Investeren in zonnepanelen extra aantrekkelijk door tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek

Begin juni 2020 bereikte de federale regering een akkoord over een verhoging van de investeringsaftrek (van 13,5% naar 25%). Je geniet tijdelijk als eenmanszaak, vrij beroep of ‘kleine’ onderneming een groter voordeel dan normaal, voor onder andere investeringen in zonnepanelen tussen 12 maart en 31 december 2020.

Verhoging investeringsaftrek in het kader van corona-steunmaatregelen

We hoeven het jou niet te vertellen: de coronacrisis heeft een groot effect op jouw financiële draagkracht. De federale regering besliste begin juni dan ook over een reeks aanvullende steunmaatregelen als deel van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

Een van de belangrijkste besluiten is de aanmoediging van nieuwe investeringen met behulp van een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek van 13,5% naar 25%, onder andere voor energiebesparende middelen zoals zonnepanelen.

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel voor eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen. Het is een stimulans om investeringen (gespreid) af te trekken van je personen- of vennootschapsbelasting. Omdat je minder belast wordt, daalt de effectieve financiële kostprijs van bijvoorbeeld je zonnepanelen. Het helpt om de investeringskost te verlagen en je rendement verder te verhogen door langdurig te besparen op je energiefactuur.

Dankzij de investeringsaftrek mocht je in 2020 al 13,5% van de aankoopwaarde van je zonnepanelen aftrekken van je belastbare winst van het aankoopjaar. Maar nu, dankzij de inspanningen van de overheid, wordt dat percentage dus verhoogd tot 25% voor (energiebesparende) investeringen tussen 12 maart en 31 december 2020 voor eenmanszaken, vrije beroepen en ‘kleine’ ondernemingen.

Hoe de investeringsaftrek in detail werkt, lees je in dit artikel.

Je hoeft slechts aan twee van onderstaande criteria te voldoen om als ‘kleine’ onderneming aanspraak te maken op het voordeel:

  • Je onderneming telt niet meer dan 50 werknemers.
  • De jaaromzet exclusief btw is niet hoger dan 9 miljoen euro.
  • Het balanstotaal bedraagt hoogstens 4,5 miljoen euro.

2020 is hét jaar om als ondernemer te investeren in zonnepanelen

Zelfs zonder de aardschok van de coronacrisis, was 2020 een uitzonderlijk jaar voor zonnepanelen. Vanaf 2021 veranderen er immers enkele regels die een effect hebben op de kostprijs en het rendement van je zonne-installatie.

  • Wie vanaf 1 januari 2021 in Vlaanderen zonnepanelen laat plaatsen, komt automatisch terecht in het nieuwe tariefsysteem, waarin je netkosten betaalt op basis van je effectieve gebruik van het net. Dit vervangt het systeem van de ‘terugdraaiende tellers’ en het prosumententarief, waarbij je als gebruiker een jaarlijks forfaitair bedrag betaalt voor het gebruik van het net, op basis van het vermogen van je omvormer. Investeer je nog voor het einde van het jaar in zonnepanelen? Dan kan je nog 15 jaar gebruikmaken van het systeem van de ‘terugdraaiende tellers’.

>> Meer weten? Lees hier alles over het nieuwe nettarief vanaf 2021.

Opgelet! Momenteel is het uitgangspunt dat wie zonnepanelen in gebruik neemt vóór 31 december 2020, kan kiezen om 15 jaar te blijven genieten van het principe van de terugdraaiende teller. Deze regeling is gebaseerd op het op 5 juni 2019 gepubliceerde decreet van de Vlaamse Overheid. Onder andere energieregulator VREG heeft deze regeling echter aangevochten bij het Grondwettelijk Hof, waardoor een gerechtelijke uitspraak ertoe kan leiden dat de terugdraaiende teller wordt vernietigd. Daarom is het op dit moment nog niet zeker of je effectief, en gedurende 15 jaar, van de terugdraaiende teller zal kunnen blijven genieten. We houden je in ieder geval op de hoogte van de laatste stand van zaken.

  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengt 2021 ook een verandering met zich mee voor nieuwe installaties die niet groter zijn dan 5KWp: een daling van het aantal groenestroomcertificaten voor prosumenten. Het aantal certificaten waar je recht op hebt, zal afhangen van het totale vermogen van je zonnepanelen.

Nu krijg je nog 3 groenestroomcertificaten per MWh maar dat zal dalen tot 2,4 voor installaties tot en met  5kWp. Voor wie nog voor 1 januari 2021 zonnepanelen plaatst, gaat die daling pas over 10 jaar in.

Concreet betekent dit dat je met een gemiddelde installatie van 3kWp in 2020 € 7.952 groenestroomcertificaten ontvangt, en vanaf 2021 € 6.625,rekening houdend met een ‘performantiedaling’ van 0,05% per jaar.

Het voorstel van Brugel moet nog bekrachtigd worden door de minister.

Nu daar ook nog de verhoging van de investeringsaftrek bijkomt, wordt 2020 een bijzonder voordelig jaar om als zelfstandige of kleine ondernemer te kiezen voor zonnepanelen.

Ook interessant voor jou