De verschilmakers #1: BeeOdiversity

BeeOdiversity zet in op de aanwezigheid van bijen om de biodiversiteit te herstellen. Maar wist je dat het plaatsen van bijenkorven ook een rechtstreekse impact heeft op onze gezondheid? Het is de geweldige dynamiek van BeeOdiversity die Luminus enkele jaren geleden al overtuigde. We ontmoeten een van de oprichters, Michaël Van Cutsem.

Kan je ons uitleggen wat BeeOdiversity precies doet?

BeeOdiversity is een bedrijf dat actief is in maatschappelijk ondernemerschap. We ondersteunen bedrijven en gemeenschappen bij hun overgang naar biodiversiteit. Een consultancydienst adviseert hen rond de maatregelen die ze kunnen nemen om biodiversiteit in hun activiteiten te integreren. Vervolgens stellen wij innovatieve oplossingen voor.

Welke oplossingen hebben jullie zoal?

Met Beeomonitoring, een toezichtsinstrument, controleren we de toestand van het milieu dankzij bijen. We plaatsen bijenkorven in de steden of op bedrijfsterreinen. De bijen ‘bezoeken’ gemiddeld 4 miljard planten per jaar. Ze verzamelen stuifmeel, dat verontreinigende stoffen opvangt en zo aanwijzingen geeft over de kwaliteit van de biodiversiteit. Dat maakt het mogelijk om het milieu te beoordelen en maatregelen voor te stellen tegen vervuiling.

We ontwikkelden ook een tweede tool die we dit jaar lanceren. Het doel is om aanpassingen voor te stellen die het welzijn verbeteren. In bedrijven wordt de omgeving vaak als een kost ervaren. Het is onze ambitie om die perceptie om te keren, door oplossingen aan te bieden op basis van de natuur en zo meerwaarde te creëren. Hiervoor werkten we samen met universitaire partners. Het gaat over installaties waarin planten centraal staan, omdat ze helpen om gevallen van burn-out en de algemene werkstress te verminderen. En zelfs om de efficiëntie van medewerkers te verhogen.

Biodiversiteit

Wanneer en hoe ontstond het idee achter BeeOdiversity?

Ik ontmoette mijn partner Bach Kim Nguyen in 2012. Hij is wetenschapper en realiseerde zijn doctoraat rond de problematiek van het verdwijnen van de bij. Daarna wilde hij er verder mee gaan en een project opzetten om de bij en zijn ecosysteem te beschermen.

Waarom is het behoud van bijen belangrijk?

De belangrijke factor is bestuiving. Door bijenkorven te plaatsen, kunnen we het ecosysteem analyseren en de nodige beslissingen nemen om wilde bestuivers terug te brengen, die voor 30% bijdragen aan de bestuiving van onze voeding en voor ongeveer 80% aan de bestuiving van gewassen. Het zorgt ook voor het behoud van wilde soorten die niet worden gekweekt, maar die bijdragen aan het fragiele evenwicht van ons ecosysteem.

Hoe maken jullie het verschil voor de bijen?

We werken met honingbijen. Daardoor kunnen we de toestand van de biodiversiteit analyseren en conclusies trekken over het gebruik van pesticiden en insecticiden. Met onze analyses en aanbevelingen willen we het ecosysteem van alle bestuivers verbeteren, maar het gaat nog veel verder dan dat. Het gebruik van pesticiden in de voedingssector verminderen, heeft invloed op onze eigen gezondheid.

Wat zijn de voordelen voor de verschillende belanghebbenden?

Ik geef je graag een voorbeeld. Vier jaar geleden hebben we een project opgezet met de stad Knokke-Heist. Het idee was om het milieu op een pedagogische manier te verbeteren. We hebben daar een stand van zaken van de omgeving gemaakt die aangaf dat er effectief problemen waren op vlak van biodiversiteit. We hebben de stad dan aangeraden om concrete maatregelen te nemen en zijn we erin geslaagd om +/- 400 burgers, boeren en zelfs enkele winkels achter ons doel te krijgen.

Twee jaar later was het aantal soorten bestuivers in de stad verdubbeld en zopas won de stad Knokke de prijs voor ‘bijenvriendelijkste gemeente’. Op een paar jaar tijd hebben ze een omgeving kunnen creëren die bevorderlijk is voor bestuiving. Maar niet alleen dat. Want als we de vervuiling of zelfs de biodiversiteit aanpakken, wordt ook de menselijke gezondheid rechtstreeks beïnvloed. Dit project betrok alle belanghebbenden, in het voordeel van iedereen, niet enkel de bijen. We zijn erg trots op dit samenwerkingsmodel.

Wat is de rol van een energieleverancier op het vlak van biodiversiteit?

De rol van de energieleverancier is om zijn impact op het milieu, de biodiversiteit en de samenleving in vraag te stellen. Hij kan ervoor zorgen dat het milieu gerespecteerd wordt op zijn productiesites. Het is dan ook noodzakelijk dat energieleveranciers maatregelen nemen, zoals Luminus doet.

Op welke verwezenlijking ben je het meest trots?

Op het feit dat we een stabiel financieel model gevonden hebben dat ons bedrijf doet leven en dat ons in staat stelt om ons verder te ontwikkelen. En ondertussen hebben we een positieve impact op de maatschappij en het milieu. Het is onze grote trots dat we kunnen zeggen dat ons succes rechtstreeks bepaald wordt door de verbetering van het milieu.

BeeOdiversity biodiversiteit

Wat zijn de ambities van BeeOdiversity?

Het is onze ambitie om op korte termijn in heel Europa te kunnen werken. Maar we vergeten het menselijke aspect niet. We denken erover na om kansarme mensen te integreren. We willen dat onze activiteiten een positief effect hebben op de mens en de arbeidsmarkt, om zo een globale verandering teweeg te brengen.

Kan de gewone burger ook iets doen om de biodiversiteit te beschermen?

Ze kunnen enkele eenvoudige dingen doen. Mensen die een tuin hebben, kunnen een wilde ruimte inrichten voor bestuivers. Dat wil zeggen dat ze een deel van hun tuin niet hoeven te maaien. Wilde en lokale plantensoorten planten, helpt ook om de biodiversiteit te behouden. En het gebruik van pesticiden beperken is natuurlijk essentieel.

Wat is jouw beste bespaartip?

Ik heb er zoveel! Rond mobiliteit, energie, het milieu … Ik denk dat er een enorme inspanning geleverd moet worden om energie te besparen in gebouwen. Er kunnen veel maatregelen genomen worden om het energieverbruik aanzienlijk te verminderen. Daarnaast – en misschien is dat het belangrijkste – is er nog het onderwijs. We beseffen dat de jongere generaties een betere kennis hebben van de biodiversiteitskwesties. Ik denk dat we nog actiever moeten zijn in het opleiden van jonge mensen en het verhogen van het bewustzijn van het grote publiek.

Biodiversiteit Luminus

Ook interessant voor jou