Privé

Het effect van digitale meters op je zonnepanelen

Heel wat eigenaars van zonnepanelen breken zich vandaag het hoofd over de invloed van een digitale meter op het rendement van hun PV-installatie. Blijven de groenestroomcertificaten behouden? Kan ik nog genieten van de voordelen van een terugdraaiende teller? Word ik vergoed voor de stroom die ik op het net injecteer? De komst van de digitale meter zorgt voor heel wat vragen en onduidelijkheden.

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet goed over de vervanging van alle elektriciteitsmeters tot 56 kVA door digitale meters. Als het definitieve decreet door het Vlaams parlement wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari 2019 gestart worden met de uitrol van zogenaamde ‘slimme meters’ in Vlaanderen. Ook in Brussel, waar momenteel een groot proefproject met digitale meters loopt, en Wallonië gaan er steeds meer stemmen op om oude meters te vervangen door digitale meters.

Meer weten over de slimme meter? Lees ons artikel Slimme meters: een stand van zaken.

Wat met je groenestroomcertificaten?

Heel wat eigenaars van een PV-installatie vragen zich af in welke mate de plaatsing van een digitale meter een invloed zal hebben op de rendabiliteit van hun zonnepanelen. Bij de oudere PV-installaties hangt de rendabiliteit nauw samen met het recht op groenestroomcertificaten. Ontvang je vandaag al certificaten, dan zal dat ook zo blijven nadat er bij je thuis een digitale meter is geplaatst.

>> Download ook ons ebook: Alles over zonnepanelen bij je thuis

Wat met je terugdraaiende teller?

De traditionele ferrarismeters kunnen terugdraaien, waardoor het stroomverbruik gecompenseerd kan worden met de stroomproductie. Bij een digitale meter, die de stroomproductie en de stroomafname apart meet, ligt dit anders. Digitale meters hebben niet één, maar twee tellers: één die de afname van elektriciteit van het net meet en één die de eventuele injectie meet. De digitale tellers draaien op zich niet terug, maar door het verrekenen van beide tellers, wordt hetzelfde effect bekomen als bij de terugdraaiende teller.

Iedere installatie geplaatst voor 2021 blijft gedurende minstens 15 jaar zijn recht behouden op een terugdraaiende teller. Alle nieuwe installaties vanaf 2021 vallen onder een nieuw compensatiesysteem. Wie dat wil, kan ook overstappen van het systeem met de terugdraaiende tellers naar het nieuw systeem.

Blijft investeren in zonnepanelen rendabel?

Hoewel de steunmaatregelen vanwege de overheid afnemen, blijft het plaatsen van zonnepanelen een interessante investering omwille van de gunstige prijs en het rendement.

Wat met het prosumententarief?

Het prosumententarief voor decentrale productie-installaties in combinatie met een terugdraaiende teller, heeft in het verleden al heel wat stof doen opwaaien. Bij plaatsing van een digitale meter zal dit tarief vervallen. Als prosument betaal je dan enkel nog het distributienettarief voor je afname. Voor de injectie van geproduceerde stroom op het net, moet je geen distributienettarief betalen.

Kan je de plaatsing van een digitale meter weigeren?

In principe voorziet de Vlaamse wetgeving dat distributienetbeheerders Infrax en Eandis je van stroom mogen afsluiten als je weigert om een digitale meter te plaatsen. In praktijk zal het echter niet zo ver komen. In de eerste plaats omdat het parlement heeft beslist dat er niemand afgesloten mag worden. In Brussel zal pas na een evaluatie van de slimme meters overgegaan worden tot een algemene uitrol. In het Waals Gewest ligt de nadruk op grootverbruikers en eigenaars van zonnepanelen, maar is er nog weinig geweten over hoe de uitrol zal verlopen.Ga naar www.luminus.be