Je eigen energie opslaan: de toekomst?

Energie wordt meer en meer lokaal geproduceerd. Kostenbesparing maar ook de vraag naar duurzame alternatieven voor energieproductie werken als katalysator van deze evolutie. Denk maar aan zonnepaneleninstallaties op huizen of bedrijventerreinen met hun eigen windturbine. De uitdaging voor de toekomst is het lokaal opslaan van energie.

Waarom is het lokaal opslaan van energie interessant? Wat is de huidige stand van zaken? Hoe kan je energie opslaan? Wat is de kostprijs? Is het aanschaffen van een thuisbatterij vandaag al rendabel? Vragen die een duidelijk antwoord verdienen.

Waarom energie opslaan?

De grootste reden dat mensen en bedrijven energie willen opslaan, is gelinkt aan het besparen op de elektriciteitskosten. Maar ook uit zorg voor het milieu schaffen steeds meer mensen zonnepanelen aan en in mindere mate windturbines of andere systemen om zelf stroom op te wekken. Ook bedrijven investeren fors in hun eigen energieproductie.

Ook al ben je afhankelijk van het weer, zonnepanelen zijn op dit moment nog steeds de meest voorkomende vorm van individuele energieproductie. Ze wekken heel wat energie op gedurende de dag, wanneer de vraag naar energie doorgaans het laagst is. Het teveel aan geproduceerde stroom wordt terug aan het net gegeven. In een ideale wereld beschik je over een thuisbatterij die de overproductie opvangt zodat je het op een later moment kan gebruiken.

Lees ook ons artikel: Wat zijn thuisbatterijen en hoe werken ze?

thuisbatterij elektrische wagen

Hoe energie opslaan?

Een thuisbatterij is de ontbrekende schakel en biedt heel wat mogelijkheden:

 • Je bent minder afhankelijk van het netwerk. Zonder zo’n batterij gebruik je zelf naar schatting 30% van de opgewekte energie van je zonnepanelen. De rest wordt teruggegeven aan het net. Een thuisbatterij zorgt ervoor dat je 60-80% zelf gebruikt.
 • Je hebt een noodoplossing bij storingen.
 • Een duur, grootschalig netwerk en het vervoer van elektriciteit over lange afstand wordt overbodig.

Er bestaan nog verschillende manieren om elektriciteit op te slaan. Al zijn die meestal niet voor particulieren weggelegd. Een overzicht:

 • Accu’s zoals bijvoorbeeld de accu van een elektrisch voertuig, de thuisbatterij of grotere toepassingen in bedrijven.
 • Mechanische opslag van piekstroom in waterkracht of via persluchtopslag. Energieoverschotten pompen water opwaarts of vullen een grote ruimte (luchtdruk). Wanneer de energievraag stijgt, wordt het water of de lucht (onder druk) gebruikt om turbines aan te drijven die elektriciteit opwekken. Dit is enkel mogelijk en doeltreffend op grote schaal.
 • Thermische opslag in warmte of koude. Het opnieuw omzetten naar elektriciteit is echter te weinig efficiënt en wordt daarom niet toegepast. Uitzondering op deze regel is een installatie in Spanje die zonne-energie omzet in gesmolten zout (warmte) en opnieuw omzet in elektriciteit bij een grote stroomvraag.

Waarom nog twijfelen?

Net als bij andere nieuwe technologieën vraagt marktadoptatie tijd. De belangrijkste reden is de hoge kostprijs, die de aanzienlijke kosten voor onderzoek en ontwikkeling gedeeltelijk moet afdekken, en de beperkte productieschaal. Een thuisbatterij kost al snel 5.000 euro voor de kleinste modellen. Toepassingen voor bedrijven kosten een veelvoud.

Ook de technologie zelf verbetert snel. Hierdoor wachten klanten, bijvoorbeeld bij de thuisbatterij, af tot er efficiëntere en goedkopere modellen op de markt komen.

Waarom nu wel al energie opslaan?

De mensen die vandaag al kiezen voor een thuisaccu doen dat meestal vanuit volgende overtuigingen: als back-up in geval van black-out van de zonnepaneleninstallatie, om volledig onafhankelijk te zijn van het stroomnet of simpelweg als een toekomstgerichte investering.

Net als bij elektrische voertuigen wacht de gemiddelde consument af. De terugverdientijd is sterk afhankelijk van de situatie. Het kan echter geen kwaad om de berekening voor jezelf te maken, misschien kom je tot een verrassende conclusie:

 • Je slaat overdag energie op en gebruikt die ’s avonds om je auto op te laden.
 • Door het afschaffen van de terugdraaiende meters voor particulieren wordt energie aan het net teruggeven een kost in plaats van een winst.
 • Je omzeilt het prosumententarief en neemt weinig elektriciteit af van het net door je installatie te combineren met een thuisbatterij en een bidirectionele meter.
 • Door het gebruik van slimme apparaten kies je zelf waar en wanneer je (opgeslagen) energie naartoe gaat.
 • Door de stijgende elektriciteitsprijs, waardoor meer mensen zelf willen produceren, wordt de belasting en de kans op stroomonderbrekingen op het net groter.

Ook interessant voor jou