Elektrische wagens: welke subsidies en voordelen krijg ik?

Steeds meer elektrische auto’s en laadpalen kleuren het straatbeeld. Investeren in een elektrische auto verdient een financieel duwtje in de rug, vindt ook de overheid. Ontdek hieronder op welke subsidies en voordelen je recht hebt bij de aankoop van een elektrische wagen.

Fiscale voordelen voor elektrische wagens

Voor professionelen blijft deze investering 100% fiscaal aftrekbaar tot 31 december 2026. Particulieren genieten in 2024 van een Vlaamse premie van € 5.000 (zie verder in dit artikel). Een elektrische auto is dus ruim de investering waard. Niet alleen door de positieve impact op het milieu en verminderde brandstofkosten, maar ook dankzij mooie kortingen en vrijstellingen voor elektrische wagens.

1. Verminderde belasting op inverkeerstelling (BIV)

 • In het Vlaams Gewest word je volledig vrijgesteld van BIV bij de aankoop van een 100% elektrische auto.
 • In het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaal je slechts het minimum aan BIV (€ 61,50*) bij een volledig elektrisch voertuig.

Let op: Vanaf 1 juli 2025 verlaagt de Waalse regering het minimumbedrag naar € 50. De berekeningsformule wordt vanaf voormelde datum evenwel ook aangepast door o.a. rekening te houden met het vermogen waardoor bij elektrische auto’s niet perse het minimumbedrag zal betaald moeten worden. Grote gezinnen en gezinnen met een wisselende voogdij zullen van een korting kunnen genieten en voor tweedehandsauto’s zal de belasting degressief volgens de leeftijd worden verminderd.

2. Verkeersbelasting voor de elektrische wagen

 • Bij de aankoop van een 100% elektrische auto word je volledig vrijgesteld van de Vlaamse verkeersbelasting.
 • In het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaal je slechts het minimum aan verkeersbelasting (€ 97,68*) bij een volledig elektrisch voertuig.

Let op: Voorlopig blijft dit voordeel behouden, maar vanaf 2026 zullen elektrische chauffeurs wel weer verkeersbelasting betalen. In de aanloop daarnaartoe rekent de overheid in 2025 al 25% aan.

*Geldbedragen geldig van 1 juli 2023 t.e.m. 30 juni 2024

3. VAA elektrische wagen (Voordeel-Alle-Aard)

Heb je een elektrische bedrijfswagen die je ook privé gebruikt? Dan zal het aangerekende VAA lager zijn dan dat voor eigenaars van wagens met een diesel-, benzine-, LPG- of aardgasmotor. Door de verlaagde referentie-CO2-uitstoot ten opzichte van vorig jaar is het aangerekende VAA voor hen nog hoger dan het jaar ervoor, maar 100% elektrische wagens ontsnappen aan deze stijging. Bij de berekening van het VAA voor een elektrische bedrijfswagen wordt immers rekening gehouden met het laagste CO2-coëfficiënt in de berekening van het VAA. Het minimum VAA neemt evenwel jaarlijks toe, namelijk € 1.600 voor kalenderjaar 2024 (i.p.v. € 1.540 in kalenderjaar 2023).

4. Lokale subsidies voor elektrische auto’s

Sommige lokale overheden, steden en gemeenten bieden subsidies voor elektrische auto’s aan particulieren die er één kopen of leasen. Informeer bij jouw gemeente naar de mogelijkheden.

In Gent is er sinds 2021 bijvoorbeeld een premie tot € 4.500 voor wie een nieuwe elektrische wagen koopt of leaset en inzet als deelauto. Ook vzw’s en zelfstandigen komen in aanmerking voor EV-premies. Ontdek ze hier.

5. Fiscale voordelen voor elektrische wagens

Ben je zelfstandige of heb je een vennootschap? Dan geniet je van verschillende fiscale voordelen wanneer je voor een elektrische auto kiest. Niet alleen is de aankoop 100% fiscaal aftrekbaar, ook de elektriciteit die je gebruikt voor het opladen van elektrische wagens, trek je voor 100% af als beroepskost.

Tussen 2023 en 2028 bouwt de overheid trouwens de fiscale aftrekbaarheid voor brandstof- en hybride wagens af. Vanaf 1 januari 2026 zijn enkel nieuw aangekochte, gehuurde of geleasede elektrische bedrijfswagens nog 100% fiscaal aftrekbaar!

