Investeren in zonnepanelen extra aantrekkelijk door tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek

Begin juni 2020 bereikte de federale regering een akkoord over een verhoging van de investeringsaftrek (van 8% naar 25%). Je geniet tijdelijk als eenmanszaak, vrij beroep of ‘kleine’ onderneming een groter voordeel dan normaal, voor onder andere investeringen in zonnepanelen tot eind 2022.

Verhoging investeringsaftrek in het kader van corona-steunmaatregelen

We hoeven het jou niet te vertellen: de coronacrisis heeft een groot effect op jouw financiële draagkracht. De federale regering besliste begin juni dan ook over een reeks aanvullende steunmaatregelen als deel van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

Een van de belangrijkste besluiten is de aanmoediging van nieuwe investeringen met behulp van een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek van 8% naar 25%, onder andere voor energiebesparende middelen zoals zonnepanelen.

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel voor eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen. Het is een stimulans om investeringen (gespreid) af te trekken van je personen- of vennootschapsbelasting. Omdat je minder belast wordt, daalt de effectieve financiële kostprijs van bijvoorbeeld je zonnepanelen. Het helpt om de investeringskost te verlagen en je rendement verder te verhogen door langdurig te besparen op je energiefactuur.

Dankzij de investeringsaftrek mocht je in 2020 al 8% van de aankoopwaarde van je zonnepanelen aftrekken van je belastbare winst van het aankoopjaar.

DISCLAIMER | Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek tot 25%
Naar aanleiding van de economische impact van de coronacrisis, besliste de federale regering over een aantal steunmaatregelen.

Een van die maatregelen is de verhoging van het aftrekbare percentage van 8% naar 25% voor investeringen gemaakt tot eind 2022.

Je komt in aanmerking voor die verhoging als eenmanszaak, vrij beroep en kleine onderneming.

Maar nu, dankzij de inspanningen van de overheid, wordt dat percentage dus verhoogd tot 25% voor (energiebesparende) investeringen tot eind 2022 voor eenmanszaken, vrije beroepen en ‘kleine’ ondernemingen.

Hoe de investeringsaftrek in detail werkt, lees je in dit artikel.

Je hoeft slechts aan twee van onderstaande criteria te voldoen om als ‘kleine’ onderneming aanspraak te maken op het voordeel:

  • Je onderneming telt niet meer dan 50 werknemers.
  • De jaaromzet exclusief btw is niet hoger dan 9 miljoen euro.
  • Het balanstotaal bedraagt hoogstens 4,5 miljoen euro.

Ook interessant voor jou