Een antwoord op de 6 meest gestelde vragen over zonnepanelen

Zonnepanelen zijn goed ingeburgerd in ons land. Toch bestaat er nog heel wat onduidelijkheid over. Wat is het prosumententarief? Hoe werkt een terugdraaiende teller? Kom ik nog steeds in aanmerking voor groenestroomcertificaten? In dit artikel geven we een antwoord op de meest gesteld vragen over zonnepanelen.

1. Hoe werken zonnepanelen?

Een fotovoltaïsche installatie of PV-installatie bestaat uit zonnepanelen en minstens één omvormer. Die is nodig om de gelijkstroom die de zonnepanelen opwekken om te zetten in bruikbare wisselstroom. Na de omvormer meet een groenestroommeter of productiemeter de hoeveelheid opgewekte elektriciteit.

De opgewekte stroom van een PV-installatie kan onmiddellijk ter plaatse gebruikt worden.

Lees ook ons artikel: Waarop moet je letten bij de aankoop van zonnepanelen?

2. Hoe werkt een terugdraaiende teller?

Op sommige momenten zal jouw installatie meer elektriciteit leveren dan nodig. Stel dat je tijdens een zonnig weekend niet thuis bent. De overtollige stroom wordt dan naar het elektriciteitsnet gestuurd.

Het omgekeerde is ook mogelijk. ’s Nachts of op donkere dagen zal je meer energie verbruiken dan jouw zonnepanelen kunnen opwekken. Je neemt dan elektriciteit van het net af.

De elektriciteitsmeter (“facturatiemeter” of “injectiemeter”) meet de stroom die van en naar het net gaat.

Een terugdraaiende teller telt in twee richtingen:

  • De meterstand stijgt als je elektriciteit van het net gebruikt.
  • De meterstand daalt als je overtollige elektriciteit op het net injecteert.

Met zonnepanelen en een terugdraaiende teller kan jouw elektriciteitsfactuur op het einde van het jaar quasi nul zijn.

Belangrijke weetjes over een terugdraaiende teller:

  • Een terugdraaiende teller mag alleen gebruikt worden voor PV-installaties met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10kW.
  • Als jouw teller niet kan terugdraaien, neem je best contact op met jouw netbeheerder. Die is verplicht om jouw oude teller te vervangen door een terugdraaiende teller.
  • Aangezien digitale meters de toekomst zijn, zullen er binnenkort steeds minder terugdraaiende tellers zijn.

> Download ook ons ebook: Alles over zonnepanelen bij je thuis

3. Heb ik geen voordeel meer van de terugdraaiende teller nu de digitale meter op komst is?

De traditionele ferrarismeters kunnen terugdraaien, waardoor het stroomverbruik gecompenseerd kan worden met de stroomproductie. Bij een digitale meter, die de stroomproductie en de stroomafname apart meet, ligt dit anders. Digitale meters hebben niet één, maar twee tellers: één die de afname van elektriciteit van het net meet en één die de eventuele injectie meet. De digitale tellers draaien op zich niet terug, maar door het verrekenen van beide tellers, wordt hetzelfde effect bekomen als bij de terugdraaiende teller.

Er is ook goed nieuws. Iedere zonnepaneleninstallatie geplaatst voor 2021 blijft gedurende minstens 15 jaar zijn recht behouden op een terugdraaiende teller. Meer informatie over digitale meters vind je hier.

4. Wat is het prosumententarief?

Prosumenten zijn netgebruikers die beschikken over een eigen productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een vermogen van maximaal 10 kW én een terugdraaiende teller. Het zijn dus consumenten die zelf energie produceren. Sinds 1 juli 2015 moeten prosumenten in Vlaanderen een prosumententarief betalen voor het gebruik van het distributienet. In Brussel is het tarief nog niet van toepassing. In Wallonië wordt een soortgelijk tarief ingevoerd voor zonnepanelen geplaatst na 1 juli 2019. Een stand van zaken vind je hier.

Het bedrag van het prosumententarief is afhankelijk van het netgebied en van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s). Hoe groter het vermogen, hoe meer je zal moeten betalen.

Om jouw prosumententarief te berekenen, vermenigvuldig je het maximale AC-vermogen van jouw omvormer(s) (in kW) met het bedrag van jouw netgebied. Heb je meerdere omvormers, dan tel je de vermogens van alle omvormers op.

Prosumententarief zonnepanelen

Lees ook ons artikel ‘Zonnepanelen: Alles over de werking en de verschillende types’

5. Bestaan er nog subsidies?

Aanmoedigingspremies door de overheid zijn de laatste jaren sterk afgenomen. Enkel in Brussel ontvang je nog groenestroomcertificaten voor nieuwe installaties. Dit wil niet zeggen dat investeren in zonnepanelen geen zin meer heeft. Een nieuwe installatie is goedkoper, duurzamer en met een beter rendement. Lees het artikel Hoe rendabel zijn zonnepanelen nog in 2020? en reken het uit.

6. Wanneer kan ik best overschakelen naar een enkelvoudige teller?

Als je een PV-installatie hebt met een dag- en nachtteller, kan het mogelijk interessant zijn om over te schakelen naar een enkelvoudige teller. Alles hangt af van het vermogen van jouw zonnepanelen en van jouw verbruiksgewoonten.

Als jouw verbruik veel groter is dan wat jouw zonnepanelen opbrengen, zal het jaarlijks eindsaldo op beide tellers positief blijven. Je hebt dan geen enkele reden om over te schakelen naar een enkelvoudige teller.

Het zou echter ook kunnen dat jouw dagteller op een lagere meterstand eindigt dan die van het jaar voordien, terwijl jouw nachtteller uitkomt op een hogere meterstand. Je kan het negatief saldo van de dagteller echter niet in mindering brengen van het positief saldo van de nachtteller. Jouw overproductie tijdens de actieve periode van de dagteller ben je dus kwijt. Dit kan je vermijden door over te stappen naar een enkelvoudige teller. Houd er wel rekening mee dat dit geld kost. Een andere optie is om jouw verbruik tijdens het weekend zoveel mogelijk te verplaatsen naar weekdagen tijdens de actieve periode van de dagteller (bv. voor wasmachine, droogmachine, vaatwasser, etc). Zo gebruik je jouw eigen productie het efficiëntst.

Meer weten over meters en zonnepanelen? Lees ons artikel over welke meter bij jou past.

BewarenBewaren

Ook interessant voor jou