Privé

Een antwoord op de 5 meest gestelde vragen over zonnepanelen

Zonnepanelen zijn goed ingeburgerd in ons land. Toch bestaat er nog heel wat onduidelijkheid over. Wat is het prosumententarief? Hoe werkt een terugdraaiende teller? Kom ik nog steeds in aanmerking voor groenestroomcertificaten? In dit artikel geven we een antwoord op de meest gesteld vragen over zonnepanelen.

1. Hoe werken zonnepanelen?

Een fotovoltaïsche installatie of PV-installatie bestaat uit zonnepanelen en minstens één omvormer. Die is nodig om de gelijkstroom die de zonnepanelen opwekken om te zetten in bruikbare wisselstroom. Na de omvormer meet een groenestroommeter of productiemeter de hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Op basis hiervan kunnen groenestroomcertificaten worden toegekend.

De opgewekte stroom van een PV-installatie kan onmiddellijk ter plaatse gebruikt worden.

Lees ook ons artikel: Waarop moet je letten bij de aankoop van zonnepanelen?

2.Hoe werkt een terugdraaiende teller?

Op sommige momenten zal jouw installatie meer elektriciteit leveren dan nodig. Stel dat je tijdens een zonnig weekend niet thuis bent. De overtollige stroom wordt dan naar het elektriciteitsnet gestuurd.

Het omgekeerde is ook mogelijk. ’s Nachts of op donkere dagen zal je meer energie verbruiken dan jouw zonnepanelen kunnen opwekken. Je neemt dan elektriciteit van het net af.

De elektriciteitsmeter (“facturatiemeter” of “injectiemeter”) meet de stroom die van en naar het net gaat.

Een terugdraaiende teller telt in twee richtingen:

  • De meterstand stijgt als je elektriciteit van het net gebruikt.
  • De meterstand daalt als je overtollige elektriciteit op het net injecteert.

Met zonnepanelen en een terugdraaiende teller kan jouw elektriciteitsfactuur op het einde van het jaar quasi nul zijn.

Belangrijke weetjes over een terugdraaiende teller:

  • Een terugdraaiende teller mag alleen gebruikt worden voor PV-installaties met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10kW.
  • Als jouw teller niet kan terugdraaien, neem je best contact op met jouw netbeheerder. Die is verplicht om jouw oude teller te vervangen door een terugdraaiende teller.

>> Download ook ons ebook: Alles over zonnepanelen bij je thuis

3. Wat is het prosumententarief?

Prosumenten zijn netgebruikers die beschikken over een eigen productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een vermogen van maximaal 10 kW én een terugdraaiende teller. Het zijn dus consumenten die zelf energie produceren. Sinds 1 juli 2015 moeten prosumenten in Vlaanderen een prosumententarief betalen voor het gebruik van het distributienet. In Brussel en Wallonië is het prosumententarief niet van toepassing.

Het bedrag van het prosumententarief is afhankelijk van het netgebied en van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s). Hoe groter het vermogen, hoe meer je zal moeten betalen.

Om jouw prosumententarief te berekenen, vermenigvuldig je het maximale AC-vermogen van jouw omvormer(s) (in kW) met het bedrag van jouw netgebied. Heb je meerdere omvormers, dan tel je de vermogens van alle omvormers op.

Prosumententarief zonnepanelen

 

Lees ook ons artikel ‘Zonnepanelen: Alles over de werking en de verschillende types’

4. Kan ik profiteren van groenestroomcertificaten?

In Vlaanderen kunnen eigenaars van zonnepanelen een groenestroomcertificaat ontvangen voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Een groenestroomcertificaat toont aan dat een bepaalde installatie een hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt uit een hernieuwbare energiebron.

De bepalingen voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten is afhankeijk van wanneer jpuw zonnepanelen geplaatst werden:

  • Zonnepanelen van maximaal 10kW die sinds 14 juni 2015 gekeurd werden, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.
  • Als jouw zonnepanelen geplaatst werden in 2013 of later, moet je rekening houden met de bandingfactor. Deze factor geeft weer welk aandeel van een certificaat je ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie. De bandingfactor is onderhevig aan aanpassingen ten gevolge van de evolutie van de investeringskosten, brandstofprijzen, elektriciteitsprijs, …
  • Plaatste je zonnepanelen voor 2013, dan krijg je één certificaat per 1.000 kWh.

5. Wanneer kan ik best overschakelen naar een enkelvoudige teller?

Als je een PV-installatie hebt met een dag- en nachtteller, kan het mogelijk interessant zijn om over te schakelen naar een enkelvoudige teller. Alles hangt af van het vermogen van jouw zonnepanelen en van jouw verbruiksgewoonten.

Als jouw verbruik veel groter is dan wat jouw zonnepanelen opbrengen, zal het jaarlijks eindsaldo op beide tellers positief blijven. Je hebt dan geen enkele reden om over te schakelen naar een enkelvoudige teller.

Het zou echter ook kunnen dat jouw dagteller op een lagere meterstand eindigt dan die van het jaar voordien, terwijl jouw nachtteller uitkomt op een hogere meterstand. Je kan het negatief saldo van de dagteller echter niet in mindering brengen van het positief saldo van de nachtteller. Jouw overproductie tijdens de actieve periode van de dagteller ben je dus kwijt. Dit kan je vermijden door over te stappen naar een enkelvoudige teller. Houd er wel rekening mee dat dit geld kost. Een andere optie is om jouw verbruik tijdens het weekend zoveel mogelijk te verplaatsen naar weekdagen tijdens de actieve periode van de dagteller (bv. voor wasmachine, droogmachine, vaatwasser, etc). Zo gebruik je jouw eigen productie het efficiëntst.

BewarenBewarenGa naar www.luminus.be