Het effect van digitale meters op je zonnepanelen

Heel wat eigenaars van zonnepanelen breken zich vandaag het hoofd over de invloed van een digitale meter op het rendement van hun zonnepaneleninstallatie. Blijven mijn groenestroomcertificaten behouden? Wat betekent het verdwijnen van de terugdraaiende teller voor mij? Klopt het dat ik kan worden vergoed voor de stroom die ik op het net injecteer? De komst van de digitale meter zorgt voor heel wat vragen en die beantwoorden we met plezier.

In 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet goed over de vervanging van alle elektriciteitsmeters tot 56 kVA door digitale meters. In januari 2019 startte Vlaanderen met de uitrol van zogenaamde ‘slimme meters’. Ook in Brussel en Wallonië worden op termijn de oude meters vervangen door digitale meters.

Wat met je groenestroomcertificaten?

Heel wat eigenaars van een zonnepaneleninstallatie vragen zich af in welke mate de plaatsing van een digitale meter een invloed zal hebben op de rendabiliteit van hun zonnepanelen. Bij de oudere zonnepaneleninstallaties hangt de rendabiliteit nauw samen met het recht op groenestroomcertificaten. Ontvang je vandaag al certificaten, dan zal dat ook zo blijven nadat er bij je thuis een digitale meter is geplaatst.

>> Download ook ons ebook: Alles over zonnepanelen bij je thuis

Wat met je terugdraaiende teller?

De traditionele ferrarismeters kunnen terugdraaien, waardoor je stroomverbruik gecompenseerd kan worden met je stroomproductie. Bij een digitale meter, die de stroomproductie en de stroomafname apart meet, ligt dit anders. Digitale meters hebben niet één, maar twee tellers: één die de afname van elektriciteit van het net meet en één die de eventuele injectie meet. De digitale tellers draait dus niet terug. Heb je vandaag zonnepanelen op je dak en een analoge meter, dan geniet je nog even van het voordeel van de terugdraaiende teller. Wanneer je aan de beurt bent voor een digitale meter, dan vervalt dit principe en val je net zoals elke andere zonnepaneleneigenaar onder het nettarief werkelijke afname.

Wat met het prosumententarief?

Tot januari 2021 werd gezegd dat wie vóór 2021 zonnepanelen plaatste, tot 15 jaar na de installatie kon genieten van het principe van de terugdraaiende teller. Ook zonnepaneleneigenaars met een digitale meter. In januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof die regeling. Zonnepaneleneigenaars met een digitale meter vallen nu automatisch onder het systeem van het nettarief werkelijke afname, net als wie vanaf 2021 zonnepanelen installeert. In dit systeem betaal je geen prosumententarief meer maar distributienetkosten op je bruto-werkelijke afname. In dit blogartikel lees je meer over de regeling die bijzonder interessant is wanneer je veel van je opgewerkte energie onmiddellijk verbruikt. Bovendien kun je dankzij zogenaamde terugleveringscontracten een vergoeding krijgen voor elke kWh die je op het net injecteert.

Wallonië introduceerde het prosumententarief op 1 oktober 2020. Verbruikers kunnen sindsdien kiezen tussen een capaciteitstarief, vergelijkbaar met het Vlaamse prosumententarief, of een proportioneel tarief, vergelijkbaar met het nieuwe tariefsysteem in Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2023 mogen er alleen nog digitale meters geplaatst worden. Daarvoor focust Wallonië eerst op grootverbruikers, grote zonnepaneleninstallaties en publieke laadpalen, maar ook prosumenten met een kleinere installatie (< 5 kW) zullen op termijn een digitale meter krijgen.

Kan je de plaatsing van een digitale meter weigeren?

Voor installaties na 2021 voorziet de Vlaamse wetgeving dat distributienetbeheerder Fluvius in principe je stroomtoevoer mag dichtdraaien als je weigert om een digitale meter te plaatsen. In de praktijk zal dat waarschijnlijk niet gebeuren omdat het parlement besliste dat er niemand afgesloten magworden. Brussel zal pas na een evaluatie van de digitale meters overgaan tot een algemene uitrol. Het Waalse Gewest legt de nadruk op grootverbruikers en eigenaars van zonnepanelen.

Blijft investeren in zonnepanelen rendabel?

Hoewel de steunmaatregelen vanuit de overheid afnemen, blijft het een interessante investering  om zonnepanelen te plaatsen, door hun gunstige prijs en rendement.

Ook interessant voor jou