouw aannemer zal je een document laten ondertekenen waarin je verklaart dat de woning tien jaar of ouder is.

Als je een oud gebouw afbreekt en vervangt door een nieuwe woning, betaal je slechts 6% btw. Hiermee wil de overheid de leegstand en onbewoonbaarheid van oude stadswijken bestrijden. Opgelet: sinds 2011 geldt dit nog slechts in 32 steden.

Renovatiepremies van het Vlaams gewest

Sinds 1 juli 2022 verenigt deze premie de vroegere renovatiepremie met verschillende premies voor energiebesparende investeringen. Met deze premie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die investeren in de energie-efficiëntie of woonkwaliteit van een bestaand gebouw. Je kan de premie aanvragen vanaf 1 oktober 2022.

Ben jij of is jouw partner of een inwonend gezinslid ouder dan 65 jaar en voer je een aanpassing uit aan jouw woning? Dan kan je recht hebben op de aanpassingspremie.

Als je een lening bent aangegaan voor de aankoop, de bouw of de renovatie van een woning beschermt deze gratis verzekering je tegen inkomensverlies. De Vlaamse overheid betaalt de volledige premie voor deze verzekering als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

  • Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil renovatie

Wie grondig renoveert, krijgt een korting op de onroerende voorheffing. Afhankelijk van het behaalde E-peil heb je recht op een korting van 50 of 100%, en dit gedurende 5 jaar.

Vanaf 2023 worden de regels voor het E-peil van residentiële gebouwen strenger. Binnen de vijf jaar na de notariële overdracht moet het gebouw label D halen. De jaren daarna wordt deze eisen steeds strenger, met de uiteindelijke verwachting van een A-label voor alle gebouwen. Lees er meer over.

Sinds 1 januari 2017 is er een energiepremie voor collectieve renovatieprojecten: de burenpremie. De premie gaat naar projectbegeleiders die per project minstens 10 woningen helpen energiezuinig te maken.

Lees ook: Welke energiepremies bestaan er in Vlaanderen?

Renovatiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wie renovatiewerken uitvoert om zijn woning wind- en waterdicht te maken, heeft recht op deze premie. De premie heeft onder meer betrekking op de structuur, de voorzieningen en de binnenhuisinrichting met de bedoeling problemen op vlak van bouwvalligheid, gezondheid of veiligheid, het gebrek aan comfort of aan ruimte te verhelpen.

Je kan een premie voor gevelverfraaiing aanvragen voor een gebouw dat ouder is dan 25 jaar en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Opgelet: voor de start van de werken moet een inspecteur van de centrale administratie ter plekke geweest zijn.

Wil je renovatiewerken uitvoeren voor de thermische isolatie van jouw woning of voor de installatie van efficiënte mechanische ventilatie? Dan heb je recht op een financiële tegemoetkoming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie een energieaudit laat uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft recht op een      financiële tegemoetkoming.

Wie energiebesparende investeringen aan zijn verwarmingsinstallatie uitvoert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft recht op een financiële tegemoetkoming.

Lees ook: Welke energiepremies bestaan er in Brussel?

Informeer bij jouw provincie en jouw stad/gemeente

De meeste provincies, steden en gemeenten geven algemene renovatiepremies, premies voor aanpassing van uw woning voor ouderen, premies voor energiebesparende werken, …

Neem zeker contact op met de bevoegde diensten.

Ook interessant voor jou