Waarom nú investeren in zonnepanelen voor je business?

Je bent geïnteresseerd om zonnepanelen te plaatsen voor je thuiskantoor of bedrijfspand? Wacht niet te lang! Waarom? Daarvoor geven we je graag een overzicht van de huidige situatie van zonnepaneleninstallaties in 2020 in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Zonnepanelen in Vlaanderen

Iedereen die in 2020 nog een zonnepaneleninstallatie plaatst, heeft de keuze tussen twee verschillende nettarieven. Met de juiste keuze kan je tientallen tot honderden euro’s besparen. Elke zonnepaneleninstallatie geplaatst vóór 2021 behoudt namelijk gedurende 15 jaar het recht op het terugdraaiende principe als tarief. Plaats je na 2021 een PV-installatie? Dan val je automatisch onder het nieuwe nettarief, waarbij je wordt afgerekend op basis van wat je werkelijk afneemt van het net.

Opgelet! Momenteel is het uitgangspunt dat wie zonnepanelen in gebruik neemt vóór 31 december 2020, kan kiezen om 15 jaar te blijven genieten van het principe van de terugdraaiende teller. Deze regeling is gebaseerd op het op 5 juni 2019 gepubliceerde decreet van de Vlaamse Overheid. Onder andere energieregulator VREG heeft deze regeling echter aangevochten bij het Grondwettelijk Hof, waardoor een gerechtelijke uitspraak ertoe kan leiden dat de terugdraaiende teller wordt vernietigd. Daarom is het op dit moment nog niet zeker of je effectief, en gedurende 15 jaar, van de terugdraaiende teller zal kunnen blijven genieten. We houden je in ieder geval op de hoogte van de laatste stand van zaken.

  • Digitale meter blijft als terugdraaiende meter

Je energierekening bestaat uit 3 factoren, namelijk de energiekost, de nettarieven en de heffingen. Een terugdraaiende meter houdt in dat alle 3 de factoren worden teruggedraaid. Je zal het stroomverbruik van je zaak compenseren door zelf stroom te produceren met de productie van je zonnepaneleninstallatie. Het voordeel van het terugdraaiende principe is dat het net als een batterij functioneert en het niet uitmaakt op welk moment je de elektriciteit geproduceerd door je zonnepanelen consumeert.

Als je 600 kWh afneemt en 300 kWh injecteert, dan betaal je aan je leverancier een verbruik van 300 kWh. Je betaalt met andere woorden voor het verschil tussen afname en injectie, en niet voor de 600 kWh die je afneemt.

Als de injectie groter is dan de afname kan je verbruik maximaal tot een nulwaarde worden teruggedraaid .

Voor het gebruik van het elektriciteitsnet betaal je een vaste vergoeding in functie van het geïnstalleerd vermogen van je installatie, namelijk het prosumententarief.

Hier vind je een overzicht van alle netbeheerders en hun regionale tarieven. Om te weten hoeveel jouw prosumententarief bedraagt, vermenigvuldig je het vermogen van je omvormer(s) met het bedrag van je netgebied.

De aanrekening van de nettarieven op basis van het compensatieprincipe in combinatie met het prosumententarief zal als standaardoptie genomen worden voor wie zelf geen keuze maakt. Het is nog niet zeker of de werking van de digitale meter als een terugdraaiende meter met aanrekening van nettarieven op basis van het compensatieprincipe behouden zal blijven na 2021 door het vernietigingsberoep ingediend door De Vlaamse Regulator (VREG). Ongeacht de beslissing blijft het zo dat hoe sneller je installeert, hoe langer je nog zal kunnen genieten van het tarief met terugdraaiende teller. De besparingen die je nu realiseert, heb je al op zak.

  • Nieuw nettarief waarbij de digitale meter niet als terugdraaiende meter werkt voor de netkosten

Als je voor dit tarief kiest, zal je op basis van je werkelijke afname afgerekend worden. Dit houdt in dat je werkelijk energieverbruik van het net niet gecompenseerd wordt en je meter dus niet terugdraait voor de 3 factoren die deel uitmaken van je energierekening. De factuur wordt immers niet meer gecompenseerd door de energie die je op het net injecteert. De samenloop van stroomproductie en verbruik is dus belangrijk.

De installatie van een thuisbatterij kan er wel voor zorgen dat je de geproduceerde energie van je zonnepanelen ook op een later tijdstip kan verbruiken zonder elektriciteit af te nemen van het net.

In het geval van het nieuwe nettarief zonder terugdraaiende teller betaal je ook geen prosumententarief voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Eens gekozen voor het nieuwe nettarief waarbij je meter niet terugdraait, kan je niet meer terug.

Voor wie is het voordelig?

  • Als je regelmatig verbruikt als de zon schijnt, is dit voordeliger.
  • Als je op jaarbasis een pak meer produceert dan je zelf verbruikt, is dit wellicht de beste keuze.

Voor een detail berekening over welk tarief voor jouw het voordeligst is kan je terecht op de simulator digitale meter van de VREG.

Wil je de mogelijkheid behouden om zélf te kiezen tussen het principe van de terugdraaiende teller en het nieuwe nettarief? Dan raden we je aan om dit jaar nog in zonnepanelen te investeren.

Je hebt dan 15 jaar de tijd om intern de nodige aanpassingen te doen voordat je onderworpen wordt aan het nieuwe nettarief, ook al heb je zelf de keuze om vroeger over te stappen op dat nieuwe nettarief.

