Zonnepanelen fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen en bedrijven

Schrijf je investering in zonnepanelen af als zelfstandige of vennootschap en verlaag de nettokostprijs van je installatie. Alles wat je moet weten. 

Zonnepanelen afschrijven: over welke termijn en voor welk percentage?

Als vennootschap op zelfstandig ondernemer mag je de aanschafkosten van je zonnepanelen fiscaal afschrijven. Die aanschafkosten bevat de aankoop van de panelen en de omvormer, de kosten van de installatie min eventuele kortingen of subsidies.

Zonnepanelen vallen onder de noemer ‘materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur’. De periode waarover je de aankoop kan afschrijven, moet ongeveer overeenkomen met die gebruiksduur. Volgens de wet is er geen exacte of maximale afschrijvingstermijn. Maar je houdt dus best rekening met een termijn van 20 jaar, de levensduur van zonnepanelen volgens de fiscus (hoewel die in de praktijk wel hoger ligt). Procentueel kan je dan bijvoorbeeld over 20 jaar tijd jaarlijks 5% van het aankoopbedrag lineair afschrijven.

Beperkingen en voorwaarden bij het afschrijven van zonnepanelen

  • Als vennootschap of zelfstandige kan je beginnen met het afschrijven van je zonnepanelen van zodra ze geleverd zijn of van zodra je er eigenaar van bent.
  • Daarnaast is het allerbelangrijkste dat je de activa (je zonnepanelen dus) voor beroepsdoeleinden gebruikt. Is dat niet het geval, dan voldoe je niet aan de algemene aftrekvoorwaarden uit artikel 49 WIB92.
  • Als vennootschap, groot of klein, moet je op dagbasis (pro rata temporis) afschrijven. Wat dat concreet wil zeggen? Hoe later op het jaar je de afschrijfbare investering maakt, hoe kleiner het percentage van het bedrag dat je dat jaar kan afschrijven.
  • Als eenmanszaak kan je daarentegen wél nog op jaarbasis afschrijven, wat voordeliger is. Je mag een volledige afschrijvingsannuïteit (kost per jaar) aftrekken, ook al nam je de investering in december.

De mogelijke afschrijvingsmethodes voor zonnepanelen

Sinds 1 januari 2020 is het voor vennootschappen alleen nog mogelijk om lineair af te schrijven, dus met jaarlijks hetzelfde percentage. Die maatregel betekent het einde van degressief afschrijven, wat vennootschappen toeliet om meer kosten af te trekken aan het begin van de investering. Nu moet je dus langer wachten tot je kan genieten van het volledige fiscale voordeel.

  • Investeringen die je als vennootschap maakte vóór 1 januari 2020 kan je wel nog degressief blijven afschrijven.
  • Voor eenmanszaken is het nog wel mogelijk om degressief af te schrijven. Je mag dus je investering versneld afschrijven, met een maximum van 40% van de investeringssom per jaar.

Andere fiscale voordelen voor zonnepanelen

Buiten dat je jouw investeringsbedrag kan aftrekken van je belastingaangifte, bestaat er voor zelfstandigen en vennootschappen die investeren in zonnepanelen ook nog zoiets als het voordeel van de investeringsaftrek en het indirecte voordeel van de vermindering op onroerende voorheffing.

De investeringsaftrek

De federale overheid voorziet een eenmalige verhoogde investeringsaftrek van 13,5% voor energiebesparende investeringen. Daaronder vallen ook zonnepanelen die uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.Concreet wil dat zeggen dat je, naast het aftrekken van je aankoopbedrag, ook een percentage van de aankoopwaarde van je zonnepanelen mag aftrekken van je belastbare winst.

In het kader van economische steun in coronatijden, is een tijdelijke verhoging van de gewone investeringsaftrek van 8% naar 25% doorgevoerd en dit voor investeringen gedaan tot eind 2022. Door de verhoging van de gewone investeringsaftrek naar 25% is het veelal voordeliger om deze toe te passen. Dat zorgt voor een verdere daling van de terugverdientijd van je PV-installatie!

Lees hier alles over de investeringsaftrek.

Vermindering van onroerende voorheffing

Als je zonnepanelen installeert, geniet je misschien van een indirect extra fiscaal voordeel. Op gebouwen met een laag E-peil kan je gedurende 5 jaar tijd immers 50% of zelfs 100% vermindering krijgen op je onroerende voorheffing. 

Voor de bepaling van het E-peil na een nieuwbouw of energetische renovatie wordt ook gekeken naar de opwekking van hernieuwbare energie, dus een investering in zonnepanelen heeft een gunstig effect op dat E-peil.

Fiscaal voordeel zonnepanelen in cijfers

Weten hoeveel u concreet kan besparen met de fiscale voordelen van de investeringsaftrek en afschrijving van uw zonnepanelen? Hieronder enkele rekenvoorbeelden ter illustratie om het effect op een investering in zonnepanelen met aankoopwaarde van € 10.000 duidelijk te maken, in de veronderstelling dat de zonnepanelen uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt. 

Als je installatie slechts gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt, is het altijd beter om af te stemmen met je persoonlijke boekhouder of fiscaal adviseur.

In onderstaande berekeningen wordt geen rekening gehouden met de eenmalige investeringspremie tot €1500 in Vlaanderen waarvoor u mogelijks ook in aanmerking komt – hierover meer in dit artikel.

  • Fiscaal voordeel voor zelfstandigen: investeringsaftrek 25%
Als zelfstandige met een pand voor 100%
beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Gewone investeringsaftrek 25%(€ 2.500)
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 1.250
Afschrijvingen (20 jaar)(€10.000)
– Belastingbesparing afschrijvingen (50%*)– € 5.000
Netto kostprijs zonnepanelen **€ 3.750

*Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen.
** Na 20 jaar afschrijven op zonnepanelen

  • Fiscaal voordeel voor vennootschappen: investeringsaftrek 25%

Kleine vennootschappen kunnen ook opteren om de verhoogde investeringsaftrek (13,5%) toe te passen. Afhankelijk van de fiscale positie van de vennootschap zal dit een groter voordeel opleveren.

Als vennootschap met een pand voor 100%
beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Gewone investeringsaftrek 25%(€ 2.500)
– Belastingbesparing als gevolg van  investeringsaftrek*– € 625
Afschrijvingen (20 jaar)(€ 10.000)
– Belastingbesparing afschrijvingen (25%*)– € 2.500
Netto kostprijs zonnepanelen**€ 6.875,00

*Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen.
** Na 20 jaar afschrijven op zonnepanelen

Ook interessant voor jou