Komen thuisbatterijen in aanmerking voor de 6%-btw-regeling?

In de hoop de energietransitie te versnellen, werd het voordelige btw-tarief van 6% uitgebreid, zodat meer partijen ervan kunnen profiteren. Goed nieuws dus als jij van plan bent te investeren in zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler. Thuisbatterijen genieten niet van deze steun, maar de hybrideomvormer komt wel deels in aanmerking.

6%-btw-voordeel voor alle woningen

In april trok de overheid het btw-voordeel van zonnepanelenwarmtepompen en zonneboilers gelijk voor alle woningen. Daarvoor konden enkel woningen ouder dan tien jaar genieten van het voordelige percentage van 6% en betaalden eigenaars van jongere gebouwen nog de volle 21% op hun aankoop. 

  • Deze regeling duurt nog tot 31 december 2023. Vanaf dan zijn het opnieuw de oudere woningen die als enige met het voordeel gaan lopen. 

Lees meer over de winnende combinatie van zonnepanelen en warmtepompen.

Meer dan het apparaat alleen

Niet alleen de apparaten zelf, maar ook de installatie en werkzaamheden die de werf voorbereiden op zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler komen in aanmerking voor de 6%-btw-regeling. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

  • Voorbereidingen van de werf: elektriciteitswerken, loodgieterij, specifieke grondwerken zoals boringen, afwerkingen etc.
  • Technische installatie: bekabeling en leidingen leggen, bevestigingsmateriaal, warmtewisselaars, omvormers, circulatiepompen, afstelling van de apparatuur etc.

Hybride-omvormers vallen deels onder de nieuwe btw-regeling

Jammer genoeg staan thuisbatterijen volledig los van deze regeling. Als je een thuisbatterij plaatst in combinatie met zonnepanelen, komt enkel de hybride-omvormer deels in aanmerking voor het btw-voordeel. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Plaats je een bijkomende omvormer die enkel de thuisbatterij beheert? Dan valt die niet binnen de btw-regeling van 6%. 
  • Vervang je de huidige omvormer door een hybridemodel dat zowel de zonnepanelen als de thuisbatterij bestuurt? Dan wordt de prijs opgesplitst. Dat gebeurt meestal op basis van de verhouding tussen de prijs van de omvormer voor de PV-installatie en de prijs van de hybride-omvormer. Als de prijs niet opgesplitst kan worden, betaal je eenvoudigweg de standaard-btw van 21%.

Omdat deze regeling het btw-systeem wel erg complex maakt, zijn ODE en Techlink nog steeds in overleg met de bepalende instanties, in de hoop het systeem toch aan te passen. Luminus volgt de situatie op de voet en houdt je op de hoogte zodra de stand van zaken verandert. 

Ook interessant voor jou