Aandeel windenergie in de Belgische elektriciteitsproductie neemt toe

Windenergie is voor ons land een belangrijke pijler om de zogenaamde 2020-doelstellingen van de Europese Unie te halen. Zowel Vlaanderen als Wallonië heeft het aantal geïnstalleerde windturbines de afgelopen jaren verhoogd. Ook voor de komende jaren blijven beide landsdelen sterk inzetten op windenergie.

Lees ook ons artikel : Samen investeren in windenergie via onze coöperatieve vennootschap

Windenergie als drijvende kracht voor de 2020-doelstellingen

Europa 2020 is het tienjarenplan van de Europese Unie ter bevordering van de groei en de banen. Deze strategie werd in 2010 opgezet om de juiste omstandigheden te scheppen voor slimme, duurzame groei. Een van de vijf kerndoelstellingen is om 20 % van de energie uit duurzame energiebronnen te halen. De Europese Unie heeft elke lidstaat specifieke doelstellingen opgelegd. België is daardoor verplicht om 13 % van zijn elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen te halen.

Volgens cijfers van CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) was windenergie in 2015 al goed voor 6 % van de totale Belgische elektriciteitsproductie. De komende jaren zal dit aandeel alleen nog maar stijgen, want zowel Vlaanderen als Wallonië plant een uitbreiding van zijn bestaande windmolenpark.

Het geïnstalleerd vermogen aan windenergie in België

Sinds 2008 groeit het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie in België gestaag met gemiddeld 233 MW per jaar. Eind 2016 klokten we af op een totaal van 2.386 MW. Van dit gezamenlijk geïnstalleerd vermogen neemt Vlaanderen 38,73 % voor zijn rekening, Wallonië is goed voor 31,43 % en de overige 29,84 % komt van offshore windmolenparken in de Noordzee.


Jaarlijks geïnstalleerd vermogen van het Belgische windmolenpark

In 2016 kwamen er in Vlaanderen 51 nieuwe windturbines bij, samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 131,4 MW. Het overgrote deel van de nieuwe windparken werd gebouwd op haven- en industriegronden. Dit geeft aan dat veel bedrijven de noodzaak van windenergie voor hun stroomvoorziening inzien. Momenteel telt de Vlaamse regio ongeveer vierhonderd windmolens. De Vlaamse Regering besliste onlangs nog dat er de komende vier jaar 280 windturbines zullen bijkomen in Vlaanderen. Dankzij deze uitbreiding zullen er zo’n 446.000 gezinnen extra voorzien kunnen worden van groene stroom.

In Wallonië werden er vorig jaar 19 nieuwe windmolens toegevoegd aan het groene stroomnet met een gezamenlijk vermogen van 42 MW. Voor 2017 plant Wallonië een flinke inhaalbeweging, met nieuwe windturbines in opbouw met een gezamenlijk vermogen van 151 MW en ook nog eens 100 MW aan nieuwe windturbines die werden goedgekeurd.

Minder windenergie geproduceerd in 2016

Ondanks dat er vorig jaar in totaal 70 nieuwe windturbines werden geïnstalleerd in België, werd er toch minder windenergie geproduceerd dan in 2015.

Volgens cijfers van de Association pour la Promotion des Energies Renouvables (APERe) werd er het afgelopen jaar 5,2 miljoen MWh energie uit windmolens gehaald, terwijl dat in 2015 nog meer dan 5,4 miljoen MWh was. Toch was het jaar 2016 vrij gemiddeld op het vlak van windenergie. Het was vooral 2015 dat een uitzonderlijk gunstig jaar was voor windenergie.


Jaarlijkse productie van het Belgische windmolenpark

Op de website www.weerenergie.be kan u nagaan hoeveel windenergie er dagelijks in België wordt geproduceerd.

Draagvlak windenergie groeit

Uit recent onderzoek in opdracht van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat drie kwart van de Vlamingen voorstander is van de plaatsing van windmolens in Vlaanderen. Slechts 7 % van de Vlamingen is regelrecht tegen de plaatsing van windmolens in de eigen gemeente en 62 % toont zelfs interesse om zelf mee te investeren. De Vlaming is dus meer en meer overtuigd van het belang van windenergie en hernieuwbare energie in het algemeen. Ook in het zuiden van het land stijgt het vertrouwen in windenergie en wordt het draagvlak steeds groter.

Ook interessant voor jou