Zonnepanelen fiscaal voordelig dankzij de investeringsaftrek

Als bedrijf of zelfstandige geniet je na de installatie van zonnepanelen van een leuk fiscaal voordeel: de investeringsaftrek. Zo wordt het nog goedkoper om een installatie te plaatsen op het dak van je zaak. Maar hoe zit dit nu precies in elkaar? We leggen het uit en geven ook enkele rekenvoorbeelden.

Verlaag de nettokostprijs van zonnepanelen met de investeringsaftrek

Met een investering in zonnepanelen help je het milieu vooruit, terwijl je tegelijk langdurig bespaart op je energiekosten. Bovendien bestaan er extra hulpmiddelen om de investeringsbeslissing te vereenvoudigen en je rendement te verhogen. Zo voorziet de federale overheid in een eenmalige verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Onder deze maatregel vallen onder andere de zonnepanelen die uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt. Als je installatie slechts gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt, is het altijd beter om af te stemmen met je persoonlijke boekhouder of fiscaal adviseur.

Dankzij de investeringsaftrek mag je een percentage van de aankoopwaarde van je zonnepanelen aftrekken van je belastbare winst. Hoe hoog dat percentage is, hangt ervan af of het gaat om de gewone investeringsaftrek (25%) of de verhoogde investeringsaftrek(13,5%).

DISCLAIMER | Verhoging van de gewone investeringsaftrek tot 25%

De benaming van deze steunmaatregelen is enigszins verwarrend, want ook de gewone investeringsaftrek werd inmiddels verhoogd. Naar aanleiding van de economische impact van de coronacrisis, besliste de federale regering om de gewone investeringsaftrek op te trekken van 8% naar 25% tot eind 2022.

Je komt in aanmerking voor die gewone investeringsaftrek die tijdelijk werd verhoogd als eenmanszaak, vrij beroep en kleine vennootschap.

Lees hier alles over die tijdelijke verhoging van de gewone investeringsaftrek

De toepassing van de investeringsaftrek resulteert in een daling van je verschuldigde personen- of vennootschapsbelasting. Hierdoor daalt de effectieve financiële kostprijs voor jou van de investering in zonnepanelen. Bovendien wordt de kostprijs van de investering doorheen de jaren verder gedrukt, doordat je de afschrijving op dit actiefbestanddeel jaarlijks als kost kan inbrengen. De afschrijvingstermijn is niet wettelijk bepaald, maar het is gangbaar dat zonnepanelen worden afgeschreven op een termijn van 20 jaar.

  • Is je winst in het investeringsjaar niet hoog genoeg om het bedrag volledig van af te trekken? Dan draag je dit over naar de volgende belastbare tijdperken (enkel voor de verhoogde investeringsaftrek, de overdraagbaarheid van de gewone investeringsaftrek is beperkt).

Ook zelfstandigen en vennootschappen komen in aanmerking voor investeringsaftrek

Twee types investeerders kunnen genieten van de investeringsaftrek: zelfstandigen en vennootschappen. Dat is wel in de veronderstelling dat je de zonnepanelen uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt.

Zelfstandigen zijn in dit geval eenmanszaken of vrije beroepen, onderworpen aan de personenbelasting. In tegenstelling tot de vennootschappen voeren zij hun activiteit niet uit via een vennootschapsvorm.

Ondernemingen of vennootschappen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting en ondergebracht in een vennootschapsvorm (vb. BV, VOF, NV, …).

Door de verhoging van de gewone investeringsaftrek naar 25% is het veelal voordeliger om deze toe te passen, maar dan moet je er wel snel bij zijn. De verhoging wordt namelijk stopgezet in 2023. Vanaf dan mag je nog 8% van je aankoopbedrag aftrekken van je belastbare winst. Het toepassingsgebied van de gewone investeringsaftrek is evenwel beperkter dan dit voor de verhoogde investeringsaftrek (13,5%).

