Woning renoveren? Alle renovatiepremies en subsidies op een rij

Een woning renoveren kost flink wat geld en elk jaar komen er nieuwe of strengere maatregelen bij. Alle financiële ruggensteun is dus mooi meegenomen. Luminus maakt voor jou een overzicht van alle premies en subsidies in 2023.

Het bos van premies voor woningrenovatie

Wanneer je je woning renoveert, kan je genieten van heel wat verschillende premies en steunmaatregelen. De federale overheid, het Vlaams, Brussels of Waals gewest, maar ook verschillende provincies, gemeenten en steden schreven allerhande maatregelen uit voor de financiële ondersteuning van al wie renovatieplannen heeft. Voor bepaalde energiebesparende maatregelen kun je zelfs een premie krijgen van je netbeheerder en/of energieleverancier.

Dat is geweldig nieuws, maar tegelijkertijd is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Alle bovengenoemde instanties hanteren uiteenlopende voorwaarden en administratieve plichtplegingen. Het gevolg: voor elke premie moet je heel wat documenten invullen en bewijzen voorleggen. De reden waarom heel wat renoveerders premies laten schieten. Dat is jammer, want het kan een groot verschil maken in je renovatiebudget.

Een overzicht van alle premies per gewest vind je alvast op premiezoeker (Vlaams gewest), Leefmilieu Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het portaal van de Waalse overheid (Waals gewest). Hier volgt een globaal overzicht.

Renovatiepremies van de federale overheid

Renovatiewerken aan jouw woning van tien jaar of ouder? Dan betaal je slechts 6% btw op alle renovatiewerken die je laat uitvoeren door een erkend aannemer.

Extra handig: deze premie hoef je niet zelf aan te vragen. Jouw aannemer zal je een document laten ondertekenen waarin je verklaart dat de woning tien jaar of ouder is.

Als je een oud gebouw afbreekt en vervangt door een nieuwe woning, betaal je slechts 6% btw. Hiermee wil de overheid de leegstand en onbewoonbaarheid van oude stadswijken bestrijden. Opgelet: sinds 2011 geldt dit nog slechts in 32 steden.

Renovatiepremies van het Vlaams gewest

Sinds 1 juli 2022 verenigt deze premie de vroegere renovatiepremie met verschillende premies voor energiebesparende investeringen. Met deze premie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die investeren in de energie-efficiëntie of woonkwaliteit van een bestaand gebouw.

Ben jij of is jouw partner of een inwonend gezinslid ouder dan 65 jaar en voer je een aanpassing uit aan jouw woning? Dan kan je recht hebben op de aanpassingspremie.

Als je een lening bent aangegaan voor de aankoop, de bouw of de renovatie van een woning beschermt deze gratis verzekering je tegen inkomensverlies. De Vlaamse overheid betaalt de volledige premie voor deze verzekering als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Wie grondig renoveert, krijgt een korting op de onroerende voorheffing. Afhankelijk van het behaalde E-peil heb je recht op een korting van 50 of 100%, en dit gedurende 5 jaar.

Sinds 1 januari 2023 zijn de regels voor het E-peil van residentiële gebouwen strenger. Binnen de vijf jaar na de notariële overdracht moet het gebouw label D halen. De jaren daarna wordt deze eisen steeds strenger, met de uiteindelijke verwachting van een A-label voor alle gebouwen. Lees er meer over.

Sinds 1 januari 2017 is er een energiepremie voor collectieve renovatieprojecten: de burenpremie. De premie gaat naar projectbegeleiders die per project minstens 10 woningen helpen energiezuinig te maken.

Renovatiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begin 2022 werden alle renovatie- en energiepremies samengevoegd onder de naam RENOLUTION. Op die manier wilde het gewest de premies toegankelijker maken, zodat verbouwers er geen over het hoofd zien.

Het ECORENO-krediet geeft iedereen die een Brusselse woning wil renoveren, maar zelf weinig middelen heeft, toch de kans om dat te doen. Maak zelf een simulatie van jouw ECORENO-lening.

Als renoverende eigenaar of huurder kan je genieten van een verlaagd btw-tarief van 6%, in plaats van de standaard 21%. Daar zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Zowel voor het restaureren of in stand houden van officieel beschermd erfgoed, als kleine, niet-gevrijwaarde gebouwen kan je een premie krijgen.

Lees ook: Welke energiepremies bestaan er in Brussel?

Informeer bij je provincie en stad/gemeente

De meeste provincies, steden en gemeenten geven algemene renovatiepremies, premies voor aanpassing van je woning voor ouderen, premies voor energiebesparende werken, … De website van je gemeente brengt vaak raad. Of neem simpelweg telefonisch contact op met de bevoegde diensten. Je wilt geen enkele premie missen!

Een overzicht van de steunmaatregelen in Wallonië vind je in dit blogartikel. Opgelet: dit is wel in het Frans.

Ook interessant voor jou