6. Is je laadpaal fiscaal aftrekbaar?

Zowel voor laadpalen voor privaat gebruik als zakelijk gebruikte laadpalen bestaan er fiscale incentives. Hoe groot dat belastingvoordeel precies is en onder welke voorwaarden je van dit voordeel geniet, hangt af van verschillende factoren.

Laadpaal voor privégebruik

Particulieren die thuis een vaste laadpaal installeren kunnen van een belastingvermindering genieten indien:

 • je laadpaal een slimme sturing heeft en wordt bevoorraad met groene stroom;
 • jij de huurder, eigenaar of vruchtgebruiker bent;
 • je laadpaal werd geplaatst en gekeurd door erkende professionals.

Je krijgt 30% belastingvermindering voor uitgaven in 2023 en 15% belastingvermindering voor de uitgaven tussen 1 januari 2024 en 31 augustus 2024. Voor beide periodes geldt een maximumbedrag van uitgaven ten bedrage van € 1.750 per laadpunt en per belastingplichtige. Daarna verdwijnt het voordeel.

Laadpaal voor zakelijk gebruik

Elke laadpaal die je als ondernemer, zelfstandige of vrij beroep liet installeren tussen 1 september 2021 en voor 31 maart 2023 was 200% fiscaal aftrekbaar. Laadpalen die geïnstalleerd worden en operationeel zijn voor 31 augustus 2024 zijn 150% fiscaal aftrekbaar, indien:

 • het gaat om een vaststaande, slimme laadpaal, die zijn laadvermogen en -toestand kan communiceren met de gebruikers;
 • de laadpaal publiek toegankelijk is en bruikbaar voor derden, anders is de installatie maar voor 100% aftrekbaar;
 • de aankoop moet lineair afgeschreven worden over een periode van ten minste 5 jaar.

Let op: Als je thuis of bij je zaak een laadpaal installeert van 5 kVA (of meer) moet je die aanmelden bij je netbeheerder. Zo kan die het gebruik van het net beter inschatten en anticiperen op grote pieken en overbelasting. Tot 31 december 2023 gold nog een gedoogbeleid, maar nu staan er grote boetes op. Niet vergeten registreren dus!

7. Vlaamse premie voor aankoop van een elektrische wagen

Overweeg je een elektrische auto aan te schaffen in 2024? Dan kom je misschien in aanmerking voor een nieuwe premie. Het maakt niet uit of je een nieuw of tweedehandsmodel kiest, maar je moet wel voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Je koopt een 100% emissievrije wagen, ingeschreven na 1 januari 2024 en houdt het voertuig minstens 3 jaar in bezit.
 • De aankoopprijs mag niet hoger zijn dan € 40.000. Kies je een tweedehandswagen? Dan mag de oorspronkelijke cataloguswaarde niet hoger zijn dan € 60.000. Beide bedragen zijn inclusief btw.
 • Je sluit de verkoopovereenkomst af bij een autohandelaar.

Deze premie van de Vlaamse overheid werd geïntroduceerd om duurzaam vervoer toegankelijker te maken voor iedereen, zowel particulieren, als ondernemingen én aanbieders van deelmobiliteit. Het premiebedrag varieert van € 3.000 tot € 5.000.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse overheid.

Waarom nu investeren in een elektrische auto?

Elektrische wagens zijn in aankoop doorgaans duurder dan benzine- of dieselwagens. Waarom dan toch investeren in EV? In deze lijst ontdek je welke voordelen elektrische auto’s precies opleveren:

 • Je kosten in het brandstofverbruik dalen onmiddellijk en aanzienlijk. Bereken zelf hoeveel stroom je elektrische wagen verbruikt.
 • Veel autofabrikanten komen met elektrische wagens op de markt. Een elektrische auto is dus niet langer enkel voor de ‘happy few’ die zich een Tesla kunnen veroorloven. Daardoor vind je ook steeds meer tweedehandsmodellen, die elektrisch vervoer nog toegankelijker maken.
 • Uit studies blijkt dat zowel hybride als 100% elektrische wagens waardevaster zijn dan brandstofauto’s.
 • Bij elektrische wagens liggen de onderhoudskosten gemiddeld de helft lager dan bij benzine- en dieselvoertuigen en een elektrische wagen heeft een langere levensduur.
 • Dankzij de fiscale voordelen en subsidies ligt voor ondernemers de TCO (Total Cost of Ownership) van een elektrische auto in vele gevallen lager dan een brandstofwagen.