  • Kies je voor dit nieuwe tarief? Dan is dat onherroepelijk: je kan niet meer terug naar het prosumententarief.
  • Plaats je na 2021 een fotovoltaïsche installatie op het dak van je bedrijfspand of thuiskantoor? Dan val je automatisch onder dit nieuwe nettarief.

De uitrol van digitale meters heeft geen invloed op de keuze

In 2019 startte Vlaanderen met de uitrol van digitale meters bij gezinnen en kleine bedrijven. Wanneer je voor het eerst zonnepanelen plaatst op het dak van je bedrijfspand of thuiskantoor, krijg je sowieso een digitale teller. Behoud je het nettarief met terugdraaiend principe, dan zal jouw digitale meter virtueel terugtellen.

Het voordeel van digitale meters bij de plaatsing van zonnepanelen is dat je exact kan nagaan hoeveel van de geproduceerde energie je zelf verbruikt en hoeveel je op het net injecteert. Dit kan niet met de traditionele analoge elektriciteitsmeters, omdat die de afname en injectie van elektriciteit op het net niet apart meten.

Zonnepanelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De uitrol van digitale meters

Installeer je zonnepanelen op het dak van je onderneming of thuiskantoor waar je professionele activiteiten uitoefent, dan zal er steeds een bi-directionele meter geplaatst worden. Dit laat toe om afzonderlijk te meten hoeveel je van het net afneemt en hoeveel jij in het net injecteert. De uitrol van digitale meters is in Brussel voorzien voor 2022. Grootverbruikers en iedereen die zelf energie produceert, zullen eerst aan de beurt komen. 

Hier ben je steeds onderworpen aan het nettarief, waarbij de digitale meter niet als terugdraaiende meter werkt voor de netkosten.

Wat met je groenestroomcertificaten?

Brussel werkt voor groene stroom geproduceerd door zonnepanelen met groenestroomcertificaten: je ontvangt jaarlijks zogenaamde waardebonnen per geproduceerde MWh elektriciteit door je zonnepanelen. Deze kan je vervolgens aan je elektriciteitsleverancier verkopen aan de marktprijs. Voorlopig verandert er niets aan dit systeem, en blijft Luminus ze overnemen aan € 93,50 per stuk.

Wat wel verandert, is het aantal groenestroomcertificaten dat zal worden toegekend in Brussel. Zo is voorzien om de toekenningsgraad van de certificaten af te bouwen vanaf januari 2021 en dit op basis van het vermogen van de geplaatste omvormer. Vanaf dan zal het aantal certificaten dat wordt toegekend met 17% tot 42% verlaagd worden voor installaties in respectievelijk de laagste en hoogste vermogenscategorie. Dit dient nog bekrachtigd te worden bij een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Ook na de verlaging in het aantal groenestroomcertificaten blijft het in Brussel zeer voordelig om in zonnepanelen te investeren gezien de korte terugverdientijd van 3 tot 4 jaar. Naast de energiebesparing blijf je het bijkomend voordeel behouden van inkomsten uit groenestroomcertificaten, al zal dit voordeel dus vanaf januari 2021 dalen.

Zonnepanelen in Wallonië

De uitrol van digitale meters

Het Waalse Gewest startte ook met de uitrol van digitale meters bij bedrijven en gezinnen, voorlopig enkel bij wie meer dan 6000 kWh per jaar verbruikt of bij wie zijn eigen stroom opwekt. Als (toekomstige) zonnepaneeleigenaar krijg je dus sowieso een digitale meter.

Invoering prosumententarief in 2020

Op 1 januari 2020 voerde Wallonië het prosumententarief in, zij het met 4 maanden uitstel. In de praktijk wordt die jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor het gebruik van het elektriciteitsnet pas in rekening gebracht vanaf 1 mei 2020. Voor de periode tussen 1 januari en 30 april krijg je geen retroactieve toepassing of correctie van het tarief.

Hoogstwaarschijnlijk kan je kiezen tussen een capaciteitstarief of een proportioneel tarief. Door de onenigheden binnen het Waalse gewest over de invoering van het prosumententarief, is het mogelijk dat de bepalingen in de loop van 2020 nog veranderen. 

  • Het capaciteitstarief is een vastgelegd jaarbedrag, berekend op de grootte van je omvormer (in kWh).
  • Voor het proportioneel tarief heb je een bi-directionele of digitale meter nodig. Je bijdrage wordt dan bepaald door de hoeveelheid elektriciteit die je effectief van het net afneemt. Door je autoconsumptie te verhogen (en dus meer van je zelf opgewekte energie te verbruiken in plaats van die in het net te injecteren), kan je dit bedrag aanzienlijk doen dalen. Tot 2023 belooft de CWaPE bovendien dat dit bedrag niet hoger kan liggen dan je vastgelegde capaciteitstarief.

TIP: Verhoog je autoconsumptie door de energie die je produceert meteen te verbruiken, door toestellen te programmeren op momenten dat de zon schijnt, of te investeren in een thuisbatterij om energie tijdelijk op te slaan.

Zonnepanelen nog rendabel in 2020?

Zelfs nu het prosumententarief ook in Wallonië werd ingevoerd, blijven zonnepanelen rendabel. Dankzij de dalende prijzen en het steeds betere rendement, kan je rekenen op een terugverdientijd tussen 6 en 10 jaar.

Met een standaardinstallatie van 4000 kWh bespaar je jaarlijks tussen 800 en 900 euro. 

> In welke mate bepaalt je dak de opbrengst van je zonnepanelen?

Ook interessant voor jou