De verschilmakers #13: The Shift

In 2030 moeten de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gehaald worden die door de Verenigde Naties werden opgesteld. En daar wil The Shift, hét duurzaamheidsnetwerk van België, alles aan doen. Hoog tijd voor een gesprek met twee verschilmakers, directeur David Leyssens en Herlinde Baeyens, die samen hun schouders zetten onder de campagne ‘Sign for my Future’. 

The Shift ontstond in 2015 en sindsdien helpt directeur David Leyssens (36) meer dan 370 bedrijven, waaronder Luminus, de stap te zetten van denken over duurzaamheid naar daadwerkelijk doen. Een voorbeeld daarvan is de campagne ‘Sign for my Future’: een initiatief van burgers en bedrijven die samen alle Belgen oproepen hun stem te laten horen voor concrete acties voor het klimaat. De woordvoerster van die campagne Herlinde Baeyens (26), een van de jongerenvertegenwoordigers voor duurzame ontwikkeling bij de Vlaamse Jeugdraad, vertelt er ons verder in dit artikel alles over.

Hoe is The Shift ontstaan? 

David Leyssens: “The Shift is ongeveer vier jaar geleden ontstaan door de fusie van vier duurzaamheidsinitiatieven uit het maatschappelijk middenveld, de bedrijfswereld, de academische sector én de overheid. Door die fusie wilden we het duurzaamheidslandschap klaarmaken voor de stap van denken over duurzaamheid, naar doen. In hetzelfde jaar dat The Shift geboren werd, kwam er ook een belangrijk initiatief vanuit de Verenigde Naties: er werden zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bepaald die we tegen 2030 moeten halen. Het perfecte moment voor The Shift om alle neuzen in België in dezelfde richting te duwen wat betreft die doelen.”

Wat doen jullie bij The Shift precies? 

David Leyssens: “De baseline is simpel: connect, commit, change. Eerst en vooral brengen we unusual suspects samen rond belangrijke duurzaamheidsuitdagingen. Zo organiseren we bijvoorbeeld duurzaamheidsuitdagingen tussen jongeren van Generation T en bedrijfsleiders. Op die manier kan het duurzaamheidsbeleid van bijvoorbeeld Luminus uitgedaagd worden door de opinies van koplopers uit de toekomstige generatie. Onder de noemer commit proberen we de duurzaamheidsambities van bedrijven op te maken én in lijn te brengen met de universele taal van de Verenigde Naties en hun zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. En tot slot faciliteren we grootschalige partnerships tussen onze meer dan 370 leden en halen we verandering rond duurzaamheid zo uit de niche.

Luminus The shift

Ook Luminus is lid. Wat houdt hun samenwerking met The Shift exact in? 

David Leyssens: “The Shift liet vier jongeren het duurzaamheidsbeleid van Luminus challengen. Zo helpen we het bedrijf om zijn ambities rond klimaatverandering zichtbaar te maken. Een voorbeeld daarvan is de grote klimaatcampagne ‘Sign for my Future’. Maar we voeden Luminus ook met inzichten over hoe hun duurzaamheidsverslag in lijn gebracht kan worden met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. We inspireren hen rond recente trends in het duurzaamheidsdebat: klimaatvriendelijk investeren, tewerkstelling creëren voor nieuwkomers of circulair aankopen.”

The Shift ondersteunt ook ‘Sign for my Future’. Wat is dat precies? 

Herlinde Baeyens: “‘Sign for my Future’ is een burgerinitiatief dat is uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld. En dat is net wat deze campagne ook zo uniek maakt. Zij roepen samen alle Belgen op om te strijden voor een sterk klimaatbeleid. De burgers die hun handtekening zetten op signformyfuture.be vragen de volgende regering, na de verkiezingen van 26 mei 2019, om écht werk te maken van de klimaatverandering. Met een klimaatwet, een investeringsplan en een klimaatraad.”

Verschilmakers - Sign for my future

En hoe is deze campagne ontstaan? 

Herlinde Baeyens: “Heel veel jongeren doen al hun best om het klimaat zo min mogelijk te belasten, maar ze stellen zelf ook vast dat hun individuele inspanningen niet volstaan. Dus hebben ze aan de mouwen van hun ouders getrokken. Want die hebben een netwerk, macht en kennis om iets groots in gang te zetten. En dat hebben Koen en Guy, twee papa’s van bezorgde kinderen, ook gedaan. Zij zijn samen iets gaan drinken, hebben vervolgens een beroep gedaan op hun netwerk en daaruit is een sterke organisatie ontstaan van burgers, jongeren, middenveldorganisaties, bedrijfsleiders, mediafiguren én academici.”

Wat is het doel van ‘Sign for my Future’?

Herlinde Baeyens: “De politici weten wat ze moeten doen om het klimaat te redden, maar ze zijn bang, zeker nu, voor de electorale consequenties. Die angst willen we met ‘Sign for my Future’ opheffen door te laten zien dat er altijd roepers zullen zijn die protesteren, maar dat de meerderheid van de mensen wél een serieus klimaatbeleid wil. De toekomst van onze kinderen staat immers op het spel. In het klimaatmandaat stellen we drie eisen:

  1. Een klimaatwet die ervoor moet zorgen dat we nog vóór 2050 klimaatneutraal zijn en dat we de opwarming van de aarde beperken tot anderhalve graad. Zoals trouwens vastgelegd werd in het klimaatverdrag van Parijs.
  2. Een duidelijk investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken.
  3. De opstart van een klimaatraad die dient als controlemechanisme om het beleidsproces van politici bij te sturen. En daar kunnen onafhankelijke klimaatwetenschappers hen het best bij helpen.”
Verschilmakers Luminus - The Shift

Wat vinden jullie van initiatieven zoals Youth For Climate?

Herlinde Baeyens: “De spontane acties van de jongeren die spijbelen voor het klimaat hebben eigenlijk al een groot stuk van ons werk gedaan: het klimaat op de agenda zetten. En dat vinden wij natuurlijk fantastisch. Eigenlijk helpen we elkaar om de boodschap nog meer kracht bij te zetten. Zij brengen het klimaat onder de aandacht en dragen een sterke boodschap uit die wij voor de volle honderd procent steunen, en wij geven al hun ouders, supporters en alle Belgen de kans om te tekenen voor hun toekomst op SignformyFuture.be en op die manier hun boodschap nog extra kracht bij te zetten.”

En tot slot: wat is jullie ultieme bespaartip voor de Belg?

Herlinde Baeyens: “Duurzaamheid zit in al je keuzes, en hoewel consequent zijn aartsmoeilijk is, is het belangrijk om zoveel mogelijk bewuste keuzes te maken en stil te staan bij de impact op de planeet en de samenleving.”

Ook interessant voor jou