Gewone investeringsaftrek vs verhoogde investeringsaftrek

Dankzij deze keuzetabel weet je meteen voor welke investeringsaftrek je in aanmerking komt:

Verhoogde investeringsaftrek zonnepanelen 2021 schema

Het fiscaal voordeel van de investeringsaftrek in cijfers

Weten hoeveel je concreet kan besparen met de fiscale voordelen van de investeringsaftrek en de afschrijving van je zonnepanelen? Hieronder enkele rekenvoorbeelden ter illustratie om het effect op een investering in zonnepanelen met aankoopwaarde van € 10.000 duidelijk te maken, in de veronderstelling dat de zonnepanelen uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt. 

Als je installatie slechts gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt, is het altijd beter om af te stemmen met je persoonlijke boekhouder of fiscaal adviseur.

In onderstaande berekeningen wordt geen rekening gehouden met de eenmalige investeringspremie tot €1500 in Vlaanderen waarvoor u mogelijks ook in aanmerking komt – hierover meer in dit artikel.

Zonnepanelen op je bedrijfspand

  • Fiscaal voordeel voor zelfstandigen: investeringsaftrek 25%
Als zelfstandige met een pand voor 100% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Gewone investeringsaftrek 25 %€ 2.500
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 1.250
Afschrijvingen (20 jaar)€ 10.000
– Belastingbesparing afschrijvingen (50%*)– € 5.000
Netto kostprijs zonnepanelen*€ 3.750

* Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen.
** Na 20 jaar afschrijven van zonnepanelen

  • Fiscaal voordeel voor zelfstandigen: verhoogde investeringsaftrek 13,5%
Als zelfstandige met een pand voor 100% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Verhoogde investeringsaftrek 13,5%€ 1.350
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 675
Afschrijvingen (20 jaar)€ 10.000
– Belastingbesparing afschrijvingen (50%*)– € 5.000
Netto kostprijs zonnepanelen**€ 4.325

* Rekening houdend met een tarief van 50% personenbelasting en zonder de gemeentebelasting in rekening te brengen
** Na 20 jaar afschrijven van zonnepanelen

  • Fiscaal voordeel voor vennootschappen: investeringsaftrek 25%

Kleine vennootschappen kunnen er ook voor kiezen om de verhoogde investeringsaftrek (13,5%) toe te passen. Afhankelijk van de fiscale positie van de vennootschap zal dit een groter voordeel opleveren.

Als vennootschap met een pand voor 100% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Gewone investeringsaftrek 25%€ 2.500
– Belastingbesparing als gevolg van  investeringsaftrek*– € 625
Afschrijvingen (20 jaar)€ 10.000
– Belastingbesparing afschrijvingen (25%*)– € 2.500
Netto kostprijs zonnepanelen*€ 6.875,00

* Rekening houdend met een tarief van 25% vennootschapsbelasting.
** Na 20 jaar afschrijven van zonnepanelen

  • Fiscaal voordeel voor vennootschappen: verhoogde investeringsaftrek 13,5%
Als vennootschap met een pand voor 100% beroepsgebruik
Kostprijs zonnepanelen€ 10.000
Verhoogde investeringsaftrek 13,5%€ 1.350
– Belastingbesparing als gevolg van investeringsaftrek*– € 337,50
Afschrijvingen (20 jaar)€ 10.000
Belastingbesparing afschrijvingen (25%*)– € 2.500
Netto kostprijs zonnepanelen **€ 7.162,50

* Rekening houdend met een tarief van 25% vennootschapsbelasting.
** Na 20 jaar afschrijven van zonnepanelen

De investeringsaftrek praktisch

Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek (13,5%) voor energiebesparende investeringen, moet je een attest toevoegen aan je belastingaangifte van het aanslagjaar waarin je de investering maakte. Vraag dit attest hier digitaal aanbinnen de drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode waarin je de zonnepaneleninstallatie aankocht.

Als je gebruikmaakt van de gewone investeringsaftrek (25%) hoef je geen attest aan te vragen. Hiervoor dien je de aftrek gewoon op te nemen in de belastingaangifte.

Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) vind je meer informatie over alle voorwaarden.

Ook interessant voor jou